Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I Boligtvistenemnda kan du rette klager etter kjøp av ny bolig.

Behandler klager på kjøp av ny bolig, herunder byggesett, med eller uten fast eiendom, samt avtaler om oppføring av bolig, og arbeid som blir utført direkte som et ledd i slik oppføring. Med bolighus menes også fritidshus, eierseksjon og tilbygg som utføres i direkte tilknytning til avtale om oppføring av ny bolig.

Boligtvistnemnda er opprettet etter avtale mellom Boligprodusentenes Forening, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg og Norges Byggmesterforbund (heretter kalt entreprenørene) og Forbrukerrådet. Med entreprenør menes også husfirma, byggmester og håndverker.

Nemnda behandler bare klager mellom forbruker og medlemmer i de nevnte foreningene.

Begge parter kan klage

Før du retter klagen din til Boligtvistnemnda, må du først reklamere til firmaet som har satt opp huset ditt. Dersom det ikke oppnås en ordning begge parter er fornøyd med, har begge parter - både forbruker og entrepenørbedrift - mulighet til å klage til Boligtvistnemnda.

Du finner klageskjema til Boligtvistnemnda her.

Send skjemaet til Boligtvistnemndas sekretariat (se kontaktinfo lenger ned). Begrunn klagen skriftlig, og legg ved relevant dokumentasjon.

Alle dokumenter som sendes inn må være i 2 eksemplarer.

Fem medlemmer

Boligtvistnemnda har fem medlemmer. To medlemmer er oppnevnt av entreprenørene og to av Forbrukerrådet. Boligtvistnemnda ledes av en leder som er en jurist. Lederen er oppnevnt av Forbrukerrådet og entreprenørene i fellesskap og er uavhengig både i forhold til entreprenørene og forbrukeren.

Kontaktinfo

Her finner du Boligtvistnemnda på nett.

Besøksadresse: Middelthusgate 27, 0368 Oslo

Postadresse: Postboks 7186 Majorstua, 0307 Oslo

Epost: post@boligprodusentene.no

 

Les også:

Klagenemnder - oversikt