Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er laget normtall for hva vi bruker på områder som mat & drikke, klær & sko, personlig pleie, og lek & mediebruk.

Disse tallene er til god hjelp når du skal sette opp et budsjett. De fleste vet ikke helt hva de bruker på mat, klær osv. Budsjettet tar hensyn til antall familiemedlemmer, kjønn og alder.

Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) har utarbeidet gjennomsnittstallene for forbruksutgiftene.

Tallene forutsetter at forbruksnivået er forholdsvis nøkternt. Men det er ikke et budsjett som skal vise hva det går an å klare seg på. «Overlevelsestallene» vil ligge en god del lavere.

Det blir skilt mellom månedlige utgifter per person, og utgifter som går på selve husholdningen. Den førstnevnte knyttes altså til hver enkelt, som igjen avhenger av kjønn og alder. Utgifter som går på husholdningen, avhenger av antall personer i husholdningen.

Husholdningsutgifter vil være fallende per person siden flere personer kan bruke en del av de samme tingene.

Forbruksutgifts-kalkulatoren

Du kan beregne hva disse utgiftene selv med «Budsjettkalkulator forbruksutgifter».

Der kan du velge alder og kjønn på hver enkelt i husholdningen, og få opp et forbruksbudsjett. Du kan også velge om du skal ligge visse prosenter over eller under budsjettet.

Individspesifikke utgifter

SIFO har delt de privatøkonomiske utgiftene i en rekke forskjellige poster. Her ser vi først på fire poster som det kan være vanskelig å vite hva det er naturlig å bruke i måneden.

«Mat og drikke» dekker det du kjøper til husholdningen av dette. Den inneholder ikke kjøp av alkoholholdige drikkevarer. Heller ikke varer som sjokolade og chips.

«Klær og sko» skal dekke hele årsbehovet og ta hensyn til årstidsvariasjon, dessuten klær for vanlige sports- og fritidsaktiviteter og til formelle anledninger.

«Personlig pleie» skal dekke utgifter til såpe, enkel tannpleie, begrenset mengde kosmetikk, frisør, barbersaker, bleier m.m. Ett tannlegeettersyn per år inngår også.

«Lek og mediebruk (individ)» omfatter varer som leker til barn, sykler, sportsutstyr, bærbar pc, bøker, dataspill, kino, teater, medlemskontingenter mm. Utgifter til mobiltelefoner er med i alle aldersgrupper fra 10 år. Laptop er med for alle i aldersgruppen 10 og eldre. Se komplett liste over hva som inngår nederst.

Dette er de månedlige kostnadene for de fire postene (mai 2024):

  Mat og drikke Klær og sko
Alder Kvinne Mann Kvinne Mann
0,5-1 1 140 1 140 450 450
1 1 570 1 570 540 540
2 2 090 2 090 690 690
3 2 090 2 090 690 690
4-5 2 090 2 090 690 690
6-9 2 690 2 690 750 750
10-13 3 250 3 340 710 690
14-17 3 700 4 220 980 820
18-30 4 080 4 830 1040 960
31-60 3 850 4 540 1040 960
61-74 2 450 3 990 1040 960
74+ 3 200 3 700 1040 960
  Personlig pleie Lek og mediebruk
Alder Kvinne Mann Kvinne Mann
0,5-1 490 490 150 150
1 590 590 370 370
2 590 590 370 370
3 350 350 720 720
4-5 220 220 720 720
6-9 250 250 1110 1110
10-13 480 360 1410 1410
14-17 590 470 1540 1540
18-30 960 770 1030 1030
31-60 960 770 1030 1030
61-74 920 770 1030 1030
74+ 920 770 1030 1030

Kilde: SIFO

Summen av de individspesifikke utgiftene

Dette er summen av de månedlige utgiftene til:

  • Mat og drikke
  • Klær og sko
  • Personlig pleie
  • Lek og mediebruk

Disse er delt opp i forskjellige aldersklasser, og om det er kvinne eller mann.

  Sum    
Alder Kvinne Mann    
0,5-1 2 230 2 230    
1 3 070 3 070    
2 3 740 3 740    
3 3 850 3 850    
4-5 3 720 3 720    
6-9 4 800 4 800    
10-13 5 850 5 800    
14-17 6 810 7 050    
18-30 7 110 7 590    
31-60 6 880 7 300    
61-74 5 440 6 750    
61- 6 190 6 460    

Husholdspesifikke utgifter

De husholdningsspesifikke utgiftene avhenger av hvor mange personer husholdningen består av. Budsjettet er satt opp med husholdningsstørrelser fra 1 til 7 personer.

