Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Slik har valutaene svingt de siste 30 årene.

Valutakursene kan svinge mye bare på ett år. I tabellen under ser du eksempler på at kursene kan svinge mer enn 15 prosent på ett år.

Tabellene under viser valutakursene på en del sentrale land siden 1991. Det er kursene ved utgangen av året som er lagt inn her. I tillegg til kursene har vi også tatt med hvilke prosentvise endringer det har vært år for år.

Tabellene under er firedelt:

Svenske og danske kroner

Euro og dollar

Pund og sveitserfrancs

Japanske yen og kinesiske yuan

Se dagens valutakurser her.

Svenske kroner og danske kroner

Svenske kr Danske kr
År Kurs Endring Kurs Endring
31.12.2023 101,30 7,16% 150,82 6,68%
31.12.2022 94,53 -3,00% 141,38 5,26%
31.12.2021 97,45 -6,61% 134,32 -4,54%
31.12.2020 104,35 10,52% 140,71 6,58%
31.12.2019 94,42 -2,67% 132,02 -0,90%
31.12.2018 97,01 -2,95% 133,22 0,79%
31.12.2017 99,96 5,09% 132,18 8,15%
31.12.2016 95,12 -9,19% 122,22 -5,19%
31.12.2015 104,75 9,15% 128,91 6,12%
31.12.2014 95,97 1,32% 121,47 8,10%
31.12.2013 94,72 10,80% 112,37 14,20%
31.12.2012 85,49 -1,75% 98,40 -5,66%
31.12.2011 87,01 -0,07% 104,3 -0,48%
31.12.2010 87,07 7,50% 104,8 -6,20%
31.12.2009 80,99 -10,40% 111,73 -15,60%
31.12.2008 90,42 6,90% 132,38 24,00%
31.12.2007 84,55 -7,20% 106,75 -3,40%
31.12.2006 91,12 6,80% 110,49 3,20%
31.12.2005 85,33 -6,60% 107,03 -3,40%
31.12.2004 91,32 -1,60% 110,75 -2,10%
31.12.2003 92,77 16,70% 113,14 15,20%
31.12.2002 79,48 -7,00% 98,19 -8,40%
31.12.2001 85,49 -8,30% 107,25 -2,80%
31.12.2000 93,23 -1,20% 110,32 1,70%
31.12.1999 94,32 0,90% 108,51 -8,80%
31.12.1998 93,51 0,80% 119,04 10,80%
31.12.1997 92,74 -0,90% 107,42 -0,80%
31.12.1996 93,57 -1,40% 108,30 -4,90%
31.12.1995 94,91 4,70% 113,94 2,50%
31.12.1994 90,63 0,40% 111,16 0,10%
31.12.1993 90,23 -8,00% 111,05 0,30%
31.12.1992 98,08 -9,00% 110,69 9,50%
31.12.1991 107,73 2,60% 101,13 -0,70%
31.12.1990 105,05 * 101,85 *

 

Euro og dollar

Euro Dollar
År Kurs Endring Kurs Endring
31.12.2023 11,24 6,95% 10,17 3,18%
31.12.2022 10,51 5,22% 9,86 11,76%
31.12.2021 9,99 -4,60% 8,82 3,37%
31.12.2020 10,47 6,15% 8,53 -2,83%
31.12.2019 9,86 -0,85% 8,78 1,04%
31.12.2018 9,95 1,10% 8,69 5,91%
31.12.2017 9,84 8,30% 8,21 -4,81%
31.12.2016 9,09 -5,54% 8,62 -2,15%
31.12.2015 9,62 6,45% 8,81 18,51%
31.12.2014 9,04 7,80% 7,43 22,18%
31.12.2013 8,38 14,19% 6,08 9,29%
31.12.2012 7,34 -5,33% 5,57 -7,07%
31.12.2011 7,75 -0,72% 5,99 1,18%
31.12.2010 7,81 -6,00% 5,92 2,40%
31.12.2009 8,32 -15,70% 5,78 -17,50%
31.12.2008 9,87 23,90% 7,00 29,30%
31.12.2007 7,96 -3,40% 5,41 -13,40%
31.12.2006 8,24 3,10% 6,25 -7,70%
31.12.2005 7,99 -3,00% 6,77 12,10%
31.12.2004 8,24 -2,20% 6,04 -9,50%
31.12.2003 8,42 15,50% 6,68 -4,20%
31.12.2002 7,29 -8,60% 6,97 -22,70%
31.12.2001 7,97 -3,20% 9,01 1,80%
31.12.2000 8,23 1,90% 8,85 10,10%
31.12.1999 8,08 * 8,04 5,80%
31.12.1998 * * 7,60 3,90%
31.12.1997 * * 7,32 13,60%
31.12.1996 * * 6,44 2,00%
31.12.1995 * * 6,32 -6,60%
31.12.1994 * * 6,76 -10,10%
31.12.1993 * * 7,52 8,60%
31.12.1992 * * 6,92 15,90%
31.12.1991 * * 5,97 1,10%
31.12.1990 * * 5,91 *

 

