Når lån og andre gjeldsposter har gått til inkasso må det ryddes opp.

 

Hvis du har problemer med å betale regninger er det to utfall som er aktuelle:

  • Du har mulighet til å tilbakebetale det du skylder
  • Du har ikke mulighet fordi gjelden er blitt for stor

 

Har gjelden blitt for stor er det gjledsordningen som er det mest aktuelle

 Når du først er kommet på etterskudd vokser gjelden raskt i form

 

Kontakt først alle kreditorer

Først må du skaffe deg en oversikt over gjeldssituasjonen ved å kontakte alle du skylder penger. Dette gjelder aboslutt alle, også de du skylder mindre beløp. Her skriver du at du er i gang med å få en full oversikt over din økonomiske situasjon.

Be hver kreditor om en helt oppdatert oversikt over det de mener du skylder. Be de dele det totale kravet opp i følgende deler:

  • Hovedkravet (det du opprinnelig skyldte)
  • Påløpe renter
  • Påløpte omkostninger

 

I tilfellet kravet er omstridt bør du ikke erkjenne at du skylder hele beløpet. Selv om det i de fleste tilfeller du gjør det.

Be samtidig om en midlertidig betalingsutsettelse slik at ikke ytterligere kostnader ved innfrielse av kravet påløper.

 

Etter at du har fått den fulle

 

Budsjett

Samtidig med at du skaffer oversikt over all gjeld må du sette opp en nøyaktig budsjett. For å få til en frivillig avtale med kreditorene må de være sikker på at de har full oversikt over din personlige økonomi.

 

Når du skal bruke budsjettet ditt i forbindelse med fivillig avtale med kreditorene kan du ta utgangspunkt i hva som er normen i hva du skal sitte igjen med etter i fremleggelsen av din privatøkonomi

 

Les mer om å sette opp et privatbudsjett.

For å kunne kostnader er det praktisk å ha lage et mer detaljert budsjett

Her kan du laste ned en mer detaljert budsjett.

Lag frivillig avtale med kreditorene

Etter at du har fått en full oversikt kontakter du alle kreditorene igjen

Refinansiering

Det er generelt svært vanskelig å få refinansiert forbrukslån og kredittkortgjled når du har fått betalingsanmerkninger.

Hvis du har sikkerhet kan det være mulig å få refinansiert.

Det er to banker som kan bvære aktuelle. Dette er Bank 2, og Bluestep Bank. Der har du mulighet til å samle all gjeld inn i et lån som er sikret med pant i boligen. Renten er høyere enn den er på ordinære boliglån, men samlet vil dette både være billigere og bedre enn alternatiovet. Etter en pewriode kan du også få refinaniert et slik lån til en normal boliglånsrente igjen.

 

Eksempel på frivillig avtale

Her har vi satt opp et eksempel der det er en rekke kreditoirer av varierende størrelse,

Etter å ha kontaktet kreditorene er dette den utestående gjelden inkludert alle påløpte renter og gebyrer.

 

Lån Beløp Forslag til nedbetaling
Forbrukslån 1 78 943 2 622
Forbrukslån 2 44 599 1 481
Kredittkort 1 23 921 794
Kredittkort 2 36 722 1 220
Kredittkort 3 12 823 426
Mobilabonnement 3 934 346
Nettkjøp 1 6 401 562
Nettkjøp 1 11 289 992
Sum gjeld 218 632  
Sum de tre minste lånene 21 624  
Sum resten av lånene 197 008  

 

 

Hjelp fra NAV

Du kan få praktisk hjelp fra NAV til å orden opp i ghjedsforholdene.

Les mer om den praktiske hjelpen du kan få fra NAV

Hvis gjelden er for stor

 

Les mer om gjeldsordningen.

 

 

 

Kalkulatorer:

Livsoppholdskalkulator
Kalkulatoren beregner det maksimale nivået på et tvangstrekk, ut fra inntekter og godkjente utgifter.