Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Pakkereisenemnda NRF (Norsk ReiselivsForum) behandler klager på alle reisearrangører som stiller garanti til Reisegarantifondet.

Nemnda behandler klager fra forbrukere på pakkereiser kjøpt hos alle reisearrangører som stiller garanti til Reisegarantifondet.

Du må først henvende deg til turarrangørens reiseleder eller representant på reisemålet hvis du har noe å klage på.

Når du klager til nemnda, skal du fylle ut et eget klageskjema. Sammen med klageskjemaet må du vedlegge følgende:

  • Opplysninger om reisen: Reisemål, avreise- og hjemkomstdatoer, antall personer i følget, reisens totale pris, hvor og når reisen ble kjøpt
  • Klagegrunnen: Hva du klager på og hvorfor, hvilken kontakt du har hatt med reisearrangøren/reisebyrået da du oppdaget klagegrunnen, relevant hendelsesforløp for øvrig

Dokumentasjon:

  • Du må legge ved all dokumentasjon vedr. klagen, kopi av reisedokumenter/billetter, skriftlig klage til motparten og avslaget på denne, samt andre dokumenter som er av betydning for saken.
  • Ved oversendelse av mail-korrespondanse må du slette halemail, slik at det kun er den løpende korrespondansen som framgår.
  • Krever du erstatning for påført økonomisk tap, må dette dokumenteres.

Kontaktinfo

Her finner du Pakkereisenemnda på nett

Telefon: 22 54 60 00 (10.00-11.15 og 12.00-14.00 (tirsdag.-torsdag)

Adresse: Øvre Slottsgate 18-20, 0157 Oslo.