Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Tiårsrenten er tidenes laveste hos Lånekassen.

De nye fastrentesatsene på studielånet, som gjelder fra 1. juli, er 2,477 prosent for tre år, 2,575 prosent for fem år og 3,065 prosent for ti års bindingstid. Tiårsrenten er laveste ti-årsrente i Lånekassen.

Rentesatsene for fem og ti år har gått ned med nesten 0,4 prosentpoeng, mens tre års fastrente går ned med nærmere 0,2 prosentpoeng.

– Den flytende renten på 2,575 prosent er dermed høyere enn tre års fastrente og like høy som fem års fastrente, sier Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen i en pressemelding.

Frist 12. juni

Vil du binde renten med de nye satsene, må du gjøre det innen 12. juni. Skal du søke om å binde renten, må du logge deg inn med MinID på Lånekassens nettsider.

271.000 kunder har mulighet til å binde renten i denne omgang. 173.000 av Lånekassens kunder har fast rente, mens 388.000 har flytende rente.

Velg mellom fast og flytende rente

Du kan velge mellom flytende og fast rente fra Lånekassen. Renten på flytende lån blir fastlagt ut fra et utvalg av kortsiktige statspapirer (statskasseveksler) med gjenstående varighet fra 0-3 måneder. I tillegg kommer én prosent til delvis dekning av administrasjonskostnader og tap.

På flytende rente blir renten fastsatt 6 ganger i året (mot 4 ganger tidligere). Renten fastsettes på grunnlag av to måneders observasjon av statskassevekslene. Gjennomsnittsrenten på statskassevekslene i i to månder bestemmer renten: Renten på statskasseveksler i januar og februar vil bestemme renten i april og mai osv.

Renten på fastrentelån, med tre og fem års varighet, blir fastsatt med utgangspunkt i renten på statsobligasjoner med tre, fem og 10 års varighet. I tillegg kommer én prosent til delvis dekning av administrasjonskostnader og tap. Også her blir renten fastsatt 6 ganger i året. Grunnlag er én måneds observasjon av statsobligasjonsrentene. Mellom observasjons- og virkningsperiode er det én måned. Renten på statskasseveksler i januar bestemmer dermed  fastrenten i mars.

Historisk rente

Lånekassen vil ligge noe lavere enn boliglånsrenten sett over tid. I tider med rentenedgang kan likevel boliglånsrenten ligge lavere, sett over et helt år. Grunnen er etterslepet på rentefastsettelsen i Lånekassen. Renten her vil reagere senere enn resten av markedet. Over tid vil dette utjevne seg.

I gjennomsnitt har renten i Lånekassen ligger omtrent ett prosentpoeng under boliglånsrenten.

År Lånekassen Boliglån Forskjell
1998 4,80% 7,58% -2,78%
1999 7,70% 7,72% -0,02%
2000 7,80% 7,77% 0,03%
2001 7,80% 8,49% -0,69%
2002 7,70% 8,25% -0,55%
2003 7,20% 5,82% 1,38%
2004 3,40% 3,82% -0,42%
2005 2,83% 3,65% -0,82%
2006 3,40% 4,08% -0,68%
2007 4,65% 5,59% -0,94%
2008 6,08% 7,08% -1,00%
2009 4,80% 4,17% 0,63%
2010 2,92% 4,14% -1,22%
2011 3,23% 4,21% -0,98%

 

 

Se også:

Statens Lånekasse for utdanning

Råd om studielån

Dette kan du få lån og stipend til

Renter og tilbakebetaling i Lånekassen

Reduksjon i lån og stipend

Sletting av lån i Lånekassen ved død og sykdom

Rett til rentefritak i Lånekassen

Betalingsutsettelse av Lånekasselånet

Kalkulatorer:

Stipendreduksjonskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du risikerer å få i reduksjon på stipenddelen i Lånekassen.

Stipendreduksjonskalkulator når du har barn
Kalkulatoren beregner hvor mye du risikerer å få i reduksjon på stipenddelen og forsørgerstipendet i Lånekassen.