Post/Antall 1 2 3 4 5 6 7
Andre dagligvarer 410 470 620 740 850 960 1 040
Husholdsartikler 580 630 710 910 980 1 060 1 130
Møbler 540 600 730 940 1 100 1 320 1 500
Sum 1 530 1 700 2 060 2 590 2 930 3 340 3 670

«Andre dagligvarer» omfatter papirvarer, vask/ rengjøringsartikler og varer som lyspærer, batterier, blyanter, plaster osv.

«Husholdningsartikler» dekker hvitevarer, kjøkkenutstyr, dekketøy, rengjøringsutstyr etc, samt husholdningstekstiler som sengetøy, håndklær, og gardiner.

«Møbler» er beregnet ut fra hva man i gjennomsnitt bruker, sett på lang sikt.

Andre privatøkonomiske kostnader

SIFO oppgir også en rekke andre kostnader. Dette er kostnader som du enkelt selv ser hva koster deg per måned.

Reisekostnader: Her brukes det 30-dagers (1 sone) billett fra Ruter i Oslo. Kostnaden er 897 kroner per måned for voksne, 314 kroner for barn (6-19 år), over 66 år 449 kroner, og student 537 kroner.

Spedbarnsutstyr: SIFO beregner også gjennomsnittskostnader for spedbarnsutstyr. Her er kostnadene beregnet til 4.000 kroner per mnd de siste seks månedene før fødselen, og deretter 540 kroner i måneden i ett år etter. Samlet kostnad i halvannet år for dette blir dermed 30.480 kroner.

Mediebruk og fritid (husholdning). Her ligger det utgifter til bredbånd), kanalpakker til tv, strømmetjenester, digitale spill. I tillegg ligger det inne noe fritidsutstyr knyttet til husholdningen, aviser, og en enkel innboforsikring. Disse har vi ikke tatt med i kalkulatoren fordi dette vil variere veldig, og du får regning på det aller meste av disse kostnadene. Disse er altså enklere å sette opp selv, og gjøres best ved å sette de opp på flere poster.

Dette er de månedlige kostnadene:

Antall Beløp
1 2 440
2 2 480
3 2 610
4 2 700
5 2 730
6 2 760
7 2 760

Se komplett liste over hva som inngår nederst.

Bilkostnader: Bilkostnadene inkluderer drivstoff, forsikring, trafikkforsikringsavgift. Avskrivninger er ikke med. Det er laget tall både for elbil og fossilbil. Slik er tallene:

  Fossilbil Elbil
Antall personer 1-4 5-7 1-4 5-7
Bilkostnad 3 175 4 800 2 108 2 900

Disse kostnadene er ikke lagt inn i budsjettkalkulatoren siden de varierer svært mye. Du kan bruke bilkalkulatorene som et hjelpemiddel til å beregne disse kostnadene:

Bilkostnadskalkulator brukt bil

Bilkostnadskalkulator ny bil

Barnehage: Her benyttes kostnadene for maksimalprisen i barnehage som er 3.000 kroner. Det gis søskenmoderasjon. I tillegg kommer kostnader til mat, som er 200 kroner i måneden i kommunale barnehager i Oslo. Disse kostnadene er ikke lagt inn i budsjettkalkulatoren siden du selv vet hva disse kostnadene er.

SFO: Her benyttes satsene i Oslo Kommune. Disse kostnadene er ikke lagt inn i budsjettkalkulatoren siden du selv vet hva disse kostnadene er.

Inntekt >474.481 >474.480 <266.895  
Heltidsplass 3 421 1 342 730  
Deltidsplass 2 313 832 452  

Stordriftsfordeler

Når husholdningen når en viss størrelse, vil man få en stordriftsfordel. SIFO regner med at i en kjernefamilie på fire vil stordriftsfordelen utgjøre 20 prosent. Vi foreslår følgende glidende skala for utregning av «stordriftsfordeler»:

  Antall i husholdningen
Post 1 2 3 4 5 6 7
Mat og drikke 0% 15% 20% 24% 25% 26% 27%
Klær og sko 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Helse og hygiene 0% 8% 10% 11% 12% 13% 13%
Lek og fritid 0% 10% 13% 15% 16% 17% 17%

Eksempel på budsjett

Her ser vi på en familie med to barn på fem år (gutt) og ti år (jente). I kolonnen for «justert» er effekten av stordriftsfordeler lagt inn. Tallene er lagt inn månedlig.

