For at yrket skal komme blant de 50 beste må lønnsinntekten være godt over 700.000 kroner.

Det er ledere av olje og gassutvinnng om er det best betalte yrket med et inntektsnivå på 1.279.300 kroner. Lønnsuvtiklingen fra 2016 til 2017 var ikke noe å skryte av med en økning på 0,4 prosent.

Det er nå åtte yrker som har en gjennomsnittsinntekt på over 1 million kroner.

Det siste yrket som kommer seg med blant de 50 beste er Sikkerhetsanalytikere med en lønn på 720.700 kroner.

Se også de 50 yrkene med lavest lønn.

Yrke 2 016 2 017 Endring
1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv. 1 274 400 1 279 320 0,4%
3324 Handels- og skipsmeglere 1 047 600 1 174 200 12,1%
3311 Finansmeglere 1 155 600 1 136 520 -1,7%
1112 Toppledere i offentlig administrasjon 1 102 800 1 117 680 1,3%
1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet 1 035 600 1 066 440 3,0%
3154 Flygeledere 998 400 1 054 320 5,6%
3153 Flygere 1 024 800 1 041 840 1,7%
2212 Legespesialister 952 800 1 004 640 5,4%
2114 Geologer og geofysikere 988 800 987 360 -0,1%
1211 Finans- og økonomisjefer 943 200 978 360 3,7%
2146 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) 937 200 953 760 1,8%
2612 Dommere 907 200 932 280 2,8%
1223 Forsknings- og utviklingsledere 920 400 931 200 1,2%
1120 Administrerende direktører 897 600 920 640 2,6%
1212 Personalsjefer 892 800 917 880 2,8%
1330 Ledere av IKT-enheter 859 200 883 920 2,9%
3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 848 400 861 000 1,5%
1221 Salgs- og markedssjefer 832 800 859 560 3,2%
2151 Sivilingeniører (elkraftteknikk) 818 400 840 720 2,7%
3134 Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg 837 600 830 280 -0,9%
1321 Ledere av industriproduksjon mv. 802 800 825 360 2,8%
2211 Allmennpraktiserende leger 786 000 813 600 3,5%
1312 Ledere innen akvakultur mv. 744 000 805 560 8,3%
2149 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 786 000 800 400 1,8%
2144 Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) 775 200 800 160 3,2%
1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 776 400 795 480 2,5%
2611 Jurister og advokater 774 000 794 400 2,6%
2152 Sivilingeniører (elektronikk) 783 600 793 560 1,3%
1219 Andre administrative ledere 768 000 786 120 2,4%
8113 Operatører innen boring mv. 758 400 782 880 3,2%
1222 PR- og informasjonssjefer 753 600 772 080 2,5%
2113 Kjemikere 753 600 765 000 1,5%
3151 Skipsmaskinister 748 800 758 400 1,3%
1324 Ledere av logistikk og transport mv. 738 000 756 960 2,6%
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 736 800 753 840 2,3%
2619 Andre juridiske yrker 722 400 752 760 4,2%
2145 Sivilingeniører (kjemi) 739 200 749 400 1,4%
1111 Politikere 742 800 747 120 0,6%
3152 Dekksoffiserer og loser 739 200 745 080 0,8%
2631 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi 732 000 744 840 1,8%
2412 Finans- og investeringsrådgivere 736 800 742 800 0,8%
2261 Tannleger 717 600 741 720 3,4%
3334 Eiendomsmeglere og - forvaltere 717 600 738 840 3,0%
0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad 693 600 734 760 5,9%
2413 Finansanalytikere 709 200 733 200 3,4%
1114 Toppledere i interesseorganisasjoner 710 400 730 560 2,8%
2511 Systemanalytikere/-arkitekter 711 600 730 320 2,6%
1342 Ledere av helsetjenester 698 400 722 160 3,4%
1213 Strategi- og planleggingssjefer 705 600 721 560 2,3%
2529 Sikkerhetsanalytikere mv. 699 600 720 720 3,0%

 

 

Se også:

De 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsnivået i forskjellige yrker

Lønnsutviklingen i Norge

Lønnsnivået i Norge

Lønnsnivået i forskjellige næringer

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Så lenge må du du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.