Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Løpende skatteoppgjør gjennom hele sommeren og høsten gjør at flere vil kunne få skatteoppgjøret tidligere i år.

De første skatteoppgjørene er klare fra 25. juni. Og i år kan enda flere enn tidligere regne med å få et tidlig skatteoppgjør. Årsaken er at Skatteetaten i år har utvidet ordningen med løpende skatteoppgjør ytterligere.

Skattyter får sitt skatteoppgjør så fort saksbehandler, og fra siste uken i juli blir det ukentlige oppgjørspuljer frem til siste oppgjør, onsdag 17. oktober, skriver Skatteetaten i en pressemelding.

Også næringsdrivende

I år slipper også mange av de næringsdrivende å vente til høsten med å få sitt skatteoppgjør. Fra slutten av juli kan også en del i denne gruppen forvente å få sitt oppgjør.

-  Skattytere med kompliserte økonomiske forhold vil måtte vente til oktober med å få skatteoppgjøret sitt, det samme gjelder de som av ulike årsaker tas ut til kontroll, sier kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten Astrid Bugge Mjærum i pressemeldingen.

Kan fortsatt bli eAktør

Dersom du ønsker å unngå restskatt med tilhørende rentetillegg, må du betale tilleggsforskudd senest 31. mai 2012.

Dersom du ønsker et papirløst skatteoppgjør, har du fortsatt mulighet til dette. Du kan registrere deg som eAktør frem til 1. juni.

 

Se også:

Klage på skatten

Renter på restskatt