Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Manglende lønnsutbetaling kan komme av at arbeidsgiver ikke kan betale, eller ikke vil betale.

Dersom lønnsutbetalingen uteblir fordi arbeidsgiver enten ikke vil eller kan betale, må du ta kontakt med arbeidsgiver raskt. Du risikerer blant annet å tape rettigheter hos den statlige lønnsgarantien ved å la tiden gå.

Arbeidsgiver vil ikke betale

Vil ikke arbeidsgiver utbetale lønn, må du skrive et rekommandert brev hvor du gir arbeidsgiver en frist til å utbetale lønnen. Hører du ikke noe, og lønnen heller ikke kommer innen fristen du har satt, kan du bringe saken inn for Forliksrådet i kommunen hvor arbeidsgiver holder til.

Fører ikke saken frem i Forliksrådet heller, må du sende saken til namsretten for tvangsinndrivelse.

Arbeidsgiver kan ikke betale

Dersom arbeidsgiver ikke kan betale på grunn av økonomiske problemer, kan bedriften slås konkurs. Ved konkurs, kan du søke dekning av lønn fra den statlige lønnsgarantiordningen (underlagt NAV).

Dersom arbeidsgiver selv ikke ønsker å åpne konkurs, må du selv ta det første skrittet ved å sende et rekommandert kravbrev (påkrav) til arbeidsgiver. Her må du sette en frist for lønnsutbetaling.

Hvis det går ytterligere fire uker uten at noe skjer, må du skrive du en betalingsoppfordring (konkursvarsel).

 

Se også:

Lønnsgarantiordningen
Dette er reglene om hva du får dekket hvis bedriften går konkurs.