Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Slik har prisene på drivstoff endret seg de siste 35 årene.

Prisene har steget kraftig de siste to årene i takt med økningen i oljeprisen.

Slik har prisutviklingen vært på bensin og diesel fra 1987

I gjennomsnitt var bensin 0,5 prosent billigere i 2023 enn i 2022. Diesel var 4,4 prosent billigere.

I 2024 er bensin i gjennomsnitt 0,9 prosent billigere enn gjennomsnittet for 2023. Diesel er 1,4 prosentpoeng dyrere.

Ser vi på hva prisendringen fra den tilsvarende måneden (mail) året før, har prisene for bensin steget med 5,5 prosent. For diesel har prisene steget med 9,7 prosent (se tabell nederst).

Indekser Endringer
År Bensin, 95 o. Autodiesel Bensin, 95 o. Autodiesel
2024 148,5 163,3 -0,9% 1,4%
2023 149,8 161,0 -0,5% -4,4%
2022 150,6 168,4 29,4% 39,5%
2021 116,4 120,7 12,6% 12,3%
2020 103,4 107,5 -6,4% -6,7%
2019 110,5 115,2 0,7% 0,3%
2018 109,7 114,9 6,2% 10,8%
2017 103,3 103,7 6,4% 8,7%
2016 97,1 95,4 -2,9% -4,6%
2015 100,0 100,0 -5,5% -6,7%
2014 105,8 107,2 0,4% -0,4%
2013 105,4 107,6 -0,3% -0,5%
2012 105,7 108,1 5,8% 0,8%
2011 99,9 107,2 9,9% 11,4%
2010 90,9 96,2 8,2% 9,8%
2009 84,0 87,6 -4,9% -12,7%
2008 88,3 100,4 7,2% 18,7%
2007 82,4 84,6 2,0% *
2006 80,8 * 7,7% *
2005 75,0 * 9,6% *
2004 68,4 * 6,2% *
2003 64,4 * 2,7% *
2002 62,7 * -4,4% *
2001 65,6 * -9,5% *
2000 72,5 * 14,2% *
1999 63,5 * 7,3% *
1998 59,2 * 0,2% *
1997 59,1 * 7,8% *
1996 54,8 * 1,9% *
1995 53,8 * 6,1% *
1994 50,7 * 0,8% *
1993 50,3 * 5,5% *
1992 47,7 * 5,3% *
1991 45,3 * 14,4% *
1990 39,6 * 9,4% *
1989 36,2 * 7,1% *
1988 33,8 * 3,0% *
1987 32,8 *

Kilde SSB

Månedlig inflasjonstakt på bensin

Mnd 2024 2023 2022 Endring
Jan 138,2 140,7 125,8 -1,8%
Feb 147,7 144,5 133,4 2,2%
Mar 146,3 153,6 152,5 -4,8%
Apr 153,4 153,2 145,8 0,1%
Mai 157,1 148,9 154,7 5,5%
Jun 149,5 182,0 -17,9%
Jul 148,0 174,5 -15,2%
Aug 154,7 150,5 2,8%
Sep 156,9 149,7 4,8%
Okt 153,0 156,4 -2,2%
Nov 150,7 147,0 2,5%
Des 144,4 135,3 6,7%

 

Månedlig inflasjonstakt på diesel

Tabellen viser den månedlige prisforskjellen mellom de 12 månedene mellom 2023 og 2024 for de første fem månedene. Deretter forskjellen mellom 2022 og 2023.

Mnd 2024 2023 2022 Endring
Jan 154,6 165,5 133,0 -6,6%
Feb 168,0 159,2 140,9 5,5%
Mar 163,3 165,7 170,2 -1,4%
Apr 165,9 158,5 162,4 4,7%
Mai 164,8 150,4 172,2 9,6%
Jun 149,5 190,2 -21,4%
Jul 151,6 192,0 -21,0%
Aug 162,3 167,9 -3,3%
Sep 167,8 172,9 -2,9%
Okt 169,9 182,8 -7,1%
Nov 168,6 177,2 -4,9%
Des 162,8 158,9 2,5%

 

Se også:

Guide til inflasjon / konsumprisindeksen

Inflasjonsstatistikk tilbake til 1866

Beregn virkningen av inflasjonen i fremtid og fortid

Prisutviklingen på matvarer

Prisutviklingen på strøm / elektrisitet 

Inflasjonskalkulatorer:

Inflasjonskalkulator
Her kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Inflasjonsjusteringskalkulator
Slik virker inflasjonsjustering på et gitt beløp.

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.