Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Ulempen med å få utsettelse, er at skatteoppgjøret også kommer senere.

Med fristen like om hjørnet, er det kanskje noen som innser at det blir vanskelig å få gjort de nødvendige endringene i selvangivelsen i tide.

En trøst må være er at Skatteetaten åpner for at man kan søke om utsatt levering. Ulempen er at du da ikke kan regne med å få skatteoppgjøret i juni, men må vente til høsten.

Én måneds utsettelse

Det er riktignok visse begrensninger for utsettelsen, du får ikke forlenget fristen med mer enn en måned. Nærmere bestemt blir leveringsfristen ved utsettelse satt til 31. mai.

For å få utsatt fristen, må du fylle ut et standardskjema enten på nett eller på papir. Skatteetaten foretrekker at du sender skjemaet elektronisk.

Må begrunnes

I skjemaet du må fylle ut for å få utsettelse, er det også et felt hvor du må skrive inn en begrunnelse. Men de aller fleste får utsettelsen innvilget, forteller senior kommunikasjonsrådgiver i Skatteetaten, Anette Bjerke.

- De vanligste grunnene folk oppgir for leveringsutsettelse, er sykdom, dødsfall i familie eller at de måtte på en uforutsett reise i jobbsammenheng. I fjor var det rundt 50.000 som fikk utsatt levering, forteller Bjerke til ABC Nyheter.

Alle må sjekke selvangivelsen

Dersom du ikke trenger å gjøre noen endringer i selvangivelsen, må du heller ikke levere den.

Men husk på at du som skattyter har ansvar for at tallene i selvangivelsen din stemmer. Derfor må du uansett sjekke om beløpene i selvangivelsen stemmer med det som står i årsoppgaver og lignende. Har du glemt å oppgi inntekter du har hatt i løpet av 2011, risikerer du tilleggsskatt.