Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Neste år vil det også bli mulig for nordmenn å bygge garasje, uthus og også tilbygg på huset sitt, uten å søke kommunen om det.

De som har gjennomført en byggeprosess, vet at det på forhånd blir mye papirarbeid i forbindelse med byggesøknad til kommunen. Også når man har bygger på huset, eller skal i gang med mindre prosjekter som garasje og uthus, må man gjennom denne papirmøllen i dag.

Her kan du lese hva du allerede slipper å søke om å få bygge.

- Fritas for søknadsplikt

Men dette skal det bli slutt på fra og med neste år, skal man tro det som står i den nye byggemeldingen som kommunalminister Liv-Signe Navarsete legger frem i dag.

– I byggingsmeldingen som jeg legger fram vil det nå bli enklere for folk som skal bygge garasje, tilbygg og uthus. De blir fritatt for søknadsplikt, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) til NRK.

Fortsatt begrensninger

Denne endringen er naturligvis en stor fordel for forbrukerne, men også kommunebyråkratene skal nyte godt av dette, mener Navarsete. Håper er at ved å slippe å behandle alle disse småsakene, vil kommunenes byggesaksbehandlere få kuttet ned på arbeidsmengden med 30 prosent. Dermed vil de også heller kunne bruke tiden på å behandle større prosjekter.

Merk at selv om man slipper å søke, så betyr ikke det at det er fritt frem når det gjelder å forholde seg til plan- og bygningsloven. Man er fortsatt nødt til å ta hensyn til naboene, og man må også forholde seg til begrensningene når det kommer til høyde og areal på bygget.

Se også:

Byggeregler

Tiltak som ikke er søknadspliktige

Tiltak som krever byggesøknad

Hvis tiltaket er i strid med reglene