Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Når du ser på betingelsene på kredittkort er det tre hovedelementer du skal se på: rente, gebyrer, og rabatter / andre fordeler.

Kredittkortene kan knyttes til både Mastercard og VISA. Begge har så stor utbredelse at det ikke spiller noen rolle hvilken av de to leverandørene kortet bruker.

De aller fleste har et debetkort (kan både være VISA og Mastercard) knyttet til kontoen sin. På disse kortene belastes beløpet direkte på kontoen din. Valget av dette kortet henger sammen med valg av lønnskontoen. For å se hvilken lønnskonto som er best, gå til brukskontokalkulatoren.

På kredittkortene får du en kreditt på rundt 45 dager. Betaler du kredittkortregningen innen fristen, blir du ikke belastet for renter. Kortet kan altså være gratis å bruke så lenge du betaler innen forfall. Men ved uttak i minibank vil mange av kortene belaste deg for rente fra første dag.

Tre hovedelementer

De fleste kortene er gratis å ha. Noen få belaster deg for et årsgebyr, og et månedlig gebyr. Hvor høy kreditt du kan få varierer etter kredittverdigheten. Maksimal kreditt på kortene varierer fra 50.000 kroner til 150.000 kroner.

I vurderingen av kortene er det tre hovedgrupper av kredittkortbetingelser:

 • Lånekostnader
 • Transaksjonskostnader
 • Fordeler og rabatter

Her finner du mer informasjon om kredittkortene:

Kalkulator: Finn ut hvilket kredittkort som er best for deg ut fra ditt bruksmønster

Oversikt over renten: Renter på kredittkortene

Oversikt over gebyrene: Gebyrer på kredittkortene

Informasjon: Dette er kredittkortenes rabatter og andre fordeler

Tilbydere av kort

Det er tre typer institusjoner som tilbyr kort i dag:

 • Alle banker tilbyr kredittkort. Kundekretsen er først og fremst eksisterende kunder.
 • Frittstående selskaper. Det er blant disse vi finner de mest aktive markedsførerne av kortene.
 • Organisasjoner/selskaper/foreninger: En rekke organisasjoner og foreninger har laget avtaler for sine medlemmer der de tilbyr egne kort. Disse blir solgt inn som medlemsfordeler, men de trenger slett ikke være blant de gunstigste å bruke.

Lånekostnader

Den nominelle renten er høy på alle kredittkort. Den nominelle renten ligger i området 14 til 29 prosent. Fordelen i forhold til andre smålån er at det ikke er noe etableringsgebyr. For kortsiktige lån kan derfor kredittkort være billigst å bruke.

De fleste kortene belaster deg ikke for faktureringsgebyrer, men det finnes noen unntak. Dette er i så fall en ordinær lånekostnad på lik linje med et termingebyr. Bruker du kreditten er lånerenten gjerne den viktigste betingelsen å se på.

Det samme gjelder for årsgebyrer på kredittkort. Det er nå de færreste som tar dette.

Hvor mange dager kreditt de forskjellige kortene gir er ikke så viktig. Om du får 10 dager ekstra kreditt, har dette svært liten påvirkning på kortets lønnsomhet.

Alle kredittkortene har en minimumsbetaling per måned. Et vanlig nivå er 3-4 prosent. Har du for eksempel brukt en kreditt på 20.000 kroner, blir minimum månedsbetaling 600 kroner.

For å se hvem som har den laveste renten kan du bruke Finn billigste kredittkort. Der kan du nulle ut alle andre opplysninger enn lånestørrelse. Da blir kredittkortene utelukkende rangert etter lånekostnadene.

Du kan også se en egen oversikt på rentene på kredittkort.

Ved å bruke kredittkortnedbetalingskalkulatoren kan du se hvor mye du må tilbakebetale, og hvor lang tid det tar før kredittkortet er nedbetalt.

