Det er to forskjellige frikortordninger egenandelstak 1 og 2 - som gjelder for ulike helsetjenester.

Alle privatpersoner må betale en egenandel ved bruk av det offentlige helsevesenet. Egenandelstakene gjør at du ikke trenger å betale mer enn beløpet som er taket.

Stortinget fastsetter ved budsjettbehandlingen hvert år et egenandelstak (maksimumsbeløp) for de egenandelene som omfattes av hver ordning.

Du kan ikke bruke frikortene om hverandre siden disse gjelder ulike helsetjenester.

Alle egenandelene blir registrert av Helfo i egenandelsregisteret. Når taket er nådd, sendes det automatisk ut frikortvedtak og et frikort i posten innen tre uker.

Når du har fått frikort betaler du ingen flere egenandeler resten av året. Neste år starter du på null igjen.

Hvis du har betalt godkjente egenandeler med et beløp som overskrider egenandelstaket med 200 kroner eller mer, blir dette beløpet refundert. Har du bare overskredet det med 199 kroner blir dette ikke refundert.

Du kan sjekke hva du har betalt i egenandeler på Min helse på helsenorge.no.

Frikortordningen administreres av Helfo på vegne av Helsedirektoratet.

Dette inngår i egenandelstak 1

Egenandelstak 1 er i 2017 på 2.205 kroner.

Dette inngår i egenandelstak 1:

 • legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept
 • legehjelp
 • psykologhjelp
 • sykehus/poliklinikk
 • laboratorieprøver og radiologiske undersøkelser og behandling
 • pasientreiser

Dette er de vanligste egenandelene du må betale som teller med i opptjeningen til frikort:

Egenandel
Lege Dag Kveld
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt 152 kr 257 kr
Konsultasjon hos allmennlege / legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin 201 kr 305 kr
Sykebesøk fra allmennlege / legevakt 205 kr 328 kr
Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin 240 kr 363 kr
Konsultasjon hos/eller sykebesøk fra spesialist 345 kr
Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud 54 kr
Laboratorieprøver 54 kr
Røntgen 245 kr

Hvor mye du må betale i egenandel for medisiner på blå resept avhenger av hvilken medisin det er.

Dette inngår i egenandelstak 2

Egenandelstak 2 er i 2017 på 1.990 kroner.

Dette inngår i egenandelstak 2:

 • tannlegehjelp og tannpleierhjelp (enkelte former)
 • fysioterapi
 • opphold ved opptreningsinstitusjoner og andre private rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak
 • behandlingsreiser til utlandet (klimareiser)

Det må foreligge henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut, og behandlingen må være av vesentlig betydning for medlemmets sykdom og funksjonsevne. Det kreves ikke henvisning ved behandling hos manuellterapeut.

Tannlege

Det er kun den godkjente egenandelen som regnes med i frikortgrunnlaget. Dersom du har frikort, må du selv betale mellomlegget mellom det som tannlege/tannpleier krever og det beløpet folketrygden dekker.

Det er disse to tilstandene som utløser godkjent egenandel:

 • Punkt 5: Sykdommer og anomalier
 • Punkt 6: Periodontitt (tannkjøttsykdom)

Her kan du lese mer om disse to punktene.

Fysioterapi

Fysioterapeuten må ha driftsavtale med kommunen, være kommunalt ansatt, eller være utdanningskandidat med refusjonsrett for at egenandelene skal kunne telles med i frikortgrunnlaget.

Opptrening/rehabilitering

Opptreningsinstitusjon eller annen privat rehabiliteringsinstitusjon må ha driftsavtale med regionalt helseforetak. Oppholdet må være omfattet av avtalen.

Behandlingsreiser

Det er bare behandlingsreiser i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet HF som teller med i grunnlaget for frikort egenandelstak 2.

 

Se også:

Dette får du refundert av tannlegeutgifter