Fra høsten av innføres enda ett daglig oppgjørstidspunkt i bankene, noe som gjør at pengeoverføringer vil gå fortere.

I høst innføres ett fjerde oppgjørstidspunkt i norske banker, bare to år etter at antall daglige oppgjørstidspunkt økte fra to til tre.

Dette vil blant annet si at dersom du betaler en regning om morgenen, så vil pengene kommer frem til mottaker ved lunsjtider. Mottaker igjen kan benytte pengene til å betale sine regninger og også få disse betalt den samme dagen.

Det nye oppgjørstidspunktet er forventet å bli omkring klokken elleve på formiddagen. De andre tidspunktene er henholdsvis kl. 05.35, 13.35 og 15.35.

Straksbetaling

- I tillegg kommer «straksbetalinger», direkte overføring av penger mellom kunder i forskjellige banker, slik at pengene umiddelbart blir disponible på mottakers konto, sier kommunikasjonssjef Ann Håkonsen i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) i en pressemelding.

Det vil ikke bli mulig å bruke KID i slike straksbetalinger.

Slik foregår pengeoverføringen

Når du foretar en betaling, går pengeoveringen via bankenes hovedavregningssystem Norwegian Interbank Clearing System (NICS). NICS avregner alle betalingene,  og  beregner hvor mye den enkelte bank i sum enten skylder eller har til gode i forhold til alle øvrige banker. NICS sender disse posisjonene til Norges Bank for oppgjør mellom bankene. Etter oppgjøret har mottakers bank mottatt pengene og kan føre betalingen inn på betalingsmottakers konto.

Fakta: FNO