Norge er helt i verdenstoppen i kortbruk, viser årets rapport fra Norges Bank om det norske betalingssystemet.

1,49 milliardar betalinger og kontantuttak ble gjort med kort i Norge i fjor, kommer det frem i rapporten.

I snitt bruker nordmenn kortet 300 ganger i året, og dette gjør at vi havner på en andreplass på oversikten over verdens ivrigste kortbrukere, bare slått av Island.

Kortomsetningen har riktignok gått noe ned, nærmere bestemt med 6 prosent fra 2010 til 2011, og dette skyldes at vi i større grad bruker kortet til mindre beløp enn tidligere. Hver transaksjon gikk i snitt ned frå 478 kroner i 2010 til 466 i 2011.

Mindre kontantbetaling

Samtidig med at vi er ivrige på å dra kortet her til lands, går kontantbruken ned. Kontanter utgjør nå bare seks prosent av betalingsmidlene som nordmenn disponerer, noe som er lavere enn i de fleste land. Eksempelvis utgjør kontantene cirka halvparten av betalingsmidlene i USA.

Men kontanter er fortsatt et viktig betalingsmiddel, skriver Norges Bank i rapporten sin. Det påpes at kontanter er nyttig når småsummer skal betales, men at sedler og mynter også er viktig å ha som beredskapsløsning i tilfeller der de elektroniske betalingsløsningene svikter.

Effektivt betalingssystem

Totalt sett mener Norges Bank at det norske betalingssystemet er effektivt.

- Men det er likevel rom for forbedringer. Nye betalingstjenester vil gjøre betalingsformidlingen raskere, seier Jan F. Qvigstad, visesentralbanksjef i Noregs Bank i en pressemelding.

Norges Bank mener at en økt bruk av elektroniske fakturaer er en av de bedre måtene å få ned betalingskostnadene på.

Antallet elektroniske fakturaer økte med 17 prosent fra 2010 til 2011, men Norges Bank mener at det fortsatt er forbedringspotensial på dette området.

Betaler i nettbanken

Når det gjelder regningsbetaling, har nå langt de fleste nordmenn går over å betale via nettbank. Nærmere bestemt betalte 66 prosent av oss regningene i nettbanken i fjor.

Direkte debitering, som stort sett vil si bruk av AvtaleGiro, økte med nesten 10 prosent i fjor. Men fortsatt utgjør AvtaleGiro-betalingene bare 13 prosent av de totale regningsbetalingene.