Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Valuta er ganske enkelt andre lands penger.

De fleste land har sine egen valuta. En del land har felles valuta, slik som euro-samarbeidet. Det er også noen land som ikke har egen valuta, men bruker amerikanske dollar.

Valutakursene endrer seg daglig (egentlig kontinuerlig). Her kan du se dagens valutakurser.  Hvis du vil regne om utenlandsk valuta til norsk, eller motsatt, kan du bruke valutaomregneren.

Tidligere, når renten i Norge var høyere enn i de fleste europeiske land, tok mange opp valutalån.  Dette medførte stor risiko for valutatap, noe som du kan se i valutalånskalkulatoren.

Euro

Skal du ut å reise, trenger du valuta. Enten må du kjøpe den her i landet før du reiser, eller du kjøper den på det stedet du reiser. I starten av 2002 ble Euro innført som den eneste mynten i en rekke land. Dermed ble det betydelig mindre veksling og problemer for den reisende i Europa.

Hva som lønner seg ved reise til forskjellige land varierer. Holder du deg til Europa er det jo nå mye greiere, i og med at du bare trenger å forholde deg til én valuta i disse 20 landene: 

Land Innført
Belgia 01.01.1999
Estland 01.01.2011
Finland 01.01.1999
Frankrike 01.01.1999
Hellas 01.01.2001
Irland 01.01.1999
Italia 01.01.1999
Kroatia 01.01.2023
Kypros 01.01.2008
Latvia 01.01.2014
Litauen 01.01.2015
Luxembourg 01.01.1999
Malta 01.01.2008
Nederland      01.01.1999
Portugal      01.01.1999
Slovakia 01.01.2009
Slovenia 01.01.2007
Spania      01.01.1999
Tyskland      01.01.1999
Østerrike  01.01.1999

Sverige, Danmark og England er ikke med i euroland. 

Valutalovgivning

Tidligere fantes det mange restriksjoner på kjøp og salg av valuta, også reisevaluta. Det var meldeplikt, rapporteringsplikt, grenser på utførsel av penger osv. Du måtte også love på tro og ære at du ikke skulle bruke pengene til annet enn fest og moro i utlandet. Norges Bank fulgte nøye med, og registrerte deg som valutakjøper. Dette har endret seg de senere årene. Det eneste som gjenstår er at dersom du tar med deg mer enn 25.000 i kontanter skal det rapporteres til Norges Bank av statistikkhensyn.

Dette betyr ikke at det er fullstendig fritt fram med ut- og innførsel av penger til de forskjellige land. Fortsatt er det en rekke land som har begrensninger på dette området. Men dette har liten betydning for turister.

 

Se også

Valuta: Her bør du ta ut feriekontantene

Finn valutakurser i de fleste land i verden

Historiske valutakurse Se hvordan valutakursene har svingt de siste 20 årene.

Kalkulatorer:

Valuta: Økonomisk effekt av valutaendring
Med denne kalkulatoren kan du beregne resultatet av valutaendringer. Dette kan være fra ferier, kjøp i utlandet, og indirekte i form av importerte varer.

Valutaomregner
Regn om et beløp i norske kroner til en utenlandsk valuta. Du kan også regne fra valutaen til norske kroner. Du kan velge mellom 180 valutaer.

Valutaomregner fra Oanda
Regn om et beløp i norske kroner til en utenlandsk valuta. Du kan også regne fra valutaen til norske kroner. Du kan velge mellom 180 valutaer.

Valutalånkalkulator
Her ser du hvordan endringer i valutakursene påvirker lånekostnaden for valutalån.