Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Rentebanen er Norges Bank sin spådom om renteutviklingen de neste årene. Den spår i desember at rentetoppen sannsynligvis er nådd.

Hvert kvartal legger Norges Bank ut «Pengepolitisk rapport». I denne rapporten kommer de også med sin rentespådom («rentebanen») for de nærmeste årene. 

Dette er altså hva Norges Bank tror om renteutviklingen fremover, det er ingen fasit på hva de kommer til å beslutte fremover. Denne vil endre seg fra kvartal til kvartal, slik andre analysemiljøer også endrer sine spådommer.

Slik er rentebanen

Det blir regnet ut et vektet rentesnitt for hvert kvartal, til og med 31.12 2027. Utgangspunktet er styringsrenten, som sist ble justert 14.desember 2023 opp til 4,50 prosent.

I tabellen under har vi også tatt med hva boliglånrenten vil ligge på ut fra nivået på rentebanen. Da har vi forutsatt at boliglånsrenten vil ligge 1,50 prosentpoeng høyere enn styringsrenten.

Renten vil begynne å falle i annet halvår 2024. I tredje og fjerde kvartalene er retebanen på 4,44 og 4,29 prosent. Det betyr at det er en stor sannsynlighet for en rentenedgang på 0,25 prosentpeong senhøsten.

Renten har allerede toppet. Deretter vil den falle 1,69 prosentpoeng innen utgangen av 2027.

På topp vil boligrenten (med disse forutsetningene) være på 6,05 prosent, og ligge på 4,47 prosent i slutten av 2026.

Det aller laveste nivået ligger litt under dette på de billigste boliglånene. Men her er det først og fremst utviklingen som teller.

Tidsintervall Styrings-rente Boliglåns-rente
01.04.2024 – 31.06.2024 4,51% 6,01%
01.07.2024 – 30.09.2024 4,44% 5,94%
01.10.2024 – 31.12.2024 4,29% 5,79%
01.01.2025 – 31.03.2025 4,16% 5,66%
01.04.2025 – 30.06.2025 4,02% 5,52%
01.07.2025 – 31.09.2025 3,85% 5,35%
01.10.2025 – 31.12.2025 3,66% 5,16%
01.01.2026 – 31.03.2026 3,51% 5,01%
01.04.2026 – 31.06.2026 3,36% 4,78%
01.07.2026 – 30.09.2026 3,22% 4,72%
01.10.2026 – 31.12.2026 3,07% 4,57%
01.01.2027 – 31.03.2027 2,95% 4,45%
01.04.2027 – 31.06.2027 2,89% 4,39%
01.07.2027 – 30.09.2027 2,85% 4,35%
01.10.2027 – 31.12.2027 2,82% 4,32%

Boliglånsrenten er her ikke den laveste oppnåelige boliglånsrenten, men ikke så mye høyere heller.

Her kan du sjekke hvor du får de laveste boliglånsrentene.

Endringen i Rentebanen fra forrige rapport

Rentetoppen er etter all sannynlighet nådd. Den nye spådommen gir litt lavere rente kvartal for kvartal. Fra forrige rapport er rentebanen økt litt.  Ved utgangen av 2026 er rentebanen hevet 0,1 prosentpoeng.

I tabellen under ser du forskjellene i de forskjellige kvartalene ut 2026.

Dato Ny Forrige Forskjell
01.04.2024 – 31.06.2024 4,51% 4,55% -0,04%
01.07.2024 – 30.09.2024 4,44% 4,44% 0,00%
01.10.2024 – 31.12.2024 4,29% 4,29% 0,00%
01.01.2025 – 31.03.2025 4,16% 4,14% 0,02%
01.04.2025 – 30.06.2025 4,02% 3,97% 0,05%
01.07.2025 – 31.09.2025 3,85% 3,80% 0,05%
01.10.2025 – 31.12.2025 3,66% 3,60% 0,06%
01.01.2026 – 31.03.2026 3,51% 3,44% 0,07%
01.04.2026 – 31.06.2026 3,36% 3,28% 0,08%
01.07.2026 – 31.09.2026 3,22% 3,13% 0,09%
01.10.2026 – 31.12.2026 3,07% 2,97% 0,10%
01.01.2027 – 31.03.2027 2,95% * *
01.04.2027 – 31.06.2027 2,89% * *
01.07.2027 – 30.09.2027 2,85% * *
01.10.2027 – 31.12.2027 2,82% * *

 

Beregn med Smarte Pengers kalkulatorer

På smartepenger.no kan du bruke flere kalkulatorer som beregner konsekvensen av en slik renteøkning.

Fremtidsøkonomikalkulatoren

Med denne kalkulatoren kan du hvordan spådommer for boligrenten, inflasjon, og lønnsutvikling vil slå ut for deg i de nærmeste årene.

Her finner du Fremtidsøkonomikalkulatoren.

Rente- og lønnsendringskalkulator

Kalkulatoren viser hvilken effekt rente- og lønnsendringer har på den disponible inntekten din.

Her finner du Rente- og lønnsendringskalkulatoren.

Renteendringskalkulator

Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.

Her finner du Renteendringskalkulatoren.

Annuitetslån og renteendring
Denne kalkulatoren beregner hvor mye terminbeløpet endrer seg på et annuitetslån. Beløpet endrer seg ikke med det samme som renteendringen. Når renten settesopp, går avdragsdelen noe ned.

Les også:

Rentefastsettelsen og Norges Bank
Slik fastsetter Norges Bank styringsrenten.

Styringsrenten
Om styringsrenten og den historiske utviklingen.

Boliglånsrenten de siste årene
Slik har boliglånsrenten utviklet seg fra 1987.

Utviklingen i 3 mnd Nibor de 10 siste årene

Renten på innskudd / høyrentekonto de siste 35 årene

Kalkulatorer:

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.

Finn billigste boliglån
Boliglånkalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.