Pund og sveitserfrancs

Pund Sveitserfrancs
År Kurs Endring Kurs Endring
31.12.2023 12,93 9,08% 1213,88 16,57%
31.12.2022 11,85 -0,28% 1041,29 7,70%
31.12.2021 11,89 2,07% 966,88 -12,86%
31.12.2020 11,65 0,45% 1109,52 22,09%
31.12.2019 11,59 4,26% 908,77 2,94%
31.12.2018 11,12 0,26% 882,80 4,98%
31.12.2017 11,09 4,50% 840,91 -0,61%
31.12.2016 10,61 -18,81% 846,10 -4,93%
31.12.2015 13,07 12,97% 889,97 18,45%
31.12.2014 11,57 15,10% 751,32 9,87%
31.12.2013 10,05 11,75% 683,81 12,46%
31.12.2012 9,00 -3,06% 608,03 -4,68%
31.12.2011 9,28 2,32% 637,87 2,05%
31.12.2010 9,07 -2,70% 625,03 11,70%
31.12.2009 9,32 -7,90% 559,69 -15,70%
31.12.2008 10,12 -6,40% 663,75 38,20%
31.12.2007 10,81 -11,90% 480,29 -6,30%
31.12.2006 12,27 5,30% 512,66 -0,20%
31.12.2005 11,65 0,10% 513,47 -3,80%
31.12.2004 11,64 -2,10% 533,79 -1,20%
31.12.2003 11,90 6,30% 540,35 7,80%
31.12.2002 11,20 -14,40% 501,48 -6,80%
31.12.2001 13,07 -0,90% 538,10 -0,50%
31.12.2000 13,19 1,60% 540,54 7,40%
31.12.1999 12,99 3,00% 503,18 -8,80%
31.12.1998 12,61 4,00% 551,92 9,60%
31.12.1997 12,12 11,20% 503,63 5,60%
31.12.1996 10,91 11,70% 476,77 -13,20%
31.12.1995 9,77 -7,60% 549,44 6,60%
31.12.1994 10,57 -4,90% 515,59 1,60%
31.12.1993 11,11 5,80% 507,63 6,70%
31.12.1992 10,50 -6,00% 475,58 7,70%
31.12.1991 11,18 -1,40% 441,71 -4,10%

 

Yen og kinesiske yuan

Yen Yuan
År Kurs Endring Kurs Endring
31.12.2023 7,190 -3,81% 143,17 0,20%
31.12.2022 7,475 -2,43% 142,89 2,92%
31.12.2021 7,661 -7,45% 138,84 6,38%
31.12.2020 8,278 2,33% 130,51 3,47%
31.12.2019 8,089 2,33% 126,13 -0,16%
31.12.2018 7,905 8,46% 126,33 0,19%
31.12.2017 7,289 -1,01% 126,09 1,58%
31.12.2016 7,363 0,63% 124,13 -8,49%
31.12.2015 7,317 17,67% 135,65 13,26%
31.12.2014 6,218 7,36% 119,77 19,19%
31.12.2013 5,792 -10,41% 100,49 13,06%
31.12.2012 6,465 -16,46% 88,88 -6,48%
31.12.2011 7,739 7,55% 95,04 6,92%
31.12.2010 7,195 15,00% 88,89 5,05%
31.12.2009 6,257 -19,30% 84,62 -17,52%
31.12.2008 7,757 60,70% 102,59 38,50%
31.12.2007 4,828 -8,00% 74,07 -7,57%
31.12.2006 5,249 -8,70% 80,14 -4,45%
31.12.2005 5,749 -2,30% 83,87 *
31.12.2004 5,886 -5,70% * *
31.12.2003 6,240 6,40% * *
31.12.2002 5,866 -14,50% * *
31.12.2001 6,865 -10,90% * *
31.12.2000 7,701 -2,10% * *
31.12.1999 7,862 17,70% * *
31.12.1998 6,682 18,70% * *
31.12.1997 5,629 1,60% * *
31.12.1996 5,542 -9,70% * *
31.12.1995 6,137 -9,50% * *
31.12.1994 6,781 0,80% * *
31.12.1993 6,725 21,20% * *
31.12.1992 5,551 16,20% * *
31.12.1991 4,777 9,90% * *
31.12.1990 4,345 * * *

 

Se også:

Valuta: Her bør du ta ut feriekontantene

Les mer om valuta

Finn valutakurser i de fleste land i verden

Kalkulatorer:

Valuta: Økonomisk effekt av valutaendring
Med denne kalkulatoren kan du beregne resultatet av valutaendringer. Dette kan være fra ferier, kjøp i utlandet, og indirekte i form av importerte varer.

Valutaomregner
Legg inn valutakursen som du henter fra Visa's midtkurs. Deretter legger du inn valutapåslaget det er på ditt kort, og får opp den reelle kjøpskursen på valutaen.

Valutaomregner fra Oanda
Regn om et beløp i norske kroner til en utenlandsk valuta. Du kan også regne fra valutaen til norske kroner. Du kan velge mellom 180 valutaer.

Valutalånkalkulator
Her ser du hvordan endringer i valutakursene påvirker lånekostnaden for valutalån.