Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Slik kan du få kontroll på økonomien din igjen.

Mange kan på et eller annet tidspunkt i livet oppleve at de får økonomiske problemer av en eller annen art. Dette kan for eksempel skyldes endrede økonomiske forhold som følge av samlivsbrudd, sykdom eller arbeidsledighet, men i noen tilfeller skyldes gjelds- og betalingsproblemer rett og slett overforbruk.

Dersom du hver måned sitter igjen med for lite penger til å betale alle utgiftene dine og/eller vet at du har pådratt deg mer gjeld enn du klarer å håndtere, bør du så raskt som mulig prøve å gjenvinne kontrollen over din personlige økonomi.

Få oversikt

Det første du må gjøre, er å få oversikt over nøyaktig hvordan din økonomiske situasjon er, og dette innebærer at du må finne frem til alle relevante papirer og regninger. Mange som har problemer med økonomien utvikler en «postkasseskrekk» - istedenfor å åpne posten, så stuer de bare de uåpnede konvoluttene vekk.

Skal du få bukt med problemene dine, må du åpne alle brev, slik at du kan få en reell oversikt over hvem du skylder penger, og hvor mye du skylder. Sorter regningene etter forfallsdato.

Kontakt kreditorer

Når du har fått oversikt over hvem du skylder penger, bør du så raskt som mulig begynne å ta kontakt med kreditorer og inkassobyråer. I første omgang kan du spørre om muligheten for å utsette forfallsdatoer, så slipper du unødvendige gebyrer.

Deretter kan du høre med kreditorene om det er mulig å sette opp en betalingsplan som du kan klare å følge. Det kan også være at kreditor er villig til å redusere rentene på det du skylder.

Du bør også forsikre deg om at kravet er riktig, og at gebyrer og renter er beregnet riktig.

Les mer om hvordan du kan gjøre dette.

Selg ting du ikke trenger

Dersom du er i en økonomisk knipe, og må ha penger raskt for å betale viktige regninger eller gjeld, kan det være at du bør vurdere å selge unna ting du ikke trenger.

Dette kan i prinsippet være hva som helst - flatskjermer eller spillkonsoller du egentlig ikke bruker, en campingvogn som du fortsatt ikke har tatt i bruk eller familiens andre bil, som dere strengt tatt ikke trenger.

Det er enkelt å legge ting ut for salg på for eksempel finn.no, og det er relativt gode sjanser til å få inn sårt tiltrengte kroner på denne måten.

Budsjett

Når du har fått oversikt over dine inntekter og utgifter, og forhåpentligvis også fått til en betalingsplan med dine kreditorer, kan det lønne seg å sette opp et realistisk - men nøkternt - månedsbudsjett - og naturligvis prøve å følge dette så godt du kan.

Du kan for eksempel bruke Smarte Pengers Lynbudsjettkalkulator når du skal sette opp ditt privatøkonomiske budsjett.

Du kan også laste ned et privatbudsjett.

Eller du kan laste ned et mer detaljert budsjett som passer bedre når du skal kutte kostnader.

Øk inntekter - kutt utgifter

Dette punktet er kanskje enklere sagt enn gjort, men det går også an å se på mulighetene for å øke familiens inntekter og/eller kutte i utgiftene.

Du kan vurdere å søke på en jobb som er bedre lønnet enn den du har nå - de aller fleste opplever å få høyere lønn når de bytter jobb. Eller, dersom du ikke jobber full stilling nå, kan du vurdere å enten høre med arbeidsgiver om du kan øke din stillingsprosent - eller ta en ekstrajobb, hvis du har mulighet til det.

For mange vil det kanskje likevel være enklere å kutte utgiftene. Ved å gå gjennom økonomien sin, for eksempel ved å se gjennom de siste måneders kontoutskrifter eller ved å benytte seg av budsjettfunksjoner i nettbanken, finner mange kanskje ut at de bruker mye penger på unødvendige ting.

Ved å bruke Smarte Pengers småutgifts-/sløsekalkulator, kan du blant annet finne ut hva det egentlig koster deg i året å kjøpe en daglig kaffe latte eller en ukentlig pølse på bensinstasjonen. Ved å se hvor mye disse småsummene faktisk utgjør, kan du kanskje blir mer bevisst på hva du bruker penger på.

Det du virkelig kan kutte utgifter på, er ved å gå gjennom bankavtalene dine. Ved å enten forhandle deg til et billigere lån, eller flytte lånet ditt til en bank med bedre rentevilkår, kan du spare tusener årlig.

Prøv Smarte Pengers boliglånskalkulator

Likeledes bør du ta en jevnlig gjennomgang av forsikringene dine - kanskje du er overforsikret, eller kunne fått forsikringene til en bedre pris hos et annet selskap.

Hjelp fra det offentlige

Dersom du ikke får til noen betalingsplan med kreditorene dine og/eller dine økonomiske problemer synes uoverkommelige å løse på egen hånd, kan det være godt å vite at det er lovpålagt for alle kommuner å kunne tilby gratis økonomi-/gjeldsrådgivning.

Dersom ikke dette heller fører frem, kan det være aktuelt for deg med en offentlig gjeldsordning.

Les mer om offentlig økonomisk rådgivning.

 

Les mer om betalingsproblemer:

Guide: Slik kutter du kostnader i privatøkonomien

Hvordan rydde opp i økonomien

Betal disse regningene først

Utleggstrekk i lønn og trygd

Guide til inkasso

Betalingsanmerkning

Kredittsperre

Renter på forsinket betaling

Guide til gjeldsordningen

Sosialhjelp - økonomisk stønad

Budsjett:

Slik setter du opp et privatbudsjett

Privatbudsjett for å kutte kostnader i privatøkonomien

Småutgiftene som vokser seg store

Kalkulatorer:

Livsoppholdskalkulator
Kalkulatoren beregner det maksimale nivået på et tvangstrekk, ut fra inntekter og godkjente utgifter.

Kreditoravtalekalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne hvor mye du kan betale hver enkelt av kreditorene.

Inkassokalkulator
Kalkulatoren viser hvor mye det koster deg å være forsinket med betalingen.

Lynbudsjettkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Småutgiftskalkulator
Mange «små» utgifter hver dag kan til sammen bli store.  Her kan du beregne hva alle småutgiftene dine koster deg i løpet av ett år.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Les på andre nettsteder:

Tips og råd når økonomien svikter - Nav

Veien ut av betalingsproblemer - Finansportalen

Lover:

Rundskriv Hovednr. 35 - Lov om sosiale tjenester i NAV

Gjeldsordningsloven