Ved omsetningen av bruktbiler må du betale en omregistreringsavgift på opp til 6.161 kroner for personbiler.

Det må betales omregistreringsavgift til staten når en bil eller annet kjøretøy blir registrert på ny eier i motorvognregisteret. Avgiften beregnes etter type transportmiddel, vekt og alder.

Fra 1.1.2018 er rene elbiler fritatt for omregistreringsavgift.

Det er bare for biler som er registrert fra før av at du skal betale denne avgiften. Nye biler til landet, og bruktimporterte biler blir derfor ikke belastet med omregistreringsavgift.

Omregistreringsavgift for 2018

Tabellen er delt inn etter disse typene:

 • Mopeder, motorsykler og beltemotorsykler
 • Personbiler og busser
 • El-biler
 • Lastebiler, varebiler, campingbiler
 • Biltilhengere
  Registreringsår
  2018 til 2015 2014 til 2007 2006 og eldre
Mopeder, motorsykler (og belte) 531 531 531
Personbiler      
t.o.m. 1200 kg 4 037 2 656 1 594
Over 1200 kg 6 161 3 719 1 594
El-biler      
Alle vektklasser 0 0 0
Lastebiler, trekkbiler, varebiler, kombinerte biler, campingbiler, beltebiler og busser inntil 7500 kg:
t.o.m. 1.000 kg 2 019 1 275 1 063
Biltilhengere, ink semitrailere og campingtilhengere, egenvekt over 350 kg:
over 350 kg t.o.m. 1.000 kg 531 531 531

 

Ved kjøp av bruktbil

Selv om du har ordnet salgsmeldingen er ikke bilen registrert på deg før du har betalt omregistreringsavgiften.

Her kan du betale omregistreringsavgiften.

Før du kan betale omregistreringsavgiften må du dette være i orden:

 • Du må ha bestilt forsikring på bilen i ditt navn
 • Kjøretøyet må være EU-godkjent

Etter at omregistreringsavgiften er betalt, kan du skrive ut et midlertidig vognkort. Det nye vognkortet blir sendt til deg i posten, og tar to til fem dager.

Les mer om salg av bruktbil.

Fritak for avgift

En bil kan selges videre innen to måneder etter omregistrering uten at ny omregistreringsavgift kreves.

Det er også en rekke situasjoner der avgift ikke kreves, eventuelt at refusjon kan kreves. Dette er:

 • ved ren navneendring
 • registrering på ektefelle
 • mellom foreldre og barn som arv (fullt skifte)
 • på biler som er 30 år eller eldre
 • som utloddes og som tidligere har vært registrert på utlodderen
 • som tas tilbake av selger som følge av hevet kjøp etter kjøpslovens bestemmelser

 

Les mer om bilavgifter:

Bilavgifter

Engangsavgifter på bil

Drivstoffavgifter

Trafikkforsikringsavgift