Når du ser på betingelsene på kredittkort er det tre hovedelementer du skal se på: rente, transasksjonskostander, og rabatter og andre fordeler.

De mest aktuelle kortene i dag er kort som kan brukes som betalingsmiddel både i Norge og utlandet, og som det knyttes kreditt til. Kredittkortene knyttes til både MasterCard og VISA. Begge har så stor utbredelse at det ikke spiller noen rolle hvilken av de to leverandørene kortet bruker.

De aller fleste har et VISA-kort (debetkort) knyttet til kontoen sin. På disse kortene belastes beløpet direkte på kontoen din. Valget av dette kortet henger sammen med valg av lønnskontoen. For å se hvilken lønnskonto som er best, gå til brukskontokalkulatoren.

På kredittkortene får du en kreditt på rundt 45 dager. Betaler du kredittkortregningen innen fristen, blir du ikke belastet for renter. Kortet kan altså være gratis å bruke så lenge du betaler innen forfall.

Tre hovedelementer

De fleste kortene er gratis å ha. Noen få belaster deg for et årsgebyr. Hvor høy kreditt du kan få varierer etter kredittverdigheten. Maksimal kreditt på kortene varierer fra 50.000 kroner til 100.000 kroner.

I vurderingen av kortene er det tre hovedgrupper av kredittkortbetingelser:

  • Lånekostnader
  • Transaksjonskostnader
  • Fordeler og rabatter

Her finner du mer informasjon om kredittkortene:

Kalkulator: Finn ut hvilket kredittkort som er best for deg

Oversikt over kostnadene: Nøkkeldataene for kredittkortene

Informasjon: Dette er kredittkortenes rabatter og andre fordeler

Tilbydere av kort

Det er tre typer institusjoner som tilbyr kort i dag:

  • Alle banker tilbyr kredittkort. Kundekretsen er først og fremst eksisterende kunder.
  • Frittstående selskaper. Det er blant disse vi finner de mest aktive markedsførerne av kortene.
  • Organisasjoner/selskaper/foreninger: En rekke organisasjoner og foreninger har laget avtaler for sine medlemmer der de tilbyr egne kort. Disse blir solgt inn som medlemsfordeler, men de trenger slett ikke være blant de gunstigste å bruke.

Lånekostnader

Den nominelle renten er høy på alle kredittkort. Den nominelle renten ligger i området 10 til 23 prosent. Fordelen er at det ikke er noe etableringsgebyr. For kortsiktige lån kan derfor kredittkort være billigst å bruke.

De fleste kortene belaster deg ikke for faktureringsgebyrer, men det finnes noen unntak. Dette er i så fall en ordinær lånekostnad på lik linje med et termingebyr. Bruker du kreditten er lånerenten gjerne det viktigste parameteret å se på.

Hvor mange dager kreditt de forskjellige kortene gir er ikke så viktig. Om du får 10 dager ekstra kreditt, har dette svært liten påvirkning på kortets lønnsomhet.

Alle kredittkortene har en minimumsbetaling per måned. Et vanlig nivå er 3 prosent. Har du brukt en kreditt på 20.000 kroner blir minimum månedsbetaling 600 kroner.

For å se hvem som har den laveste renten kan du bruke Finn billigste kredittkort. Der kan du nulle ut alle andre opplysninger enn lånestørrelse. Da blir kredittkortene utelukkende rangert etter lånekostnadene. Du kan også se egne oversikter rentene på kredittkort, og gebyrene på kredittkort.

Ved å bruke kredittkortnedbetalingskalkulatoren kan du se hvor mye du må tilbakebetale, og hvor lang tid det tar før kredittkortet er nedbetalt.

Transaksjonskostnader

Normalt er varekjøp gratis både i Norge og utlandet. Forskjellene er vesentlig større når det gjelder kostnadene ved minibankuttak i Norge og utlandet. Flertallet av kortene tar både en prosentandel, og et fast kronebeløp for uttaket. Andre tar bare en viss prosentandel av uttaksbeløpet. Da er det gjerne et minimumsgebyr på 40 til 50 kroner.

Noen tar ikke gebyrer for uttak i det hele tatt, men de aller fleste av disse renteberegner fra første dag. Det er bare et par kort som er helt kostnadsfrie. Da tar de verken uttaksgebyrer, eller renteberegner fra første dag.

Det legges alltid på et valutapåslag på midtkursen som. Det vanlige er et påslag på 1,75 prosent, noen tar et gebyr på 2,0 prosent. Denne kostnaden har ikke vært tatt med blant de vanlige gebyrene. Betydningen av dette for sammenligning av kortene er svært liten.

Visa har en egen valutakalkulator som du kan bruke for å se hvilken kurs de bruker. MasterCard har ikke tilsvarende tjeneste.

Fordeler og rabatter

Det har blitt lagt inn flere og flere fordeler i kortene. Dette brukes aktivt av kredittkortselskapene for å differensiere seg fra de andre. For å få en oversikt over hvilke rabatter og andre fordeler kan du gå til denne fordelsoversikten for kredittkort.

Flere gir nå en fast rabatt på alt du kjøper. Denne ligger gjerne på én prosent. Noen kort gir en høyere rabatt på en spesifikk bransje (i området 3 til 4 prosent). Et tredje alternativ er å gi rabatt på flere bransjer, men at du bare kan velge én av bransjene.

Det er hvordan butikkene er registrert i bransjestrukturen til Visa, eller Mastercard som avgjør om butikken kommer inn under rabatten på denne bransjen.

Kortselskapene har råd til å gi rabatter fordi brukerstedene betaler et gebyr til kortselskapene hver gang du bruker kortet. I tillegg vil det være endel som bruker kredittdelene på kortet, der rentemarginen er skyhøy.

Hvilke andre fordeler som ligger i kortet er som oftest uvesentlig. En reiseforsikring har egentlig ingen verdi så lenge du har en helårs reiseforsikring. En reiseforsikring som bare gjelder når du betaler en reise er for mange svært upraktisk. Det hjelper ikke at forsikringen i seg selv gir tilfredsstillende dekning. Les mer om reiseforsikring her.

Det finnes også mange andre rabattmuligheter, men felles for dem er at de ikke er særlig avgjørende for kredittkortvalget.

 

Les mer om kredittkort:

Rabatter og andre fordeler du får i kredittkortene

Renter på kredittkort

Gebyrer på kredittkort

Kredittkort med drivstoffrabatt

Kredittkort med rabatter i forskjellige bransjer

Kredittkort med reiseforsikring

Kredittkort - sikker bruk i ferien

Kredittkort - smart bruk

Kredittkort - usmart bruk

Kredittkort med flybonus

Kredittkort med cashback 

Forbrukslån eller kredittkort?

Kalkulatorer:

Finn billigte kredittkort
Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan de forskjellige kortleverandørene kommer ut av det.

Kredittkort - Finansportalen
Dette er kredittkortene som er registrert på Finansportalen. Her ligger alle bankenes kredittkort-tilbud.

Kredittkortnedbetalingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar før kredittkortgjelden er nedbetalt, og hva du totalt må tilbakebetale.

Brukskontokalkulator
Kalkulator der du kan legge inn dine egne forutsetninger. Utvalget består av bankene med de gunstigste betingelsene, og hva de største bankene tilbyr.

Lover:

Forskrift om kredittavtaler

Finansavtalelovens § 54b