Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Overtidsmat kan i visse tilfeller være skattefritt enten i form av et øvre beløp, eller i form av refusjon.

Mat dekket av arbeidsgiver er i utgangspunktet skattepliktig, fordi dette anses som dekning av private utgifter.

Det er imidlertid en viss adgang til å få dekket utgifter til overtidsmat skattefritt hvis dekningen skjer i form av naturalytelse eller refusjon.

Dersom arbeidsgiver dekker mat for ansatte gjennom naturalytelse/refusjon ved overtid/lange dager, er det skattefritt for arbeidstakeren i disse tilfellene:

  • arbeidstaker har jobbet minimum 10 timer sammenhengende utenfor hjemmet. Et måltid kan spises før arbeidstakeren har arbeidet 10 timer, så lenge den totale arbeidstiden oppfyller 10-timers-kravet.
  • dekningen kan ikke overstige 200 kroner per døgn
  • ved refusjon av kostnader til overtidsmat må kostnadene dokumenteres med kvittering/faktura.

Hvis arbeidsgiver dekker overtidsmat med mer enn 200 kroner, er det overskytende beløpet skattepliktig. Dette gjelder hvis godtgjørelsen splittes i en trekkfri og en trekkpliktig del på utbetalingstidspunktet. Hvis ikke denne oppsplitting gjøres er hele dekningen trekkpliktig.  Dersom de øvrige vilkårene som nevnt over ikke er oppfylt, vil også hele beløpet være skattepliktig og skal innberettes.

Det er ikke lenger adgang til å utbetale ikke-legitimerte matpenger ved overtid skattefritt.

 

Se også:

Guide til frynsegoder

Gaver i ansettelsesforhold

Skatt på mobiltelefon og bredbånd

Skatteregler for rabatter i arbeidsforhold