Tapet ved å bli permittert er blitt mindre etter at de nye og gunstigere vilkårene er blitt vedtatt.

Dagpenger ved permittering og dagpenger ved arbeidsløshet har hatt de samme satsene. I en periode fra nå til 31.oktober (foreløpig) gis det mer dagpenger ved permittering.

De midlertidige reglene er dette:

  • Den permitterte får full lønn i 20 dager (ikke 15).
  • Det gis 80 prosent opp til 3 G. Opp til 6 G er det de vanlig 62,4 prosentene som gis.
  • Kravet til tidligere inntekt halveres fra 1,5 G til 0,75 G.
  • Kravet til reduksjon i arbeidstid reduseres fra 50 prosent til 40 prosent.

Å heve utbetalingsprosenten opp fra 62,4 til 80 prosent opp til 6 G, gir over 26.000 kroner ekstra.

Dette gis i dagpenger ved permittering

Her er det beregnet tall for et år. Først 26 uker med dagpenger under permittering. Dretter 26 uker med dagpenger under arbeidsløshet. Du får 1 måned med full lønn først, men her ser vi på når denne perioden er omme.

I tabellen under ser du hvor mye dagpenger som gis ved forskjellige inntekter. I tillegg ser du hva det blir i prosent av inntekten, og hvor stort tapet blir på årsbasis.

Ved en lønnsinntekt på får du en gjennomsnittlig prosent på 71,2 prosent - 80 prosent av inntekten i 26 uker, og 26 uker med 62,4 prosent.

Opp mot maksimalgrensen går denne prosenten ned til 66,7 prosent. Ved en inntekt på 600.000 kroner vil tapet i løpet av ett år være på 199.769 kroner. Spart skatt på hele denne inntekten vil være 68.721 kroner /34,4 prosent på hele inntekten). Netto tap blir dermed 131.048 kroner, eller omtrent 11.000 kroner i måneden.

Ved en inntekt på 800.000 kroner går utbetalingsprosenten ned i 50,0 prosent. Siden det ikke gis dagpenger utover 6 G (599.148 kroner) vokser tapet krone for krone utover dette beløpet.

Lønn Utbetaling Prosent Tap
300 000 213 563 71,2% 86 437
400 000 275 963 69,0% 124 037
500 000 338 363 67,7% 161 637
600 000 400 231 66,7% 199 769
700 000 400 231 53,4% 299 769
800 000 400 231 50,0% 399 769

Permitterings-kalkulator

Kalkulatoren viser hva du får i dagpenger det første halvåetr, andre halvåret, og gjennomsnittet for hele året.

Den beregner hvor høy prosentandel du får i dagpenger i forhold til lønnen, og hvor stort tapet bli i kroner i løpet av et år.

Her finner du permitterings-kalkulatoren.

 

Les også:

Guide til permittering

Guide til dagpenger

Kalkulatorer:

Dagpengekalkulator
Regn ut hvor mye du har rett på i dagpenger ved arbeidsløshet.

Dagpengetapkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stort inntektstapet blir ved mottak av dagpenger etter skatt.