Post Utgift Justert
Mat og drikke 13 730 10 430
Klær og sko 3 400 3 400
Personlig pleie 2 430 2 160
Lek og mediebruk 4 190 3 560
Andre dagligvarer 740 740
Husholdsartikler 910 910
Møbler 940 40
Sum utgifter 26 340 21 240

 

Lynbudsjettkalkulator

Forbrukstallene er også en del av Lynbudsjettkalkulatoren. 

Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner kostnaden ved ulike typer lån.

Gå til lynbudsjettkalkulatoren.

Kalkulator: Hvor mye kan du låne

Forbrukstallene er også en del av kalkulatoren Hvor mye kan du låne. 

Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Gå til Hvor mye kan du låne

Dette inngår i "Lek og mediebruk" og "Mediebruk og fritid"

Kostnadene kan gå litt over i hverandre i disse to gruppene. Derfor er det greit å se innholdet i disse postene.

I Mediebruk og fritid er kostnadene til diverse abonnement med. Dette er bedre sette opp som en egen post nå du selv skal lage budsjett. Innboforsikring inngår også her, men den hører hjemme under posten forsikringer. Det blir dermed ikke mye igjen av denne "Mediebruk og fritid" når du selv skal sette opp et budsjett.

Mediebruk og fritid (individnivå) Mediebruk og fritid (husholdningsnivå)
Sport Abonnement
Fotballsko Avisabonnement digitalt
Fotballsko (par) Bredbåndsabonnement
Leggskinn Musikkstrømme-abonnement
Skipakke (langrennsski med bindinger, langrennssko) Skylagringsabonnement
Skistaver Tidsskriftabonnement digitalt
Sportsbag TV-kanalabonnement
Vedlikeholdssett til felleski Videostrømme-abonnement
Fritid Elektronikk
Brettspill for barn DAB-radio
Sparkesykkel Nettbrett
Ryggsekk mellomstor Spillkonsoll med håndholdt kontroller
Ryggsekk til dagstur Trådløs høyttaler
Sovepose TV
Sykkel Fritid
Sykkelbarnesete Førstehjelpspakke til tur
Sykkeldekk Gassbrenner
Sykkellås Gassbrenner – Kjelesett
Sykkelpumpe Gassbrenner – Turgass
Sykkelslange Hodelykt
Termos Kart
Turkniv Kartmappe
Leker Kompass
Akebrett Sykkel - lappesett
Dukkeklær Telt
Dukkevogn Diverse
Kjøkkenleker Brettspill for husholdningen
Kortspill Innboforsikring
Lekebøtte
Lekekoffert
Lekespade
Spill til spillkonsoll
Togsett
Tråtraktor
Tøydukke
Hobby
Aktivitetsbok
Bok for barn/ungdom
Bok for voksne
Eventyrbok
Fargeblyanter
Fargestifter
Malebok
Matboks
Pekebok
Plastperler
Puslespill
Sangbok
Tegneblokk
Tusjer
Vannfarger
Sikkerhet
Hjelm til alpint/skøyting/aking
Sittepute til bil
Redningsvest
Sykkelhjelm
Beltestol til bil
Småbarnsstol til bil
Diverse
Datamaskin
Hammerbenk
Mobilabonnement
Mobiltelefon

 

Se også:

Guide: Slik setter du opp et privatbudsjett

Guide: Slik kutter du kostnader i privatkonomien

Kalkulatorer:

Kalkulator forbruksbudsjett
Kalkulatoren regner automatisk ut et budsjett basert på alder og kjønn på familiemedlemmene.

Fremtidsøkonomikalkulator
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene. Spådommene er hentet fra SSB.

Konsekvensberegninger for privatøkonomien
Kalkulatoren beregner hva forskjellige typer endringer betyr for din privatøkonomi. Du kan blant annet se på endringer i lønn, rente, energipriser, og størrelse på lån.

Les mer på andre nettsteder:

SIFO- Referansebudsjett
Les mer om referansebudsjettet på SIFO's sider.

SIFO- Budsjettkalkulator
SIFO har også en kalkulator som gir deg en litt annen variant enn den som ligger her.