Gebyrer / Transaksjonskostnader

Disse gebyrene er de viktigste å se etter på et kredittkort:

 • Gebyr ved varekjøp
 • Gebyr ved uttak i minibank i Norge
 • Gebyr ved uttak ved minibank i utlandet
 • Gebyr ved overføring til konto fra kredittkortet
 • Valutapåslaget

Normalt er varekjøp gratis både i Norge og utlandet.

Forskjellene er vesentlig større når det gjelder kostnadene ved minibankuttak i Norge og utlandet. Flertallet av kortene tar både en prosentandel av uttaket, og et fast kronebeløp for uttaket. Andre tar bare en viss prosentandel av uttaksbeløpet. Da er det gjerne et minimumsgebyr på 40 til 50 kroner.

Noen tar ikke gebyrer for uttak i det hele tatt, men de aller fleste av disse renteberegner fra første dag. Det er bare et par kort som er helt kostnadsfrie. Da tar de verken uttaksgebyrer, eller renteberegner fra første dag.

Det legges alltid på et valutapåslag på midtkursen som offentliggjøres daglig. Det vanlige er et påslag på 2,00 prosent. Påslaget varierer lite, slik at dette ikke har stor betydning for valget av kort.

Visa har en egen valutakalkulator som du kan bruke for å se hvilken kurs de bruker. MasterCard har ikke tilsvarende tjeneste.

For å se hvem som har de laveste gebyrene kan du bruke Finn billigste kredittkort. Der kan du nulle ut alle andre opplysninger enn gebyrer. Da blir kredittkortene utelukkende rangert etter gebyrene.

Du kan også se egne oversikter over gebyrene:

Gebyrer på kredittkort

Kostnader ved bruk av kredittkort i utlandet

Finn billigste kredittkort

Med denne kalkulatoren kan du finne frem til hvilket kredittkort som er best for deg.

Denne kalkulatoren tar hensyn til:

 • Renten på kredittkort
 • Antall minibankuttak i Norge, og gjennomsnittlig størrelse på uttaket
 • Antall minibankuttak i utlandet, og gjennomsnittlig størrelse på uttaket
 • Antall overføring fra konto, og gjennomsnittlig størrelse på overføringen
 • Antall ganger du bruker kortet i utlandet, og på å handle i utenlandske valuta
 • Gjennomsnittlig beløp på kjøpene i utenlandsk valuta
 • Om rente belastes fra førte dag på minibankuttak
 • Valutapåslaget
 • Eventuell bonus du får ved generell bruk ved kjøp (0,5 til 1,0 prosent)

Finn billigste kredittkort

Fordeler og rabatter

Det har blitt lagt inn flere og flere fordeler i kortene. Dette brukes aktivt av kredittkortselskapene for å differensiere seg fra de andre. For å få en oversikt over hvilke rabatter og andre fordeler kan du gå til denne fordelsoversikten for kredittkort.

Flere gir nå en fast rabatt på alt du kjøper. Denne ligger gjerne på 0,5 til 1,0 prosent. Noen kort gir en høyere rabatt på en spesifikk bransje (i området 3 til 4 prosent). Et tredje alternativ er å gi rabatt på flere bransjer, men at du bare kan velge én av bransjene ad gangen.

Det er hvordan butikkene er registrert i bransjestrukturen til Visa, eller Mastercard som avgjør om butikken kommer inn under rabatten på denne bransjen.

Kortselskapene har råd til å gi rabatter fordi brukerstedene betaler et gebyr til kortselskapene hver gang du bruker kortet. I tillegg vil det være endel som bruker kredittdelene på kortet, der rentemarginen er skyhøy.

Hvilke andre fordeler som ligger i kortet er som oftest uvesentlig. En reiseforsikring har egentlig ingen verdi så lenge du har en helårs reiseforsikring. En reiseforsikring som bare gjelder når du betaler en reise er for mange svært upraktisk. Det hjelper ikke at forsikringen i seg selv gir tilfredsstillende dekning. Les mer om reiseforsikring her.

