1. januar 2017 kom det nye parkeringsregler. Både private og offentlige parkeringsselskaper må forholde seg til disse reglene.

Du kan få parkerinsgebyr etter to forskjellige forskrifter.

Forskrift om parkering

 

Tre nivåer

Det er tre nivåer på parkeringsbøtene

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr

Denne forskrift gjelder overtredelser av bestemmelser om stans og parkering av motorvogn eller tilhenger til motorvogn på veg åpen for alminnelig ferdsel, jf. trafikkreglene § 1 og som ikke omfattes av forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer.

Gebyret er på 900 kroner. Hvis du ikke betaler innen 3 uker, øker gebyret med 450 kroner.

 

Se også:

Dette koster det å kjøre for fort

Bøter for trafikkforseelser

Varigheten på førerkortbeslag 

Bøtene hvis du bir tatt i tollen 

Kalkulator:

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.

Eksterne sider:

Forskrift om parkering

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr