Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Slik har det gjennomsnittlige lønnsnivået utviklet seg siden 1985.

Det er SSB som produserer den «offisielle» lønnsstatistikken. Men også mange yrkesorganisasjoner lager statistikker basert på egne medlemmers inntektsforhold.

Lønn er gjennomsnittslønnen som består av:

  • Avtalt lønn
  • Uregelmessige tillegg
  • Bonus

Overtidsbetaling er ikke med i dette tallet.

Slik er de forskjellige lønnsartene definert av SSB:

Avtalt månedslønn omfatter den faste lønnen (omregnet til månedslønn) som utbetales enten den er definert som time-, måneds-, 14 dagers- eller ukelønn. Avtalt månedslønn er lønnen ved tellingstidspunktet, og den blir ofte betegnet som regulativlønn eller fast grunnlønn. Kvalifikasjonstillegg/kompetansetillegg og andre faste personlige tillegg er inkludert i denne lønnsarten.

Uregelmessige tillegg er kontant kompensasjon knyttet til spesielle arbeidsoppgaver eller arbeidstider, og gis som et beregnet gjennomsnitt per måned for perioden 1. januar til tellingstidspunktet. Uregelmessige tillegg omfatter blant annet tillegg for ubekvem arbeidstid, utkallingstillegg, skifttillegg, smusstillegg, offshoretillegg og andre tillegg som kommer uregelmessig. Omfatter både uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid og ikke-arbeidet tid (eksempel på uregelmessig tillegg for ikke arbeidet tid er beredskapsvakt hjemme).

Bonus omfatter kontante ytelser som ofte ikke er knyttet til bestemte arbeidsoppgaver hvor utbetalingene kommer ujevnt med hensyn til perioden de er opptjent i eller gjelder for. Eksempler på lønnsarter under denne posten er overskuddsdeling, produksjonstillegg, gratialer mv. Bonuser er et beregnet gjennomsnitt per måned for perioden 1. januar til tellingstidspunktet. 

Overtidsgodtgjørelse omfatter kun kontant godtgjørelse for arbeid utført utover avtalt arbeidstid som godtgjøres med et tillegg til den avtalte lønna. Overtidsgodtgjørelse er et beregnet gjennomsnitt per måned over perioden 1. januar og til tellingstidspunktet. Denne lønnsarten er ikke inkludert i månedslønn, men egne tall for overtidsgodtgjørelse publiseres i statistikken.

Alle tall oppgis i utgangspunktet på månedlig basis. I tabellen under er de ganget med 12 for å få årsbeløpet.

Tallene for denne statistikken går tilbake til 2015. Tallene for tidligere år er beregnet av Smarte Penger ut fra lønnsøkninger i prosent som er hentet fra andre statistikker fra SSB. I tabellen ser du at at lønnsøkningen er 3,1 prosent i 2015. Da er snittet for 2014 beregnet ved å nedjustere den med 3,1 prosent.

Lønns- Reallønns-
År Snitt vekst Inflasjon økning
2023 704 000 5,9% 5,5 % 0,4%
2022 664 700 4,7% 5,8 % -1,1%
2021 635 000 4,4% 3,5 % 0,9%
2020 608 200 2,3% 1,3 % 1,0%
2019 594 600 3,6% 2,2 % 1,4%
2018 573 800 3,1% 2,8 % 0,3%
2017 556 800 2,0% 1,9 % 0,1%
2016 546 000 1,0% 3,5 % -2,5%
2015 540 500 3,1% 2,2 % 0,9%
2014 524 200 3,1 % 2,1 % 1,0%
2013 504 600 3,9 % 2,1 % 1,9%
2012 484 700 4,1 % 0,8 % 3,3%
2011 465 100 4,2 % 1,2 % 2,9%
2010 448 500 3,7 % 2,5 % 1,2%
2009 430 500 4,2 % 2,1 % 2,1%
2008 405 300 6,2 % 3,8 % 2,4%
2007 383 100 5,8 % 0,8 % 5,1%
2006 365 600 4,8 % 2,3 % 2,5%
2005 353 500 3,4 % 1,6 % 1,9%
2004 341 300 3,6 % 0,4 % 3,1%
2003 330 700 3,2 % 2,5 % 0,8%
2002 309 900 6,7 % 1,3 % 5,4%
2001 296 300 4,6 % 3,0 % 1,6%
2000 281 400 5,3 % 3,1 % 2,2%
1999 270 300 4,1 % 2,3 % 1,8%
1998 251 900 7,3 % 2,2 % 5,0%
1997 237 900 5,9 % 2,6 % 3,3%
1996 227 600 4,5 % 1,2 % 3,3%
1995 220 600 3,2 % 2,5 % 0,7%
1994 214 100 3,0 % 1,4 % 1,6%
1993 206 900 3,5 % 2,3 % 1,2%
1992 199 300 3,8 % 2,3 % 1,4%
1991 189 500 5,2 % 3,5 % 1,7%
1990 181 000 4,7 % 4,1 % 0,6%
1989 173 300 4,4 % 4,6 % -0,2%
1988 160 900 7,7 % 6,7 % 1,0%
1987 147 400 9,2 % 8,7 % 0,5%
1986 134 500 9,6 % 7,1 % 2,5%
1985 125 100 7,5 % 5,6 % 1,9%

Kilde: SSB

Medianinntekten

Medianinntekten er den midterste inntekten i utvalget. Denne inntekten vil være noe lavere, fordi det er en del høye inntekter som trekker gjennomsnittet opp.

I tabellen vises gjennomsnittslønnen, som består av avtalt lønn, uregelmessige tillegg, og bonuser. Neste kolonne viser lønn inklusive overtid. Tredje kolonne viser medianinntekten. Siste kolonne viser forskjellen mellom medianinntekten og lønnsinntekten.

I 2023 var medianinntekten 73.000 kroner lavere enn gjennomsnittsinntekten. I medianinntekten er det ingen uregelmessige tillegg og bonuser, fordi halvparten av lønnstakerne ikke har det.

Forskjellen mellom medianinntekten og gjennomsnittsinntekten har ligget stabilt rundt 10 prosetn i alle disse årene.

År Lønn Ink overtid Median Forskjell
2023 704 000 722 300 631 000
73 000
2022 664 700 682 300 594 500 70 200
2021 635 000 651 500 571 000 64 000
2020 608 200 623 000 547 300 60 900
2019 594 600 610 000 535 800 58 800
2018 573 800 588 100 516 200 57 600
2017 556 800 570 000 501 800 55 000
2016 546 000 558 700 491 000 55 000
2015 540 500 553 600 483 400 57 100

Kilde: SSB

Andre lønnsstatistikker

Det er en rekke yrkesorganisasjoner som gir ut lønnsstatistikker.

Her er lenker til en del av de viktigste:

Organisasjon
Arkitektbedriftene i Norge
Econa
Finansforbundet
Forskerforbundet
Juristforbundet
Mediebedriftene
Naturviterne
NHO
NITO
Samfunnsviterne
Tekna
Virke

 

Les mer om lønn:

Alt om lønningene i Norge

Lønnsnivået i 350 forskjellige yrker

Dette er de 50 yrkene med høyest lønn

Dette er de 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsnivået i forskjellige næringer

Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året

Lønnsnivået i alle landets kommuner

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Så lenge må du du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.