Det finnes også mange andre rabattmuligheter, men felles for dem er at de ikke er særlig avgjørende for kredittkortvalget.

Kredittkort gir beskyttelse ved varekjøp

Etter Finansavtaleloven (§54b) har du rett til å klage til kortselskapet hvis du ikke har fått varen du har kjøpt. Dette kan for eksempel være feil, mangler eller konkurs.

Både når du er i utlandet og ved nettkjøp er det derfor sikrere å bruke kredittkortet. Hvis det er noe feil med betaling eller selve kjøpet kan du stoppe betalingen.

Les mer: Kredittkort gir beskyttelse ved varekjøp

Smarte Penger anbefalte kredittkort

Smarte Penger vurderer hele tiden hvilke kredittkort som har de beste betingelsene i markedet. Vurderingene blir oppdatert når det skjer endringer. 

Hvilke kredittkort som er best, avhenger helt av hvordan du bruker kortet. Det er ikke bare renter og gebyrer som er bestemmende for valg av kredittkort. Det er også viktig å se på hvilke kredittkort som kan gi deg de beste rabattene. I praksis kan du bruke mange av kredittkortene som rabattkort.

Smarte Penger tester: Dette er de beste kredittkortene nå

Sikker bruk av kredittkort i ferien

Det gjelder å unngå de store fellene og de ekstra gebyrene ved riktig kortbruk i ferien. Blant annet betal alltid i norske kroner. Ta alltid med deg to kort osv.

Les mer om dette i "Sikker kortbruk i ferien".

Smart bruk av kredittkort

Bruker du kredittkort riktig trenger du aldri betale noe ekstra. Tvert om kan du benytte deg av rabatter og andre fordeler som ligger i en del av kredittkortene.

Les mer om dette i "Smart bruk av kredittkort.

Usmart bruk av kredittkort

Å bruke kredittkort når du egentlig ikke har råd til det. For ikke å snakke om å bruke kredittkort til å betale annen kredittkortgjeld.

Les mer om dette i "Bruk av kredittkort som finansielt selvmordsvåpen".

Kredittkort med drivstoffrabatt

Her finner du en oversikt over kredittkortene som gir rabatter på bransjen bensinstasjoner.

Kredittkort med drivstoffrabatt

Kredittkort med bransjerabatter

Noen kredittkort gir deg rabatter i flere bransjer. Eller kunne velge en bransje blant flere fra et lite utvalg.

Kredittkort med rabatter i forskjellige bransjer

Kredittkort med reiseforsikring

Flertallet av kredittkortene har en reise- og avbestillingsforsikring inkludert.

Kredittkort med reiseforsikring

Kredittkort med flybonus

Her finner du en oversikt over kredittkortene som gir rabatter på bransjen flyreiser.

Kredittkort med flybonus

Kredittkort med cashback

Her finner du en oversikt over kredittkortene som gir cashback. Cashback betyr at du kan gå via en nettside som gir deg rett til en viss rabatt når du logger inn på denne nettsiden.

Kredittkort med cashback 

Forbrukslån eller kredittkort

Hvis du må ta opp et usikret forbrukslån er det en vurdering om det lønner seg å ta opp lånet i form av et kredittkort, eller et forbrukslån.

Forbrukslån eller kredittkort?

Kalkulatorer til kredittkort

Kredittkort - Finansportalen
Dette er kredittkortene som er registrert på Finansportalen. Her ligger alle bankenes kredittkort-tilbud.

Kredittkortnedbetalingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar før kredittkortgjelden er nedbetalt, og hva du totalt må tilbakebetale.

Brukskontokalkulator
Kalkulator der du kan legge inn dine egne forutsetninger. Utvalget består av bankene med de gunstigste betingelsene, og hva de største bankene tilbyr.

Lover:

Forskrift om kredittavtaler

Finansavtalelovens § 54b