Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Slik går du frem for å overbevise arbeidsgiver om at det er riktig å gi deg lønnsøkning.

Lønnsforhandling er for mange knyttet til oppstart i en ny jobb. Men det er også fullt mulig, og i mange tilfeller fornuftig, å be om lønnsforhandlinger også når du har vært ansatt på samme sted i en periode.

Når skal du forhandle om lønn? Det lønner seg å avtale et lønnsmøte når du vet at du har noe å slå i bordet med. Det er også naturlig å gjøre det når du har andre reelle jobbmuligheter.

Uansett utfall av forhandlingene, så har du ikke tapt noe på å spørre - gjort på riktig måte. Og du har i tillegg fått erfaring du kan ta med deg til neste lønnsforhandling.

Forberedelser til lønnsforhandlingen

Å være best mulig forberedt til en lønnsforhandling er alfa og omega. E du ikke forberedt blir heller ikke argumentasjon din god nok.

Finn ut av hvordan lønnsdannelsen foregår for den stillingen du har søkt på. Det kan være ganske begrenset forhandlingsrom i mange stillinger, men også for motsatte. Det er bra å vite hva slags handlingsrom du har. Det kan for eksempel være tariffavtaler som gjør det begrenset hva du kan få til i lønnsforhandlingen.

Sjekk hva som er markedslønnen for tilsvarende stillinger. Prøv også å få greie på hva andre sammenlignbare personer i samme bedrift har som lønn. Det finnes også mye statistikk som viser utviklingen i lønnsnivået. Her kan du sjekke lønnsnivået i 330 yrker.

Du kan sjekke hva folk har i lønn i offentlige stillinger. Etter offentlighetsloven kan du kreve innsyn i lønnen til enhver offentlige ansatte uten at du er nødt til å begrunne dette.

Sjekk hvordan økonomien er i bedriften. Går den godt er det det jo større sjanse for å få gjennomslag for høyere lønn.

Prøv å gjør en objektiv analyse av deg selv. Det vil gjøre deg mer troverdig når du i en jobbsamtale er i stand til å snakke reell om hva som er dine sterkeste og litt svakere sider. Men det bør ligge i kortene at du er klar over de svakere sidene, og jobber med det. En slik vurdering kan også gjøre at du ikke overvurderer deg selv i lønnsforhandlingen. Gir du inntrykk av du du ikke har en korrekt selvbilde virker deg mot sin hensikt.

Du stiller sterkere hvis det er vanskelig å finne andre med din erfaring og kvalifikasjoner, slik at bedriften ville tape på om du gikk til en annen virksomhet.

Dersom du vil be om høyere lønn, bør du på forhånd sette deg opp noen klare mål med lønnssamtalene - i tillegg til noen gode argumenter for hvorfor bedriften bør gi deg en lønnsøkning.

Konkrete resultater

Jo mer du har å vise til, dess mer har du å slå i bordet med under en lønnsforhandling. Det viktige er at du er mest mulig konkret, og kan vise til konkrete resultater.

Kan du krysse av for noen av disse forholdene er det positivt:

 • Du har fått mer ansvar
 • Du har fått flere arbeidsoppgaver
 • Du har fått andre og større arbeidsoppgaver
 • Eksempler på resultater
 • Lang arbeidserfaring
 • Fått til noe spesielt siste år i form at inntekter eller effektiviteten har økt for bedriften
 • Andre positive egenskaper: Iderik, evne til å fatte beslutninger, gjennomføringskraft, strukturert, kreativ, tar i et tak når det trengs

Lønnsforhandling ved jobbytte

For mange vil et jobbytte være den enkleste veien til å øke lønnen. For yngre arbeidstagere vil nok dette være spesielt viktig, med mindre det er gode muligheter for opprykk i på det du jobber i dag. Undersøkelser har også vist at du drar med deg høyere lønn i svært mange år fremover. Har du først fått en høyere lønn, vil du da kunne ha en høyere lønn i mange år ved egentlig å gjøre den samme jobben.

Det kan lønne seg å få  i hvert fall en viss avklaring på hva lønnsnivået vil ligge på i første jobbintervju. Dette vil være bra både for bedriften for deg. Hvis lønnstilbudet uansett ligger under det som skal til for at du skal ta jobben, er det bortkastet tid å fortsette med flere intervjurunder.

