Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Ved brudd i et samboerskap kan den ene parten ha krav på et såkalt «Vederlag i samboerforhold».

For å ha rett til vederlag er det to vilkår som må oppfylles:

  • Den ene må ha tilført den andre et økonomisk fordel
  • Det må være rimelig å tilkjenne vederlag

En «berikelse» kan skje både ved direkte bidrag og indirekte bidrag.

For å kunne få kompensasjon er det ikke nok å dekke sine egne utgifter, det må være noe mer enn dette for at den andre parten har blitt «beriket».

Noe som skjer ganske ofte er at en ene flytter inn i den andres bolig uten å kjøpe seg inn. Her kan det for eksempel avtales at den som har flyttet inn i boligen, skal betale en fast sum til den andre for å dekke sine utgifter. Så lenge den ene bare dekker sine egne utgifter er ikke dette definert som å berike den andre.

Et annet alternativ er at den som flytter inn skal dekke alle løpende husholdningsutgifter, den andre skal dekke faste utgifter som boliglån ol. I dette tilfellet kan det godt skje at den som flytter inn har inn såpass mye at dette har muliggjort at den andre har nedbetalt boliglånet mer enn det eller ville ha vært gjort. Da kan den som flytter inn ha krav på vederlag.

Hvis avtalen er at den som flytter inn skal betale noe av avdragene på boliglånet, vil dette være en berikelse for den andre.

Hvis den som flytter inn betaler et bidrag til oppussing, vil dette normalt gi boligen minst et tilsvarende verdiløft. Dette bidraget vil normalt gi krav på et vederlag.

Et type indirekte bidrag kan være at den ene parten har jobbet deltid for at den andre skulle kunne jobbe mer. Dette vil gi den som jobber deltid et økonomisk tap både ved lønn, og tapte pensjonsinntekter. I et slikt tilfelle ville dette utvilsomt være en «berikelse» for den andre parten ved at dette har muliggjort høyere inntekt.

En annen type indirekte bidrag vil være at den ene parten har stelt og pleiet den andre. Det vil ofte gi en økonomisk fordel ved at dette sparer den som blir stelt for utgifter.

 

Se også:

Guide til samboeravtale / samboerkontrakt

Ektefelles og samboers arverettigheter

Sikring av samboer ved den enes død

Guide til testament

Dette kan du testamentere

Forskjeller mellom ekteskap og samboerskap