Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Har du fått et inntektsfall i form av for eksempel uførhet, permittering eller arbeidsløshet, må du kanskje kutte noen kostnader.

Nedenfor kan du laste ned to forskjellige husholdningsbudsjett, hvorav det ene er laget for å lettere se hvor man kan kutte.

Derfor trenger de fleste et budsjett

Det er på ingen måte bare de som har dårlig råd som trenger et budsjett. De fleste vil ha nytte av et budsjett, men grunnen til at det er nyttig er litt forskjellig.

Du trenger et budsjett av flere grunner:

 • Som et middel til å prioritere riktig
 • Fordi det er nødvendig for å se hva du har råd til
 • Få et riktigere bilde av hvor pengene går
 • Se hvordan det er mulig å nå planer du har, for eksempel å kjøpe hytte
 • Se hvor mye dere har mulighet for å spare
 • Hvilke utgifter er temmelig unyttige for deg, som du kan redusere eller kutte helt

For de fleste er nok den største nytteverdien av å lage et budsjett er at det er et hjelpemiddel til å prioritere riktig. For eksempel å kunne se hva du må nedprioritere for å kunne få råd til å kjøpe en hytte. Trenger du for eksempel 200.000 kroner i egenkapital om fem år, må du legge inn et sparebeløp på 5.000 kroner per måned (renteinntekter holdt utenom).

Har du stram økonomi er det enda viktigere å prioritere riktig. Regningene må betales, og har du lite å rutte med blir det lite rom for annet enn faste utgifter. Kommer du først bakpå i en slik situasjon, kan det være vanskelig å hente seg inn igjen. Et budsjett kan da være svært så viktig for å beholde kontrollen.

Når du først har fått en oversikt over pengebruken, er det også mye enklere å kutte utgifter som ikke er så viktige for deg. Mange vil fort kunne finne ut at noen utgifter er enkle å kutte. Disse pengene kan du i stedet bruke til andre typer utgifter som er viktigere, eller sette av til sparing.

Les mer om privatbudsjett.

Månedsbudsjettet

Du kan enkelt sette opp privatbudsjettet med Smarte Pengers månedsbudsjett. I dette budsjettet er det lagt inn en rekke budsjettposter, slik at du ikke skal glemme en del av utgiftene. Disse legger du inn i den måneden du forventer at regningen kommer.

Budsjettet vil vise månedens resultat, og på årsbasis. Ut fra tallene du legger inn, viser budsjettet også ut hva du må sette av til faste utgifter per måned.

Last ned budsjettet her.

Privatbudsjett når du skal kutte utgifter

Når du skal kutte utgiftene må du først ha full oversikt over hva du bruker penger på. Da må du sette opp en mye mer finmasket Budsjett/utgiftsoversikt enn de budsjettene du normalt ser. Hvis du bruker sekkeposter er det mye vanskeligere å gjøre realistiske kutt. Når du ser en helt konkret post er det alltid enklere å vurdere kuttmuligheten i den, enn når du bare ser på en samlepost.

Mange av utgiftene bør også du dele opp. For eksempel når du handler i dagligvarebutikkene kan det være mye som er unødvendig, men du må på detaljnivå for å kunne kutte.

Last ned et detaljbudsjett

Smarte Penger har laget et detaljert budsjett for å hjelpe deg med å kutte kostnader. Du kan også tilpasse det til ditt bruk.

Budsjettet er delt inn i visse hovedområder:

 • Inntekter
 • Låneutgifter
 • Boligutgifter
 • Media/kommunikasjon
 • Bil/transport
 • Fritid/underholdning
 • Forsikring
 • Jobb
 • Ferie/reise
 • Barn
 • Andre forbruksutgifter
 • Andre småutgifter

Innenfor hver enkelt kategori er det lagt inn flere poster. Du kan også legge til flere poster selv.

Du legger først inn lønnsinntektene for husholdningen etter skatt, og eventuelle andre inntekter (for eksempel barnetrygd).

Deretter legger du inn gjennomsnittlige månedlige utgifter på alle poster som er aktuelle. Da ser du forskjellen mellom inntekter og utgifter, og ser dermed hvor mye du må kutte.

Når du har fått beløpet for hvor mye du må skjære ned, går du igjennom hver enkelt post for å se hvilke kutt du kan gjøre.

Last ned det detaljerte budsjettet her.

Avdragsfrihet på boliglån

På boliglån er det nå enkelt å få innvilget avdragsfrihet i en periode på noen måneder. Her er det bare å sende en søknad.

Hvis lånet er på 4 millioner kroner, vil du betale avdrag på omtrent 8.000 kroner (renten avgjør) med en nedbetalingstid på 30 år. Med 25 års nedbetalingstid vil avdragsdelen være på omtrent 10.000 kroner.

I tillegg har renten gått ned med 0,85 til 1,0 prosent. Med 4 millioner kroner i lån betyr det en nedsettelse på 2.200 kroner til 2.600 kroner i måneden (da er skatteeffekten på 22 prosent tegnet inn).

I dette eksempelet kan de samlede låneutgiftene gå ned med rundt 10.000 kroner i måneden.

Hvor mye du betaler i avdrag kan du se ved å bruke annuitetslånskalkulatoren.

Hvor mye terminbeløpet endrer seg kan du se med Renteendringskalkulatoen.

 

Kalkulatorer som hjelper deg med tallene

Permitterings-kalkulator
Kalkulatoren viser hvor mye du vi få i dagpenger ved permittering etter de midlertidige reglene.

Dagpenger - midlertidige regler
Kalkulatoren beregner hva du får i dagpenger etter de midlertidige reglene.

Lynbudsjettkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Småutgiftskalkulator
Mange «små» utgifter hver dag kan til sammen bli store.  Her kan du beregne hva alle småutgiftene dine koster deg i løpet av ett år.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Annuitetslånskalkulator
Her kan du se hva det vil koste deg å ta opp et annuitetslån. Tallene herfra kan du legge inn i budsjettet.

Serielånskalkulator
Som med annuitetslån kan du se hva det vil koste deg å ta opp et serielån. Tallene herfra kan du legge inn i budsjettet.

Så mye kortere blir nedbetalingstiden
Kalkulatoren viser hvor mye kortere tilbakebetalingstiden blir ved å øke terminbeløpet, eller innbetale ekstra på lånet.

Småutgiftskalkulator
Mange «små» utgifter hver dag kan til sammen bli store.  Her kan du beregne hva alle småutgiftene dine koster deg i løpet av ett år.