Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Retten til ny ferie gjelder fra første sykedag.

Hvis du blir syk før eller under feriene har du på visse vilkår rett til ny eller utsatt ferie. Dette forutsetter at du er 100 prosent arbeidsufør/sykmeldt. Gradert sykemelding gir ikke rett til ny eller utsatt ferie.

Du må naturlig nok kunne vise arbeidsgiver en legeerklæring for å kunne kreve ny ferie. Denne legeerklæringen må du levere til arbeidsgiver så fort du er tilbake igjen på jobb.

Det er bare egen sykdom som gir krav til ny ferie. Ved pleie av barn eller ektefelle gir ikke dette rett til ny ferie.

Samme ferieår

Du kan kreve å få like mange feriedager som du har vært syk - og altså fått legeerklæring på. Disse feriedagene skal du ta ut i samme ferieår. Du har rett til ny feriedag allerede etter første dagen. En sykedag er altså nok.

Dersom du på grunn av sykdom ikke får tatt ut ferien i løpet av året, så har du rett til å få inntil 12 feriedager overført til påfølgende ferieår.

Syk før ferien starter

Dersom du er 100 prosent arbeidsufør/sykmeldt før du har begynt ferien, har du rett til å få utsatt ferien til senere i samme ferieår. Men da er du nødt til å fremme kravet om ferieutsettelse senest siste arbeidsdag før du egentlig skulle ha begynt ferien.

Du har uansett sykdom og ferieutsettelse krav på feriepengene dine.

 

Les mer om ferie:

Guide til ferierettigheter

Guide til feriepenger

Guide til sykepenger

Kalkulatorer:

Så mye koster en ekstra fridag eller ferieuke i tapt lønn
Viser mer fri koster basert på årslønnen, feriepengesatsen, og pensjonsordningen.

Feriepengekalkulator
Kalkulatoren regner ut hva du har rett til av feriepenger, og hva årslønnen inkludert feriepengene er.

Lover:

Lovdata: Ferieloven