De aller fleste har nå gått over til elektronisk betalingsformidling.

Giro blir brukt til å sende penger til en annen konto, som oftest til andre. Det er mange forskjellige måter å sende en giro på. Her skal vi ta med de viktigste.

Gebyrene for forskjellige betalingsformidlingsmetoder vil variere fra bank til bank. Hos de fleste banker er betaling av regninger i nettbanken blitt gratis.

Elektronisk betalingsoverføring

Nettgiro m/KID

I mange banker koster KID giroer mindre enn de uten nummer. Grunnen er at det er billigere å behandle denne typen giroer.

KID (KundeIDentifikasjonsnummer) står på fakturaen. Dette er unikt for denne fakturaen. Nummerer er koblet mot kunden, slik at betalingen automatisk kan finne eieren sin.

Nettgiro u/KID

En giro som ikke har KID-nummer. Koster ofte mer enn giroer med KID.

eFaktura

Det er flere grunner til at det er fornuftig å velge eFaktura eller AvtaleGiro, dersom det er en mulighet til det. I dag må du gjerne betale et gebyr på 25-50 kroner, hvis du vil motta fakturaen på papir.  Du slipper også å taste inn KID-nummer, og du kan motta regningen uansett hvor i verden du måtte befinne deg.

En eFaktura er ferdig utfylt med KID-, kontonummer og beløp. Det eneste du trenger å gjøre i nettbanken er å godkjenne regningen når du vil betale. Men du kanendre beløp, hvilken konto som skal belastes og forfallsdato på regningen.

Slik kommer du i gang med eFaktura:

  • Logg deg inn i nettbanken
  • Finn frem til eFaktura
  • Inngå avtale på så mange regninger du kan
  • Alternativt, takk Ja til eFaktura når du får tilbud om det i nettbanken, idet du har betalt en regning.

AvtaleGiro

Avtalegiro er også et alternativ, dersom du ikke ønsker papirfaktura.

Det er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Ved å inngå en avtale om betaling med AvtaleGiro, sørger banken for at regningene betales direkte fra din konto på forfallsdato. I nettbanken kan du søke opp om betalingsmottakeren tilbyr AvtaleGiro, eventuelt kan du se om det står noe om hvordan du kan opprette det på papirfakturaen du har mottatt.

AvtaleGiro passer godt for faste regningsutsendelser som strøm, telefon, avis, forsikring, husleie, kommunale avgifter, lån og givertjenester.

Ikke-elektronisk betalingsformidling

Det blir stadig færre som velger å betale regninger på andre måter enn i nettbank, men det finnes noen - da særlig eldre personer - som fortsatt benytter seg av følgende metoder for betalingsformidling:

Giro betalt i skranke

Det er den dyreste måten å betale giroer på. Hvis du kan, bør du betale på andre måter. Kvittering på at du har betalt kan du også skaffe deg på annet vis, ved å krysse av for at du ønsker oblat ved regningsbetaling i nettbanken. Se lenger ned i artikkelen.

Telegiro

Giro som betales ved å bruke telefonen for overføringen av pengene. Kan være med og uten KID-nummer.

Brevgiro

Brevgiro er en tjeneste der du sender en egen brevgirokonvolutt med giroer direkte til betalingssentralen.  Du kan også krysse av for at du skal ha kvittering tilbake på et eget felt på giroen. Når du oppretter en brevgiroavtale får du en mappe med konvolutter og følgesedler til giroene. Konvolutten legger du i postkassen. Husk at dersom du har bestilt og mottatt nye følgesedler, må de gamle kastes da de er deaktivert av banken. Brevgiro passer for eldre uten tilgang til internett. Alt du må gjøre er å postlegge i nærmest epostkasse.

Betaling utland

I EU/EØS-området er det en regel (fra 1.1.2005) som sier at betaling mellom landene ikke skal være dyrere enn innenlands betaling. Dette gjelder for beløp under 12.500 euro. Mottagers konto må være satt opp med IBAN. Mottagers bank må være oppgitt med BIC ((SWIFT-adresse).

Dette er dermed den klart billigste betalingsmåten til utlandet. Denne typen betaling må gjøres i nettbanken.

IBAN er en forkortelse for International Bank Account Number. Dette er en internasjonal standard for bankkontonummere som brukes ved betalinger til og fra utlandet. IBAN er ditt vanlige kontonummer, tillagt fire tegn. De to første er landkode (for Norge er den «NO»), de to siste er kontrollsiffere. Bankene gir deg korrekt IBAN ved hjelp av kalkulatorer på nett.

BIC er en forkortelse for Bank Identifier Code. Dette er en unik kode for den banken utenlandsbetalingen skal gå til. Her kan du søke opp BIC-koden.

Oblat

Du kan få kvittering på betalt regning gjennom å bestille et oblat, når du betaler regninger. Du trenger bare å krysser av for at du ønsker oblat, når du gjennomfører betalingen. Iblant trenger du oblat for å vise at du har betalt for eksempel et medlemskap. Dette koster i området fem til femten kroner.

 

Se også:

Nettbank

Bank-ID

Brukskonto

Markedsoversikt

Brukskontokalkulator
Kalkulator der du kan legge inn dine egne forutsetninger. Utvalget består av bankene med de gunstigste betingelsene, og hva de største bankene tilbyr.

Les mer på andre nettsteder

eFaktua
Nettside om eFaktura

BankAxept
Nettside om BankAxept

BankAxess
Nettside om BankAxess