Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dersom du vil unngå toll og avgifter, kan du ikke handle for mer enn 6000 kroner i utlandet.

I de kommende ukene reiser mange av oss utenlands på ferie. Og enten planen er to ukers sydenferie eller en intensiv storbyferie, er det et faktum at mange benytter anledningen til å handle.

Er du blant dem som virkelig har shopping som lidenskap, og regner med å se tusenlappene fly avgårde i løpet av utenlandsoppholdet, kan det lønne seg å lese videre.

Grense på 6000 kroner

Det er nemlig ikke lov til å ta med seg varer for ubegrensede summer tilbake igjen til Norge, uten å betale toll og avgifter.

Nærmere bestemt kan du ikke ta med deg varer for mer enn 6000 kroner uten å betale toll på det, dersom du har vært ute av landet i mer enn 24 timer. Dersom du bare har vært en snartur over grensen, for eksempel en «harrytur» til Sverige, på under 24 timer, er den øvre verdigrensen satt til 3000 kroner.

Kan gå på RØDT

Det er selvsagt fullt lovlig å handle for mer enn disse summene når du er utenlands, men da skal du altså gå eller kjøre på RØD sone på innreisestedet, og betale toll og avgifter på varene dine.

Tollvesenet skriver på sine sider at du selv kan velge hvilke varer du vil betale toll og avgifter for, dersom du overskrider grensen på 3000 eller 6000 kroner.

Dersom verdien av én vare overstiger verdigrensen, må du betale toll og avgifter av hele varen.

Hvis du ikke har kvittering eller annet som kan dokumentere den nøyaktige verdien av varen, kan Tollvesenet verdisette den etter skjønn.

Tollkvoter

I tillegg til verdigrenser, er det som de fleste er godt klar over, begrensninger på hvor mye du kan ta med deg toll- og avgiftsfritt til Norge av alkohol, tobakksvarer og kjøtt- og meierivarer.

       
  Alt. Kvote - alder over 20 år I praksis
  1. 1 liter brennevin (over 22 % - max 60 %) 1 liter brennevin, 1,5 liter vin og 2 liter øl
  1,5 liter mellom 2,5 % og 22 %
  2 liter mellom 2,5 og 4,7 %
  2. 3 liter mellom 2,5 % og 22 prosent 3 liter vin og 2 liter øl
  2 liter mellom 2,5 og 4,7 %
  3. 5 liter mellom 2,5 % og 4,7 % 5 liter øl
       
  Alt. Kvote - alder over 18 år I praksis
  1. 3 liter mellom 2,5 % og 22 prosent 3 liter vin og 2 liter øl
  2 liter mellom 2,5 og 4,7 %
  2. 5 liter mellom 2,5 % og 4,7 % 5 liter øl
       
  I tillegg (over 18 år)  
    200 gram sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer
    200 blad sigarettpapir  
    10 kg til sammen av kjøtt og kjøttvarer, ost og fôrvarer (ikke hund og kattemat)

To personer kan dele på en tre-liters vin. Tilsvarende kan to (eller flere) dele på for eksempel en 10 liters tønne med øl.

Det er ikke lov å ta inn brennevin med mer enn 60 volumprosent alkohol.

For å ta inn kjøttvarer må barna være over 12 år. Barn under 12 år kan bare ta med seg mineralvann- sjokolade- og sukkervarer.

Reparasjoner av varer i utlandet omfattes også av verdigrensen.

Maksimal mengde i normale drivstofftanker er 600 liter. I tillegg kan motorvogner og motorsykler til privat bruk ta med inntil 10 liter på godkjent reservekanne.

Kan fortolle

Hvis du for eksempel skal arrangere 50-årslag eller bryllup, og tenker at du skal kjøpe inn drikkevarer utenlands for å spare penger, kan du selvsagt fortolle varene dine og dermed få dem lovlig over grensen.

Velger du å friste lykken, altså gå på grønt med mer enn du har lov til i kofferten eller ryggsekken, vanker det bøter om du blir stoppet av tollerne.

Les mer:

Tollbestemmelser

Hvis du blir tatt i tollen

Varer du kan fortolle

Utførsel av gjenstander

Kalkulatorer:

Tollkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva du må betale med forenklet tollbehandling.

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelgg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.