De  aller fleste er har god tro på økonomien fremover. Unntaket er unge under 30, trolig fordi denne gruppen kommer dårligst ut på boligmarkedet.

Nordmenn flest er optimistiske med tanke på økonomien i tiden som kommer, viser Forventningsbaromenter fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Men i gruppen mellom 15 og 30 år er det langt mer pessimisme å spore.

– Det er vanskelig å komme seg inn i boligmarkedet i dag, både på grunn av prisutviklingen og økte egenkapitalkrav. Spesielt unge husholdninger merker hvor tøft det har blitt, noe vi ser spor etter i Forventningsbarometeret, påpeker adm. direktør Arne Hyttnes i FNO.

Lave renter og stigende boligpriser

Den delen av befolkningen som sitter med lån har liten grunn til å klage over den økonomiske tilstanden for tiden. De kan glede seg over et lavt rentenivå og stigende boligpriser.

Det er trolig også en av grunnene til at gruppen mellom 45 og 59 år er blir mer optimistisk siden Forventningsbarometeret for sist kvartal. Men selv om det går bra for de fleste av oss på den økonomiske fronten, er det likevel tegn til at nordmenn er klar over at urolighetene i økonomien i land rundt oss også kan påvirke vår egen situasjon.

- Bygg opp buffer

Forventningsbarometeret viser blant annet at vi er mindre lystne på å bruke penger på reise og investere i ny bil. Hyttnes mener det er en god idé å disponere de ekstra pengene man måtte ha nå på en fornuftig måte.

– Folk med relativt høy gjeld i forhold til inntekt og boligverdi gjør lurt i å foreta en regneøvelse der boligprisene faller 20-30 prosent og lånerenten stiger 3-5 prosent. Dette for å sjekke soliditeten og motstandskraften i privatøkonomien i tilfelle pilene snur. Det er i gode tider vi bør - og har muligheten til å - bygge buffere ved for eksempel å betale ned ekstra på boliglånet, råder FNO-direktøren.

– Det er vanskelig å komme seg inn i boligmarkedet i dag, både på grunn av prisutviklingen og økte egenkapitalkrav. Spesielt unge husholdninger merker hvor tøft det har blitt, noe vi ser spor etter i Forventningsbarometeret, påpeker