Dersom du er innstilt som førstekandidat til en jobb, stiller du ganske sterkt når det kommer til å forhandle deg til en lønn du mener er riktig. Virksomheten er trolig lite innstilt på å sette i gang med en ny ansettelsesprosess, og vil derfor strekke seg et stykke for å sikre seg deg.

En mulighet du har hvis du ikke er fornøyd med tilbudet, er å avtale at lønnen skal reforhandles om for eksempel et halvt år. Da har du den perioden på å bevise at du er verdt mer.

Oppgi riktige tall for hva du har i dag av lønn og andre ytelser. Det kan bli oppdaget at du ikke har oppgitt korrekte tall, og det vil ikke akkurat telle positivt for deg.

Lønnsforhandlingen i jobb

Det er forskjellige fremgangsmetoder for å nå frem med en lønnsforhandling, men én måte å forhandle på, er å komme opp med en rekke argumenter for hvorfor du fortjener en lønnsøkning, for så å la sjefen komme opp med et tall. Det hadde jo vært kjedelig om du hadde sagt et tall som var lavere enn det sjefen foreslår.

Har du ambisjoner om å ta større utfordringer, eller utvikle deg videre i jobbe må du la dette komme frem i jobbsamtalen. Dette viser at du har ambisjoner, og er en del av grunnlaget for å satse videre på deg.

Du skal uansett ha et konkret tall i bakhodet som du mener er riktig, og dersom sjefen sier et lavere tall, så må du forsøke å forhandle deg oppover - igjen ved bruk av gode argumenter, og ikke trusler.

 • Ikke bli for pågående, det kan virke mot sin hensikt.
 • Hold alltid en god tone. Både under forhandlingen, og etter.
 • Hvis du ikke er fornøyd med tilbudet, kan du be om et nytt tilbud.
 • Du kan også be om å få midler til kompetanseheving. Dette er noe du også vil kunne ta med deg i senere jobber.
 • Ikke rakk ned på andre for å fremheve deg selv

Argumentér godt

Når det gjelder argumenter bør du både vise til dine egne prestasjoner på jobb, men også klare fakta som lønnsstatistikk. 

Når det gjelder sistnevnte, kan du for eksempel vise til SSBs lønnsstatistikk, men også bransjestatistikk, for eksempel fra fagforeningen din.

Du må rett og slett undersøke hvordan din lønn er sammenlignet med andre i samme stilling og profesjon, og med like lang ansiennitet som deg selv. Er din lønn lav i forhold, eller viser det seg at det er et lønnsetterslep i bedriften din, er du i en god forhandlingsposisjon.

Frynsegoder som alternativ til lønn

Dersom du ikke lykkes som planlagt med forhandlingene, for eksempel fordi bedriften har en stram økonomi for tiden, bør du avslutningsvis komme opp med andre alternativer. Kan det kanskje være at bedriften har noen gode frynsegoder de kan tilby deg i stedet for høyere lønn? Dette kan for eksempel være en eventuell bonus eller mer fleksibel arbeidstid.

Det er mange frynsegoder som ikke er aktuelle i en slik forhandling. Mange av frynsegodene blir beskattet slik at det koster både deg og bedriften like mye, slik at dette ikke er mer verdt enn vanlig lønnsøkning for deg. Og heller ikke lettere å få gjennomslag for.

De som er gunstige er de som koster bedriften mindre, og som er skattefritt for deg .

Kompetanseheving kan være et felt som kan være svært gunstig både for deg og bedriften. Dette er også skattemessig gunstig siden det er skattefritt for deg.

 

Se også:

Dette er lønnsnivået i 330 forskjellige yrker

Lønnsnivået i forskjellige næringer

Dette er de 50 yrkene med høyest lønn

Dette er de 50 yrkene med lavest lønn

Guide til frynsegoder

Kalkulatorer:

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt (lønn), eller påslag i lønnsinntekt.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.

Pensjonsverdikalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye en pensjonsavsetning og tilsvarende lønnsavsetning er verdt.