Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du kan få tilbake momsen i en rekke butikker når du handler i utlandet.

Handler du for 5.000 kroner vil du i gjennomsnitt få tilbake ca. 750 kroner.

Ordningen gjelder ikke i de andre nordiske landene. Siden vi ikke er medlem av EU kan nordmenn få refusjon i alle EU-land.

Hvor stor refusjonen er, varierer fra land til land. Minstebeløpet du må handle for varierer også.

«Turistvarer»

Det er butikker som selger «turistvarer» som er med i systemet for momsrefusjon. Blant de vanligste bransjene finner vi klær, sko, gullsmed, glass- og gavebutikker, elektronikk og reiseutstyr.

Det er flere selskaper som har satt dette i system. Den største er Global Blue som har avtaler med 37 land. Siden de nordiske landene ikke er aktuelle for nordmenn er det i 32 land du kan få tilbake momsen.

Slik får du tilbake momsen

Det er tre steg i prosessen for å få tilbake momsen:

  1. Se etter butikker merket med «Tax Free Shopping». I butikken sier du fra at du ønsker å få tilbake momsen. Ekspeditøren fyller da ut et skjema, og fester kvitteringen til denne.
  2. Ved avreisen går du til tollvesenet. Ved store flyplasser er det egne skranker for momsrefusjon.
  3. Siste steget er å få tilbake pengene. Dette kan du gjøre ved å oppsøke Global Blues skranker på flyplassen. Et annet alternativ er å legge kvitteringene i en adressert konvolutt, og sende det til Global Blue. Da får du pengene rett inn på konto.

Dette får du tilbake

Det er altså forskjellige krav til beløpet du kjøper for, samtidig som momsen er forskjellig. I tabellene nedenfor har vi tatt med hva du må kjøpe for i lokal valuta, og hva det blir i norske kroner.

Helt til høyre i tabellen ser du hva du får tilbake i prosent av varens pris. Under kolonnen for «Fullt» vises prosentbeløpet hvis alt ble refundert. I kolonnen for «I praksis» vises hva Global Refund gir deg tilbake. Som det fremgår er det noen prosentpoeng som forsvinner.

Det er en liten serviceavgift som blir trukket fra på det beløpet du skal ha tilbake.

  Minimum i Minimum i Refundering i % av pris
Land lokal valuta i kr Fullt I praksis
Argentina 70,00 30 17,4 % 13,0 %
Bahamas 25,00 210 7,0 % 5,9 %
Belgia 125,01 1 170 17,4 % 12,6 %
Estland 38,01 350 16,7 % 11,5 %
Frankrike 175,01 1 640 16,7 % 12,0 %
Hellas 120,00 1 130 19,4 % 12,4 %
Irland 30,00 190 23,0 % 13,9 %
Italia 154,95 1 450 18,0 % 12,9 %
Japan 10 801,00 890 7,4 %  
Kroatia 740,00 920 20,0 % 15,0 %
Kypros 50,00 470 16,0 % 11,3 %
Latvia 44,00 410 17,4 % 12,4 %
Libanon 150 000,00 820 9,1 % 7,4 %
Litauen 55,00 510 17,4 % 12,2 %
Luxembourg 74,00 690 14,5 % 9,8 %
Marokko 2 000,00 1 670 16,7 % 13,5 %
Nederland 50,00 470 17,4 % 11,2 %
Polen 200,00 410 18,7 % 13,6 %
Portugal 61,35 570 18,7 % 13,9 %
Singapore 100,00 620 6,5 % 5,5 %
Slovakia 175,01 1 640 16,7 % 11,4 %
Slovenia 50,01 470 18,0 % 14,5 %
Spania 90,16 840 17,4 % 12,9 %
Storbritannia 30,00 340 16,7 % 12,2 %
Sveits 300,00 2 610 7,4 % 4,9 %
Sør-Korea 30 000,00 210 9,1 % 6,0 %
Tsjekkia 2 000,01 690 17,4 % 11,7 %
Tyrkia 108,00 310 7,4 % 4,1 %
Tyskland 25,00 230 16,0 % 11,4 %
Ungarn 55 001,00 1 620 21,3 % 14,1 %
Uruguay 500,00 130 18,0 % 14,4 %
Østerrike 75,01 700 16,7 % 12,7 %

Valutakurser som er brukt er fra 27.6.2016.

 

Se også:

Taxfree handel med flyreise

Taxfree-kvoten / tollkvoten

Varer du kan fortolle

Kalkulatorer:

Tollkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva du må betale i toll ved forenklet tollbehandling.

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.

Fra eksterne nettsider:

Refund-kalkulator
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hva du får tilbake ved kjøp i de enkelte landene.