Egen pensjonskonto vil samle midlene som allerede er opptjent, og er under opptjening i innskuddsordninger.

Fra 1.1.2021 vil sannsynligvis egen pensjonskonto bli introdusert.

Egen pensjonskonto betyr at pensjonsmidler fra tidligere arbeidsforhold skal samles på den pensjonskontoen arbeidstaker har i sitt nåværende arbeidsforhold. Arbeidstakernes tidligere opptjente pensjonskapital skal altså forvaltes sammen med deres aktive pensjonsopptjening.

Samling av pensjonsmidlene på egen pensjonskonto hos arbeidsgiver skal være standardvalget for arbeidstakerne. Pensjonsmidlene skal altså samles hvis ikke arbeidstakerne aktivt velger noe annet.

Pensjon opptjent fra arbeidsforhold i offentlig sektor eller fra arbeidsgivere som har ytelsesordninger eller hybridordninger, vil ikke kunne samles på samme konto. Fripoliser vil derfor ikke kunne overføres til egen pensjonskonto.

Fra tidligere jobber fikk du et pensjonskapitalbevis. Dette gjelder for bedrifter som hadde en innskuddsordning. Har du for eksempel tre slike pensjonskapitalbevis fra før av, vil de bli overført til din pensjonskonto.

Kostnadene som belastes kontoen betales av arbeidsgiver for innskuddspensjonen du har nå. For tidligere avtaler betaler du selv kostnadene på kontoen.

Arbeidstaker kan velge leverandør selv

Med egen pensjonskonto blir det også innført såkalt «selvvalgt leverandør».

Dette betyr at den enkelte selv kan velge hvilken leverandør som skal forvalte pensjonsmidlene. Både nåværende pensjonsopptjening og tidligere opptjent pensjon kan da forvaltes sammen på én pensjonskonto hos en leverandør arbeidstaker velger selv.

Arbeidstaker kan når som helst gjøre om på dette valget.

Plasseringene bestemmes av arbeidstaker

Leverandørene har ikke ansvar for verdiutviklingen av pensjonsmidlene, dette er arbeidstakers ansvar og risiko. Men leverandørene har et ansvar for å gi god informasjon og rådgivning. Dette er slik det er i dag på innskuddspensjons-ordninger.

Dette er nytt i forhold til ytelsesordninger, der arbeidstakerne fikk en ferdig betalt fripolise når de sluttet i bedriften.

Til gjengjeld har arbeidstaker i innskuddsordninger større mulighet til å ta stilling til og påvirke forvaltningen av pensjonsmidlene.

Innskuddspensjon

Alle bedrifter er pliktige til å ha en tjenestepensjon. I privat sektor blir innskuddspensjon valgt for nye ordninger.

Sparebeløpet blir satt inn på en pensjonskonto, som deretter settes i diverse fond. De ansatte kan normalt velge hva slags spareprofil pensjonskontoen deres skal ha. Sparebeløpet blir satt inn på en pensjonskonto, som deretter settes i diverse fond. De ansatte kan normalt velge hva slags spareprofil pensjonskontoen deres skal ha.

Minimum avsetning er 2 prosent av lønnen. Bedriften kan velge om den vil sette av denne minimumsavsetningen fra 0 til 1 G av lønnen til de ansatte. Maksimal avsetning er 7 prosent opp til 7,1 G, og 25,1 prosent av inntekt mellom 7,1 og 12 G.

Guide til innskuddspensjon

 

Se også:

Innskuddspensjon - dette vokser det avsatte beløpet til

Her kan du sjekke mer om hva du får i pensjon

Kalkulatorer:

Innskuddspensjonskalkulator
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en innskuddspensjon vokser. Kalkulatoren tar hensyn til oppspart beløp, og det aktuelle månedlige avsatte beløpet.

Innskuddspensjon - meravkastning
Kalkulatoren beregner forventet meravkastning ved å se på ulike spareprofiler i innskuddspensjonen.

Eksterne sider: 
Lov om endringer i innskuddspensjonsloven (egen pensjonskonto)

Lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven)