Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er to målinger for arbeidsledighet i Norge.

Dette er NAV's tall for registrerte arbeidsledige, og Statistisk Sentralbyrå's (SSB) tall basert på spørreundersøkelsen «Arbeidskraftundersøkelsen» (AKU).

AKU-tallene inkluderer også arbeidsledige som ikke registrerer seg ved arbeidsformidlingen, og en del av dem som går på arbeidsmarkedstiltak.

NAV teller opp hvor mange som registrerer seg ved arbeidskontorene. Det er likevel noen som ikke registreres i NAV-tallene.Tallene legges frem månedsvis ved slutten av hver måned.

Totalt sett er antall AKU-ledige noe høyere enn antall ledige ved NAV. Dette gjelder særlig eldre personer med lange ledighetsperioder. I tillegg kommer effekten av at ufrivillig permitterte (med varighet på inntil 3 måneder) ikke regnet som arbeidsledige i AKU, men som sysselsatte (midlertidig fraværende).

Arbeidsledigheten de siste årene

Slik har arbeidsledigheten (årssnitt) utviklet seg siden 1987. Her har vi tatt med arbeidsledighetstall både fra SSB og NAV.

År NAV AKU
2022 3,2 %
2021 3,2 % 4,4 %
2020 5,0 % 4,6 %
2019 2,3 % 3,7 %
2018 2,4 % 3,8 %
2017 2,7 % 4,2 %
2016 3,0 % 4,7 %
2015 3,0 % 4,4 %
2014 2,8 % 3,4 %
2013 2,7 % 3,5 %
2012 2,4 % 3,2 %
2011 2,7 % 3,3 %
2010 2,9 % 3,6 %
2009 2,7 % 3,2 %
2008 1,9 % 2,6 %
2007 1,9 % 2,5 %
2006 2,6 % 3,4 %
2005 3,5 % 4,6 %
2004 3,9 % 4,5 %
2003 3,9 % 4,5 %
2002 3,2 % 3,9 %
2001 2,7 % 3,5 %
2000 2,7 % 3,4 %
1999 2,6 % 3,2 %
1998 2,4 % 3,2 %
1997 3,2 % 4,0 %
1996 4,2 % 4,8 %
1995 4,7 % 4,9 %
1994 5,2 % 5,4 %
1993 5,5 % 6,0 %
1992 5,4 % 5,9 %
1991 4,7 % 5,5 %
1990 4,3 % 5,2 %
1989 3,8 % 4,9 %
1988 2,3 % 3,2 %
1987 1,5 % 2,1 %

Her finner du oppdaterte tall fra NAV

Her finner du oppdaterte tall fra SSB

 

Se også:

Arbeidsavklaringspenger

Guide til dagpenger

Oppsigelse

Guide til permittering

Stønader ved tiltak

Kalkulatorer:

Dagpengekalkulator
Regn ut hvor mye du har rett på i dagpenger ved arbeidsløshet.

Dagpengetapkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stort inntektstapet blir ved mottak av dagepenger etter skatt.