Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Slik har prisene på matvarer endret seg de siste 40 årene.

Prisene på matvarer har ikke steget mye de siste årene. Men har hatt en litt større stigning i den siste perioden.

Matvarer er en viktig del av konsumprisindeksen. Den teller omtrent 12 prosent av totalindeksen. Dermed vil dette slå ganske kraftig ut i holdningsbudsjettet, spesielt for barnefamilier.

Her kan du beregne hvordan det vil slå ut for deg.

Hovednivåene under matvarer er:

  • Brød og kornprodukter
  • Kjøtt vil dette
  • Fisk og sjømat
  • Melk, ost og egg
  • Oljer og fett
  • Frukt
  • Grønnsaker
  • Sukker, syltetøy, honning, sjokolade og sukkervarer
  • Andre matvarer

Slik har prisutviklingen på matvarer vært fra 1979

Denne statistikken viser forskjellen mellom gjennomsnittsnivåene for alle årene. I forhold til nivået i 2022 er prisene på matvarer i 2023 10,0 prosent høyere. For de fire første månedene i 2024 er gjennomsnittsnivået 1,9 prosent høyere enn i 2023.

Ser vi på forskjellene mellom hver enkelt måned, er prisøkningen litt lavere. I mai var prisene 5,2 prosent høyere enn i april 2023 (se nederste tabell).

År Indeks Endring
2024 130,3 2,4%
2023 127,3 10,0%
2022 115,7 6,6%
2021 108,5 -1,2%
2020 109,8 3,7%
2019 105,9 1,0%
2018 104,8 2,4%
2017 102,3 -0,1%
2016 102,4 2,4%
2015 100,0 2,6%
2014 97,5 3,0%
2013 94,7 1,0%
2012 93,8 0,9%
2011 93,0 -1,3%
2010 94,2 -0,1%
2009 94,3 3,9%
2008 90,8 4,4%
2007 87,0 2,5%
2006 84,9 1,3%
2005 83,8 1,5%
2004 82,6 1,8%
2003 81,1 3,4%
2002 78,4 -1,6%
2001 79,7 -1,8%
2000 81,2 1,8%
1999 79,8 3,1%
1998 77,4 4,6%
1997 74,0 3,2%
1996 71,7 1,8%
1995 70,4 0,9%
1994 69,8 0,9%
1993 69,2 -0,9%
1992 69,8 1,6%
1991 68,7 2,1%
1990 67,3 4,0%
1989 64,7 2,7%
1988 63,0 6,4%
1987 59,2 9,2%
1986 54,2 8,6%
1985 49,9 6,4%
1984 46,9 6,6%
1983 44,0 7,8%
1982 40,8 14,3%
1981 35,7 18,6%
1980 30,1 9,1%
1979 27,6

Kilde: SSB

Månedlig inflasjonstakt på matvarer

Endringer
Mnd 2022 2023 2024
Jan -1,0% 12,0% 8,8%
Feb 1,4% 9,0% 6,3%
Mar 0,5% 8,8% 6,3%
Apr 2,1% 10,8% 6,7%
Mai 3,1% 13,2% 5,2%
Jun 5,6% 13,7%
Jul 10,2% 9,2%
Aug 10,1% 9,3%
Sep 11,9% 7,7%
Okt 12,9% 8,6%
Nov 12,6% 9,1%
Des 11,1% 9,1%

 

Se også:

Guide til inflasjon / konsumprisindeksen

Inflasjonsstatistikk tilbake til 1866

Beregn virkningen av inflasjonen i fremtid og fortid

Prisutviklingen på bensin og diesel

Prisutviklingen på strøm / elektrisitet 

Inflasjonskalkulatorer:

Inflasjonskalkulator
Her kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Inflasjonsjusteringskalkulator
Slik virker inflasjonsjustering på et gitt beløp.

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Eksterne sider:

Konsumprisindeksen
Les mer om dette på Statistisk Sentralbyrås nettsider. Inflasjonsstatistikken blir lagt ut den 10. hver måned.

Vekter
Les mer om vektene i konsumprisindeksen på SSB's sider.