Slik har valutaene svingt de siste 20 årene.

Valutakursene kan svinge mye bare på ett år. I tabellen under ser du eksempler på at kursene kan svinge mer enn 15 prosent på ett år.

Tabellen under viser valutakursene på en del sentrale land siden 1991. Det er kursene ved utgangen av året som er lagt inn her. I tillegg til kursene har vi også tatt med hvilke prosentvise endringer det har vært år for år. 

Etter tre år med kronesvekkelse, styrket den norske krona seg i 2016, men har svekket seg i 2017.

Tabellene under er tredelt: Øverst er svenske og danske kroner, samt Euro, deretter amerikanske dollar, britiske pund, og japanske yen. Nederst sveitsiske francs, kinesiske yuan, og russiske rubler.

Se dagens valutakurser her.

Svenske kr Danske kr Euro
År Kurs Endring Kurs Endring Kurs Endring
30.06.2017 99,29 4,38% 128,71 5,31% 9,57 5,34%
31.12.2016 95,12 -9,19% 122,22 -5,19% 9,09 -5,54%
31.12.2015 104,75 9,15% 128,91 6,12% 9,62 6,45%
31.12.2014 95,97 1,32% 121,47 8,10% 9,04 7,80%
31.12.2013 94,72 10,80% 112,37 14,20% 8,38 14,19%
31.12.2012 85,49 -1,75% 98,40 -5,66% 7,34 -5,33%
31.12.2011 87,01 -0,07% 104,3 -0,48% 7,75 -0,72%
31.12.2010 87,07 7,50% 104,8 -6,20% 7,81 -6,00%
31.12.2009 80,99 -10,40% 111,73 -15,60% 8,32 -15,70%
31.12.2008 90,42 6,90% 132,38 24,00% 9,87 23,90%
31.12.2007 84,55 -7,20% 106,75 -3,40% 7,96 -3,40%
31.12.2006 91,12 6,80% 110,49 3,20% 8,24 3,10%
31.12.2005 85,33 -6,60% 107,03 -3,40% 7,99 -3,00%
31.12.2004 91,32 -1,60% 110,75 -2,10% 8,24 -2,20%
31.12.2003 92,77 16,70% 113,14 15,20% 8,42 15,50%
31.12.2002 79,48 -7,00% 98,19 -8,40% 7,29 -8,60%
31.12.2001 85,49 -8,30% 107,25 -2,80% 7,97 -3,20%
31.12.2000 93,23 -1,20% 110,32 1,70% 8,23 1,90%
31.12.1999 94,32 0,90% 108,51 -8,80% 8,08 *
31.12.1998 93,51 0,80% 119,04 10,80% * *
31.12.1997 92,74 -0,90% 107,42 -0,80% * *
31.12.1996 93,57 -1,40% 108,30 -4,90% * *
31.12.1995 94,91 4,70% 113,94 2,50% * *
31.12.1994 90,63 0,40% 111,16 0,10% * *
31.12.1993 90,23 -8,00% 111,05 0,30% * *
31.12.1992 98,08 -9,00% 110,69 9,50% * *
31.12.1991 107,73 2,60% 101,13 -0,70% * *
31.12.1990 105,05 * 101,85 * * *

 

