For at et yrke skal komme blant de 50 best betalte, må gjennomsnittlig lønnsinntekt være over 730.000 kroner.

Det er handels- og skipsmeglere som hadde det best betalte yrket med et inntektsnivå på 1.320.120 kroner. Her var det også en svært stor lønnsøkning på 12,6 prosent. Derfor passerte dette yrket også den som toppet fjoråret, Ledere av olje og gassutvinning.

Det er nå åtte yrker som har en gjennomsnittsinntekt på over 1 million kroner.

Det siste yrket som kommer seg med blant de 50 beste er Fysikere og astronomer med en lønn på 731.050 kroner.

Se også de 50 yrkene med lavest lønn.

Yrke 2017 2018 Endring
Handels- og skipsmeglere 1 172 040 1 320 120 12,6%
Ledere av olje- og gassutvinning mv. 1 253 040 1 284 360 2,5%
Finansmeglere 1 130 400 1 150 200 1,8%
Toppledere i offentlig administrasjon 1 116 960 1 149 360 2,9%
Ledere av forsikring og finansvirksomhet 1 063 200 1 085 160 2,1%
Flygere 1 009 440 1 048 680 3,9%
Geologer og geofysikere 978 720 1 016 040 3,8%
Finans- og økonomisjefer 974 520 1 010 880 3,7%
Legespesialister 965 280 993 240 2,9%
Flygeledere 966 480 990 000 2,4%
Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) 925 560 964 080 4,2%
Forsknings- og utviklingsledere 929 160 948 240 2,1%
Administrerende direktører 918 720 947 880 3,2%
Dommere 932 040 945 720 1,5%
Personalsjefer 913 320 934 440 2,3%
Ledere av IKT-enheter 878 880 916 320 4,3%
Salgs- og markedssjefer 858 360 879 720 2,5%
Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 809 280 833 760 3,0%
Sivilingeniører (elkraftteknikk) 819 240 832 920 1,7%
Ledere av industriproduksjon mv. 813 120 830 520 2,1%
Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 788 160 820 440 4,1%
Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg 758 040 815 280 7,6%
Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 791 160 810 600 2,5%
Allmennpraktiserende leger 796 320 807 840 1,4%
Ledere innen akvakultur mv. 782 400 805 920 3,0%
Jurister og advokater 786 360 804 000 2,2%
Sivilingeniører (elektronikk) 774 240 801 720 3,5%
Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) 776 640 800 280 3,0%
Andre administrative ledere 777 840 797 400 2,5%
PR- og informasjonssjefer 769 200 788 760 2,5%
Politikere 745 080 779 880 4,7%
Kjemikere 759 720 779 040 2,5%
Ledere av logistikk og transport mv. 749 280 772 440 3,1%
Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi 736 200 763 320 3,7%
Eiendomsmeglere og - forvaltere 737 520 759 600 3,0%
Tannleger 740 040 759 480 2,6%
Strategi- og planleggingssjefer 714 360 759 240 6,3%
Andre juridiske yrker 742 680 758 280 2,1%
Sivilingeniører (kjemi) 740 280 757 560 2,3%
Finans- og investeringsrådgivere 733 080 753 840 2,8%
Toppledere i interesseorganisasjoner 728 880 752 640 3,3%
Sivilingeniører (bygg og anlegg) 737 040 751 920 2,0%
Skipsmaskinister 741 120 750 000 1,2%
Salgskonsulenter innen IKT-produkter 717 720 743 880 3,6%
Finansanalytikere 728 760 743 400 2,0%
Ledere av helsetjenester 711 360 739 800 4,0%
Dekksoffiserer og loser 725 880 739 680 1,9%
Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter 707 760 737 040 4,1%
Systemanalytikere/-arkitekter 716 160 735 240 2,7%
Fysikere og astronomer 712 920 731 040 2,5%

 

 

Se også:

Dette er de 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsnivået i forskjellige yrker

Lønnsutviklingen i Norge de siste 30 årene

Dette er lønnen i 330 yrker i Norge

Lønnsnivået i forskjellige næringer

Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Så lenge må du du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.