Dette må du ta med i vurderingen når du skal sammenligne forsikringspriser.

Det er ikke lett å fastslå hvilket selskap som er billigst, verken totalt sett, eller på enkeltforsikringer. Siden det er så mange forhold som avgjør forsikringsprisene, varierer det hvem som har det beste tilbudet.

Når du skal sammenligne priser og vilkår på forsikringene du har, er det praktisk å se på forsikringsoversikten du fikk sist gang av selskapet du har i dag. Der står de nødvendige tekniske opplysningene om forsikringene dine.

Å finne beste pris på forsikringene betyr ikke nødvendigvis å finne den aller laveste prisen. Det er enkelt å lage en forsikring med lav pris, det er bare å ha dårlige eller manglende dekninger.

Å finne beste pris betyr å finne den forsikringen som har lavest pris med en dekning som tilfredsstiller alle krav du har.

Før du kan sammenligne må du ha hentet inn priser. Les derfor dette i sammenheng med hvordan du skal innhente priser på skadeforsikringer.

Forsikringen skal gi deg nødvendig forsikringsdekning

Først må du sjekke at forsikringene du skal sammenligne dekker minstekravene du har på de forskjellige dekningene.

På mange av forsikringstypene har de fleste selskapene et valg mellom to dekninger. En som kan kalles en standard-dekning, og en utvidet dekning. Et av tingene du må avgjøre er da om du har behov for den utvidede dekningen eller klarer deg med standard-dekningen.

På Smarte Penger finner du dekningsdetaljene for de aller fleste forsikringstilbudene fra de fleste forsikringsselskapene. Disse er satt opp på en standardisert måte som gjør det enklere å sammenligne vilkårene mellom dem.

Her finner du dekningsdetaljene på de forskjellige forsikringsselskapene:

Bilforsikring - dekningsdetaljer på alle bilforsikringene

Dekningsdetaljer på alle husforsikringene

Innboforsikring - dekningsdetaljer på alle innboforsikringene

Reiseforsikring - dekningsdetaljer på alle reiseforsikringene

Pass på dette når du sammenligner

Når du skal sammenligne forsikringene mellom selskapene, må du ta hensyn til flere forhold:

  • Egenandeler
  • Samlerabatter
  • Sikkerhetstiltak og rabatter
  • Rabatter gjennom organisasjoner
  • Kundeutbytte

Egenandelene må være likest mulig

Du får rabatt på grunnlag av forhøyet egenandel. Selskapene har litt forskjellige trapper for egenandeler, og forskjellige rabattsatser ved forhøyede egenandeler.

Les mer om egenandeler på bil og egenandeler på hus/innboforsikring.

Samlerabatter og andre kundefordeler

Du må ta hensyn til selskapenes samlerabatter og andre kundefordeler. Hva du får i samlerabatter varierer mye. Noen gir ikke samlerabatt i det hele tatt, andre gir opp til 20 prosent. For de som gir rabatter kreves det forskjellig antall forsikringer for å oppnå rabatter.

For eksempel kan det hende at hvis du bare har to forsikringer, kan det faktisk lønne seg å tegne en billig ulykkesforsikring for å få å oppnå samlerabatt.

Les mer om samlerabatter med oversikt over samlerabatten i forsikringsselskapene.

Få med rabatter for alle sikkerhetstiltak du har gjort

Selskapene gir ulike rabatter på forskjellige sikkerhetstiltak. Sørg for at at du får med det som gir rabatter selskapene spør deg om hvilke rabattgivende tiltak du har gjort.

Les mer om sikkerhetstiltak og rabatter.

Kundeutbytte

Det er bare Gjensidige som utbetaler kundeutbytte av forsikringsselskapene. Utbytte fra fjoråret (2020) var på et normalt nivå med 13 prosent (10 prosent etter skatt). Dette må tas i betraktning i sammenligningen.

Les mer om kundeutbytte i Gjensidige

Hjelpemidler til å velge riktig forsikring på smartepenger.no

Du finner en rekke hjelpemidler for å finne de beste forsikringene for deg på smartepenger.no.

Du kan lese mer om dette her: Hjelpeverktøy når du har fått et forsikringstilbud

Tester av forsikring

Smarte Penger har laget flere tester som hjelper deg med å finne den beste forsikringen. På disse testene har Smarte Penger satt karakter på en rekke dekninger, på de forskjellige forsikringene. Dette gir en ranking av de enkelte selskapene.

Du kan også selv endre hvilken vekt de forskjellige dekningene skal ha, slik at rankingen blir tilpasset dine preferanser.

Test av bilforsikring

Test av husforsikring

Test av innboforsikring

Test av reiseforsikring

Test av barneforsikring

Test av kritisk sykdom / alvorlig sykdom

Test av behandlingsforsikring / helseforsikring