Dollar Pund Yen
År Kurs Endring Kurs Endring Kurs Endring
30.06.2017 8,39 -2,70% 10,88 2,56% 7,492 1,75%
31.12.2016 8,62 -2,15% 10,61 -18,81% 7,363 0,63%
31.12.2015 8,81 18,51% 13,07 12,97% 7,317 17,67%
31.12.2014 7,43 22,18% 11,57 15,10% 6,218 7,36%
31.12.2013 6,08 9,29% 10,05 11,75% 5,792 -10,41%
31.12.2012 5,57 -7,07% 9,00 -3,06% 6,465 -16,46%
31.12.2011 5,99 1,18% 9,28 2,32% 7,739 7,55%
31.12.2010 5,92 2,40% 9,07 -2,70% 7,195 15,00%
31.12.2009 5,78 -17,50% 9,32 -7,90% 6,257 -19,30%
31.12.2008 7,00 29,30% 10,12 -6,40% 7,757 60,70%
31.12.2007 5,41 -13,40% 10,81 -11,90% 4,828 -8,00%
31.12.2006 6,25 -7,70% 12,27 5,30% 5,249 -8,70%
31.12.2005 6,77 12,10% 11,65 0,10% 5,749 -2,30%
31.12.2004 6,04 -9,50% 11,64 -2,10% 5,886 -5,70%
31.12.2003 6,68 -4,20% 11,90 6,30% 6,240 6,40%
31.12.2002 6,97 -22,70% 11,20 -14,40% 5,866 -14,50%
31.12.2001 9,01 1,80% 13,07 -0,90% 6,865 -10,90%
31.12.2000 8,85 10,10% 13,19 1,60% 7,701 -2,10%
31.12.1999 8,04 5,80% 12,99 3,00% 7,862 17,70%
31.12.1998 7,60 3,90% 12,61 4,00% 6,682 18,70%
31.12.1997 7,32 13,60% 12,12 11,20% 5,629 1,60%
31.12.1996 6,44 2,00% 10,91 11,70% 5,542 -9,70%
31.12.1995 6,32 -6,60% 9,77 -7,60% 6,137 -9,50%
31.12.1994 6,76 -10,10% 10,57 -4,90% 6,781 0,80%
31.12.1993 7,52 8,60% 11,11 5,80% 6,725 21,20%
31.12.1992 6,92 15,90% 10,50 -6,00% 5,551 16,20%
31.12.1991 5,97 1,10% 11,18 -1,40% 4,777 9,90%
31.12.1990 5,91 * 11,34 * 4,345 *

 

Sveitserfrancs Yuan Rubel
År Kurs Endring Kurs Endring Kurs Endring
30.06.2017 875,69 3,50% 123,68 -0,36% 14,17 0,28%
31.12.2016 846,10 -4,93% 124,13 -8,49% 14,131 17,92%
31.12.2015 889,97 18,45% 135,65 13,26% 11,984 -6,68%
31.12.2014 751,32 9,87% 119,77 19,19% 12,842 -30,58%
31.12.2013 683,81 12,46% 100,49 13,06% 18,500 2,66%
31.12.2012 608,03 -4,68% 88,88 -6,48% 18,021 -5,59%
31.12.2011 637,87 2,05% 95,04 6,92% 19,088 -0,41%
31.12.2010 625,03 11,70% 88,89 5,05% 19,166 0,49%
31.12.2009 559,69 -15,70% 84,62 -17,52% 19,072 -19,97%
31.12.2008 663,75 38,20% 102,59 38,50% 23,830 7,74%
31.12.2007 480,29 -6,30% 74,07 -7,57% 22,118 -6,89%
31.12.2006 512,66 -0,20% 80,14 -4,45% 23,754 0,90%
31.12.2005 513,47 -3,80% 83,87 * 23,541 *
31.12.2004 533,79 -1,20% * * * *
31.12.2003 540,35 7,80% * * * *
31.12.2002 501,48 -6,80% * * * *
31.12.2001 538,10 -0,50% * * * *
31.12.2000 540,54 7,40% * * * *
31.12.1999 503,18 -8,80% * * * *
31.12.1998 551,92 9,60% * * * *
31.12.1997 503,63 5,60% * * * *
31.12.1996 476,77 -13,20% * * * *
31.12.1995 549,44 6,60% * * * *
31.12.1994 515,59 1,60% * * * *
31.12.1993 507,63 6,70% * * * *
31.12.1992 475,58 7,70% * * * *
31.12.1991 441,71 -4,10% * * * *
31.12.1990 460,74 * * * * *

 

Se også

Valuta
Les mer om valuta.

Valutaomregner
Legg inn valutakursen som du henter fra Visa's midtkurs. Deretter legger du inn valutapåslaget det er på ditt kort, og får opp den reelle kjøpskursen på valutaen.

Valutaomregner fra Oanda
Regn om et beløp i norske kroner til en utenlandsk valuta. Du kan også regne fra valutaen til norske kroner. Du kan velge mellom 180 valutaer.

Valutakurser
Her kan du finne valutakurser i de fleste land i verden