Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er lønnsnivået i over 80 næringer i Norge.

Lønnsstatistikken blir laget av SSB.

Se også:

Alt om lønningene i Norge

Lønnsnivået i 350 forskjellige yrker

Dette er de 50 yrkene med høyest lønn

Dette er de 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsutviklingen i Norge de siste 30 årene

Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året

Lønnsnivået i alle landets kommuner

Dette er tallene for 2022 og 2023. Listen er sortert etter størrelsen på inntekt.

Næring 2022 2022 Endring
Annen finansiell tjenesteyting 1 091 760 1 080 360 -1,0 %
Utvinning av råolje og naturgass inkl. tjenesteyting 1 015 920 1 071 240 5,4 %
Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 926 040 947 400 2,3 %
Bank- og forsikringsvirksomhet 890 160 935 280 5,1 %
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner og yrkessammenslutninger 886 800 934 560 5,4 %
Eiendomsmegling 934 200 923 160 -1,2 %
Sjøfart og kysttrafikk med gods 874 200 914 160 4,6 %
IT-tjenester 867 000 911 400 5,1 %
Lufttransport 837 720 893 640 6,7 %
Telekommunikasjon 838 440 889 080 6,0 %
Informasjonstjenester 838 320 886 320 5,7 %
Arkitekter og tekniske konsulenter 839 280 885 480 5,5 %
Forlagsvirksomhet 822 720 867 960 5,5 %
Forskning og utviklingsarbeid 818 040 862 080 5,4 %
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri 789 480 829 080 5,0 %
Arbeidstakerorganisasjoner 771 840 816 360 5,8 %
Utleie av egen eller leid fast eiendom 771 840 813 120 5,3 %
Forsvar 752 160 811 800 7,9 %
Radio- og fjernsynskringkasting 755 880 797 160 5,5 %
Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 765 120 795 360 4,0 %
Data- og elektrisk utstyrsindustri 756 720 786 120 3,9 %
Offentlig adm. tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern 717 360 765 600 6,7 %
Maskinindustri 727 680 760 800 4,6 %
Sykehustjenester 711 600 755 040 6,1 %
Transporttjenester og lagring 701 880 753 240 7,3 %
Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked 708 960 752 280 6,1 %
Metallindustri 710 040 746 640 5,2 %
Akvakultur 697 920 745 800 6,9 %
Reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 717 960 745 560 3,8 %
Politi- og påtalemyndighet 680 400 742 800 9,2 %
Anleggsvirksomhet 689 040 738 840 7,2 %
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 705 840 737 160 4,4 %
Forretningsmessig tjenesteyting ellers 682 080 722 640 5,9 %
Helsetjenester 679 200 720 000 6,0 %
Generell offentlig administrasjon 673 320 718 440 6,7 %
Utleie- og leasingvirksomhet 662 280 717 240 8,3 %
Annen verkstedindustri 672 360 705 960 5,0 %
Undervisning i høyere utdanning 663 840 700 320 5,5 %
Retts- og fengselsvesen 660 480 699 000 5,8 %
Maskinreparasjon og -installasjon 662 160 698 280 5,5 %
Brannvern 645 360 695 880 7,8 %
Film- og TV-produksjon, musikkutgivelse 659 520 687 240 4,2 %
Bergverksdrift 643 320 679 560 5,6 %
Sjøfart og kysttrafikk med passasjerer 645 240 675 480 4,7 %
Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner 623 640 674 520 8,2 %
Undervisning på videregående skoles nivå 628 200 673 920 7,3 %
Papir- og papirvareindustri 626 880 665 880 6,2 %
Kunstnerisk virksomhet og underholdning 629 400 659 640 4,8 %
Gummi-, plast- og mineralsk industri 614 400 654 480 6,5 %
Oppføring av bygninger 621 960 654 000 5,2 %
Annen undervisning og tjenester tilknyttet undervisning 610 800 651 840 6,7 %
Metallvareindustri 618 720 651 480 5,3 %
Førskole- og grunnskoleundervisning 592 560 639 600 7,9 %
Møbelindustri og annen industri 603 360 637 680 5,7 %
Arbeidskrafttjenester 557 640 629 520 12,9 %
Bibliotek, muséer o.a. kulturvirksomhet 588 000 629 160 7,0 %
Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 579 480 627 240 8,2 %
Reisebyråer og reisearrangører 581 400 623 160 7,2 %
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri 591 960 615 360 4,0 %
Andre sosialtjenester uten botilbud ikke nevnt annet sted 576 840 611 160 5,9 %
Tekstil-, bekledning- og lærvareindustri 580 080 610 440 5,2 %
Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 577 080 608 160 5,4 %
Handel med og reparasjon av motorvogner 579 600 604 920 4,4 %
Pleie og omsorg i institusjon 566 760 602 400 6,3 %
Trykking, grafisk industri 576 840 601 560 4,3 %
Sports- og fritidsaktiviteter 566 640 597 240 5,4 %
Landtransport med passasjerer 560 760 588 600 5,0 %
Trelast- og trevareindustri 557 760 585 120 4,9 %
Post og distribusjonsvirksomhet 557 040 577 080 3,6 %
Sosialtjenester uten botilbud for eldre og funksjonshemmede 543 960 576 120 5,9 %
Detaljhandel, unntatt med motorvogner 545 520 572 160 4,9 %
Arbeidstreningsvirksomheter 538 920 570 240 5,8 %
Reparasjon av varer til personlig bruk 520 560 555 120 6,6 %
Vakttjeneste og etterforsking 524 880 552 480 5,3 %
Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 521 040 552 120 6,0 %
Landtransport med gods 517 920 544 320 5,1 %
Internasjonale organer 495 960 540 840 9,0 %
Cateringvirksomhet og kantiner drevet som selvstendig virksomhet 505 680 528 480 4,5 %
Barnehager 481 440 521 520 8,3 %
Rengjøringsvirksomhet 491 160 521 040 6,1 %
Overnattingsvirksomhet 472 800 502 200 6,2 %
Annen personlig tjenesteyting 474 960 500 760 5,4 %
Restaurantvirksomhet og drift av barer 433 440 462 480 6,7 %

Kilde: SSB

 

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Så lenge må du du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.