Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Regjeringen vil kutte i tilleggsskatten, og gi skattyter muligheten til å klage på likningen - selv om de ikke har fulgt opp opplysningsplikten. 

I forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett kom det i går frem at regjeringen ønsker å innføre en redusert tilleggsskattesats på 10 prosent.

 Den vanlige tilleggsskatten er på 30 prosent, noe som kan utgjøre summer på flere titusener for skattyterne.

Blitt gjort få unntak

Etter 2010 har det heller ikke vært åpning for å gi en redusert sats på 15 prosent i saker i de mildere tilfellene, altså at man for eksempel ikke har passet på at opplysninger gitt av arbeidsgiver er riktige.

Skatteetaten har kunnet gjøre unntak i «unnskyldelige tilfeller», men ifølge Skattebetalerforeningen har det i praksis blitt gjort få unntak. Mange har dermed måttet ut med 30 prosent tilleggsskatt for det som i en del tilfeller rett og slett er forglemmelser fra skattyters side.

Dette er også årsaken til at blant andre Skattebetalerforeningen har presset på for å få tilbake en redusert sats. Og satsen som regjeringen foreslår - altså 10 prosent - er lavere enn den reduserte satsen skattemyndighetene opererte med før 2010 (15 prosent).

Beholder klageretten

Regjeringen begrunner forslaget om lavere redusert tilleggskattesats med at muligheten for skatteunndragelser er lav ved denne type forseelser fra skattyterne.

Regjeringen foreslår også at i disse mildere tilfellene, hvor man kke har passet på at opplysninger gitt av arbeidsgiver eller annen tredjepart er korrekte, skal man ikke lenger miste muligheten til å klage på likningen.

Målet med begge de ovennevnte endringene - som finansminister Sigbjørn Johnsen la frem under presentasjonen av revidert nasjonalbudsjett i går - er å styrke skattyternes rettsikkerhet.

Elektronisk skattekort

En annen endring på skatteområdet, som finansministeren også presenterte i går, er at regjeringen ønsker å innføre elektroniske skattekort.

I praksis vil dette si at arbeidsgiver får plikt til å innhente skattekort elektronisk - direkte fra Skatteetaten- for arbeidstakerne sine. 2013 blir en overgangsperiode for denne ordningen, mens elektronisk skattekort innføres obligatorisk for inntektsåret 2014.

 

Se også:

Tilleggsskatt