Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du har to alternativer når det kommer til å klage på håndverkeren - du kan ta klagen til Håndverkerklagenemnda eller til Forbrukerrådet.

Du kan klage på håndverkerfirmaet, dersom du mener det er mangler ved tjenesten de har utført, eller dersom arbeidet ikke er fullført innen rimelig eller avtalt tid.

Som med andre forbrukerklager, er det også her en fordel å klage så fort du oppdager en mangel, eller innen rimelig tid som det heter.

Reklamasjonsfristen på håndverkertjenester er ellers på to år fra oppdraget ble avsluttet. Men dersom resultatet av tjenesten er ment å vare vesentlig lenger, er det en frist på fem år.

Ved arbeid på fast eiendom er det satt en reklamasjonsfrist på fem år.

Mangler

Ifølge Forbrukerrådet regnes dette som mangelfullt ved håndverkertjenester:

  • arbeidet er dårlig utført,
  • tjenesteyteren har gitt dårlig veiledning til forbrukeren,
  • materialer er av dårlig kvalitet,
  • tjenesten er i strid med offentlige sikkerhetskrav,
  • tjenesteyteren ikke har utført nødvendig tilleggsarbeid,
  • tjenesten svarer ikke til opplysninger som er gitt om tjenestens egenskaper og hensiktsmessighet

Du bør holde igjen betaling, dersom du opplever at det er mangler eller forsinkelser.

Dette kan du kreve

Dersom du opplever mangler ved tjenesten kan du kreve dette av håndverkeren:

Retting:

Du kan i første omgang kreve at håndverkeren retter egne mangler - for egen regning. Får du ikke håndverkeren til å gjøre dette, kan du få en annen håndverker til å foreta rettingen, og regningen gir du til håndverkeren som opprinnelig hadde jobben.

At tjenesten utføres:

Ved forsinkelse, kan du kreve at håndverkeren fullfører jobben

Prisavslag:

Dersom håndverkeren ikke gjennomfører retting av mangelen innen rimelig tid, kan du kreve prisavslag som tilsvarer kostnadene med å få rettet mangelen på annen måte enn ved bruk av håndverkeren.

Du kan bare kreve prisavslag dersom håndverkeren ikke får rettet mangelen innen rimelig tid.

Heving:

Dersom forsinkelsen skaper vesentlige problemer for deg, eller dersom mangelen gjør at tjenesten ikke kan bli gjennomført som avtalt, kan du heve avtalen med håndverker. Ved heving skal du ikke betale håndverkeren, men du skal levere tilbake materialer som håndverkeren har sørget for.

Men håndverkeren skal få mulighet til å rette feilen før forbruker kan heve kjøpet. Det skal også vurderes om det er mulig å rette mangelen.

Erstatning:

Du har også mulighet til å kreve erstatning for eventuelt økonomiske tapet for deg som følge av en forsinkelse eller mangel. Men håndverkeren kan ikke stilles ansvarlig for mangelen, dersom tapet skyldes ting utenfor hans kontroll

Dersom håndverkeren ødelegger noe - for eksempel en annen del enn den han skal reparere - under arbeidet, kan han også få et erstatningskrav.

Klage til Håndverkerklagenemnda

For å kunne klage til Håndverkerklagenemnda, må håndverkeren må være medlem av en av bransjeorganisasjonene som sammen med Huseiernes Landsforbund samarbeider om nemnda. Tvisten må også gå om verdier over kr 5000.

Du kan se hvilke bransjeforeninger som er med på samarbeidet, og lese hvordan du kan gå frem med klagen din ved å klikke på lenken til Håndverkerklagenemnda.

Klag til Forbrukerrådet

Dersom du ikke ønsker - eventuelt at det ikke er aktuelt for deg - å klage til Håndverkerklagenemnda, kan du henvende deg med din klage på håndverkeren til Forbrukerrådet.

Merk at du først må ha klaget direkte til håndverkeren. Men dersom du ikke kommer noen vei med klagen din, kan du altså gå til Forbrukerrådet.

Les mer om hvordan du går frem i en forbrukerklagesak her.

Se alle klagenemndene her.

 

Se også:

Guide til kjøp av håndverkertjenester

Slik finner du riktig håndverker

Skriv alltid kontrakt med håndverkeren

Rettigheter etter håndverkertjenesteloven

Bruk av utenlandske håndverkere

Klage på håndverkertjenester

Håndverkerklagenemnda