Ved permittering stopper både arbeidstakers arbeidsplikt og arbeidsgivers plikt til å utbetale lønn opp for en periode.

Dersom problemene ikke løses i denne midlertidige permitteringsperioden, må arbeidsgiver ty til oppsigelse av arbeidstakerne.

Det er få lovfestede regler rundt permittering, og det meste av regler på området finnes i tariffavtaler, slik som Hovedavtalen mellom LO og NHO.

Arbeidsgiver kan permittere arbeidstakerne delvis, men for å ha rett på stønad fra NAV må de ansatte være permittert minst 50 prosent. Arbeidsgiver må gi beskjed til NAV ved permittering.

Forhåndsvarsel

De ansatte skal få et skriftlig forhåndsvarsel 14 dager før permitteringen iverksettes. Hvem som skal permitteres i bedriften skal i utgangspunktet avgjøres ut fra et ansiennitetsprinsipp.

Arbeidsgiver må ha en saklig grunn til permittering, et eksempel på en slik grunn kan ordremangel for virksomheten.

Dagpenger

Under permittering mottar den permitterte dagpenger etter vanlige regler.

Les mer om dagpenger

Dagpengekalkulator
Regn ut hvor mye du har rett på i dagpenger ved arbeidsløshet.