Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Norges Bank valgte etter dagens rentemøte å holde renten uendret på 1,5 prosent.

Det ble ingen overraskelser på dagens rentemøte. Som ventet ble det ingen endring i styringsrenten, som dermed blir stående på 1,5 prosent.

- Det er tegn til at aktiviteten i norsk økonomi er litt høyere enn ventet, men uroen i de internasjonale finansmarkedene har igjen tatt seg opp, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i en pressemelding fra Norges Bank.

Avgjørelsen forklares blant annet med at styringsrentene er nær null i mange land, og at den forventede oppgangen i rentene ute er skjøvet ytterligere ut i tid. Det er også svake vekstutsikter i Europa, i tillegg til at en sterk krone bidrar til å holde inflasjonen lav og dempe den økonomiske veksten blant norske bedrifter som møter internasjonal konkurranse. Det meldes om en noe høyere aktivitetsvekst enn ventet. Veksten i konsumprisene har vært omtrent som forventet, og den underliggende inflasjonen ligger nå mellom 1 og 1½ prosent.

- I vår pengepolitiske rapport i mars anslo vi at styringsrenten ville bli holdt på dagens nivå det nærmeste året. En samlet vurdering av ny informasjon siden da endrer ikke vesentlig ved dette bildet, sier Qvigstad.

Som forventet

Som nevnt var det ventet at sentralbanksjefen ikke ville komme til å gjøre noe med renten i dag. Alle de 15 økonomene som TDN Finans spurte i forkant av dagens rentemøte mente at sentralbanksjefen ville holde renten.

Ved forrige rentemøte, 14. mars i år, overrasket derimot Norges Bank de fleste eksperter, da de valgte å kutte renten med 0,25 prosentpoeng til 1,5 prosent.

Ved rentemøtet i mars ble det også kuttet i rentebanen. Det ble da sagt at det ikke er forventet noen renteoppgang før tidligst sommeren 2013, og Norges Bank holder som nevnt fast ved at de ikke forventer noen renteoppgang i år.

Utviklingen i Styringsrenten

Også ved rentemøtet før dette, 14. desember 2011, ble styringsrenten kuttet - da med 0,50 prosentpoeng til 1,75.

Ved de fire rentemøtene før dette  - 19. oktober, 21. september, 10. august og 22. juni og  - ble renten holdt uendret på 2,25 prosent.

Bunnen ble nådd 17. juni i 2009 med 1,25 prosent. Den forrige rentetoppen var da bare ett år unna med 5,75 prosent.

 

Se også:

Styringsrenten

Rentefastsettelsen og Norges Bank
Slik fastsetter Norges styringsrenten.