Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Må du, eller vil du kutte privatøkonomiske kostnader, må du først skaffe deg oversikt. 

Vi kan si at det er to hovedgrunner til å kutte utgifter:

 • Du må kutte fordi du har for store utgifter i forhold til inntekten.
 • Du vil prioritere annerledes, for eksempel spare mer.

Hvis utgiftene er for store er saken grei. Da må du enten tjene mer, eller kutte utgifter.

Når du vil prioritere annerledes kan det være en rekke årsaker til det. Det kan for eksempel være at du sparer til noe konkret, som hytte eller bil. Det kan være sparing til pensjon, for eksempel i form av aksjefond. Eller det kan være ønske om å nedbetale gjeld i sterkere grad.

De fleste kan enkelt se hva de har brukt penger på gjennom nettbank, og kredittkort. Let igjennom noen måneder tilbake, og sett opp utgiftene i de forskjellige postene du har lagd. Juster også hva du bruker pengene på mens du jobber med budsjettet.

Les mer om privatbudsjett her.

Når du skal kutte utgifter

Når du skal kutte utgiftene må du først ha full oversikt over hva du bruker penger på. Da må du sette opp en mye mer finmasket Budsjett/utgiftsoversikt enn de budsjettene du normalt ser. Hvis du bruker sekkeposter er det mye vanskeligere å gjøre realistiske kutt. Når du ser en helt konkret post er det alltid enklere å vurdere kuttmuligheten i den, enn når du bare ser på en samlepost.

Mange av utgiftene bør også du dele opp. For eksempel når du handler i dagligvarebutikkene kan det være mye som er unødvendig, men du må på detaljnivå for å kunne kutte.

Last ned et detaljbudsjett

Smarte Penger har laget et detaljert budsjett for å hjelpe deg med å kutte kostnader. Du kan også tilpasse det til ditt bruk.

Budsjettet er delt inn i visse hovedområder:

 • Inntekter
 • Låneutgifter
 • Boligutgifter
 • Media/kommunikasjon
 • Bil/transport
 • Fritid/underholdning
 • Forsikring
 • Jobb
 • Ferie/reise
 • Barn
 • Andre forbruksutgifter
 • Andre småutgifter

Innenfor hver enkelt kategori er det lagt inn flere poster. Du kan også legge til flere poster selv.

Du legger først inn lønnsinntektene for husholdningen etter skatt, og eventuelle andre inntekter (for eksempel barnetrygd).

Deretter legger du inn gjennomsnittlige månedlige utgifter på alle poster som er aktuelle. Da ser du hvor mye du må kutte. Når du har dette beløpet ser du på hvilke poster du kan eller må kutte.

Last ned det detaljerte budsjettet her.

 

Mer om budsjett:

Slik setter du opp et privatbudsjett

Normatall for forbruksutgifter

Småutgiftene som vokser seg store

Se også:

Betalingsproblemer

Offentlig økonomisk rådgivning

Sosialhjelp - økonomisk stønad

Guide til gjeldsordningen

Guide til inkasso

Betal disse regningene først

Betalingsanmerkning

Kredittsperre

Utleggstrekk i lønn og trygd

Kalkulatorer:

Småutgiftskalkulator
Mange «små» utgifter hver dag kan til sammen bli store. Her kan du beregne hva alle småutgiftene dine koster deg i løpet av ett år.

Lynbudsjettkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.