Vi har oppdatert fastrentetallene, og kan fortelle deg hvilke banker som tilbyr best fastrente på boliglån.

 Urolighetene i europeisk økonomi førte til at vi utover i 2011 fikk svært lave fastrente på boliglån. Mye mediaomtale av det lave fastrentenivået førte også til at svært mange bandt renten forrige år, viste tall fra SSB for fjerde kvartal 2011.

Og fastrentene har holdt seg på et lavt nivår også utover i 2012.

Fokus Bank på topp

Som dere kan se i oversikten lenger ned i artikkelen kan alle banker på topp fem-listen (75/80 prosent) tilby en fastrente på under 4 prosent ved fem års binding.

Fokus Bank er helt klart billigst på fastrentelån akkurat nå. Vår gjennomgang viser at Fokus er best i alle kategorier, altså uansett om du har på på 60 eller 75/80 prosent av markedsverdi, og uansett om du binder for 3, 5 eller 10 år. I oversikten i denne artikkelen finner du topp fem-listen for 75/80 prosent av markedsverdi.

Dersom du ønsker å se hele listen (alle banker), og også vil se oversikten for 60 prosent av markedsverdi, kan du klikke her.

Binde eller ikke binde

Det er vanskelig å si noe sikkert om det lønner seg å binde renten eller ikke, da dette blant annet kommer helt an på den enkeltes økonomi - og på rentenivået til enhver tid.

Men del eksperter vil si at dersom du har en stram økonomi, og har et visst behov for å vite hvor mye du må betale på lånet ditt, kan det i større grad lønne seg å binde renten når fastrenten er spesielt lav.

Du kan lese mer om fordeler og ulemper ved å binde renten i denne artikkelen.

 Topp 5-liste 75/80 prosent av markedsverdi

3 års binding
  Nom.
Rente
Effektiv
Rente
Etabl.
Gebyr
Termin
Gebyr
Kostnad
5 år
Forskjell
Fokus Bank 3,45% 3,59% 1600 360 106180 0
Sparebanken Vest 3,55% 3,70% 1500 420 109260 3080
KLP Banken 3,65% 3,73% 1250 0 110750 4570
Fana Sparebank 3,60% 3,74% 1400 360 110480 4300
Nordea 3,55% 3,74% 2000 600 110300 4120
 
5 års binding
  Nom.
Rente
Effektiv
Rente
Etabl.
Gebyr
Termin
Gebyr
Kostnad
5 år
Forskjell
Fokus Bank 3,70% 3,85% 1600 360 188400 0
Fana Sparebank 3,80% 3,95% 1400 360 193200 4800
Nordea 3,80% 4,00% 2000 600 195000 6600
KLP Banken 3,95% 4,04% 1250 0 198750 10350
SpareBank 1 SR-Bank 3,95% 4,11% 1600 360 200900 12500
 
10 års binding
  Nom.
Rente
Effektiv
Rente
Etabl.
Gebyr
Termin
Gebyr
Kostnad
5 år
Forskjell
Fokus Bank 4,15% 4,32% 1600 360 420200 0
Fana Sparebank 4,20% 4,37% 1400 360 425000 4800
Nordea 4,25% 4,47% 2000 600 433000 12800
KLP Banken 4,40% 4,51% 1250 0 441250 21050
SpareBank 1 SR-Bank 4,40% 4,58% 1600 360 445200 25000

Du kan lese kommentarer til de enkelte bankene i oversikten her.

 

Se også:

Fastrentelån

Skal du velge fast eller flytende rente

Innløsing av fastrentelån før tiden

Markedsoversikt:

Fastrentelånsoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Fastrentelån - Finansportalen
Her legger bankene selv inn sine rentesatser på fastrentelån. Disse blir kontinuerlig oppdatert.

Kalkulatorer:

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i en rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.

Overkurs og underkurs kalkulator
Kalkulatoren beregner over- eller underkursen når du innløser et fastrentelån før neste rentejustering.