For å få dagpenger må du være registrert som arbeidssøkende.

Først og fremst må du registrere deg som arbeidssøker enten på nav.no eller ved ditt lokale NAV-kontor. Du kan søke om dagpenger tidligst én uke før første ledige dag

Dagpenger kan tidligst utbetales fra og med den dagen du setter fram krav, altså registrerer deg som arbeidssøker. Men det forutsetter at du søker om dagpenger innen rimelig tid - vanligvis fire uker - etter at du har registrert deg som arbeidsledig.

Her er hovedvilkårene for å få dagpenger:

 • har fått redusert arbeidstiden din med minst 50 prosent
 • har fått utbetalt arbeidsinntekt på minst 1,5 G (folketrygdens grunnbeløp) i siste avsluttede kalenderår (i fjor), eller minst 3 G i løpet av de siste tre avsluttede kalenderårene. Foreldrepenger, svangerskapspenger og svangerskapsrelaterte sykepenger regnes med i kravet til minsteinntekt
 • er registrert som arbeidssøker, og sender meldekort hver 14. dager
 • er reell arbeidssøker (herunder at du aktivt søker arbeid, og holder din CV oppdatert på nav.no)
 • bor eller oppholder deg i landet
 • som hovedregel ikke skal være skoleelev eller student

Du kan også ha rett til dagpenger hvis du

 • er permittert helt eller delvis
 • etablerer egen virksomhet
 • er arbeidsløs grunnet konkurs
 • er EØS-borger på visse vilkår
 • er nydimittert vernepliktig