Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Så lenge mister du lappen når du kjører så fort at lappen ryker.

Her kan du se grensene før du får samfunnsstraff eller blir straffet med fengsel for å ha kjørt for fort. Og hvor lang tid du vil miste førererkortet.

Her kan du se hva det koster å kjøre for fort.

Grensen for samfunnsstraff/fengsel

Det er bare i et lite intervall at det gis samfunnsstraff.

Fartsgrense Samfunnsstraff fra og med Fengsel fra og med
50 km/t 92 km/t 96 km/t
60 km/t 110 km/t 115 km/t
70 km/t 120 km/t 125 km/t
80 km/t 130 km/t 136 km/t
90 km/t 142 km/t 150 km/t
100 km/t 155 km/t 165 km/t

Lengden på førerkortbeslag

Ved fastsettelse av perioden for tap av førerett i skal det legges vekt på alle omstendighetene omkring det foreliggende forhold og på eventuelle tidligere forhold. Det skal også legges vekt på den virkning tap av føreretten antas å ville få for innehaveren.

Ved fastsettelse av perioden for tap av førerett ved fartsovertredelser, skal nedenstående tabeller normalt legges til grunn. Tabellene forutsetter at målt hastighet er foretatt av kjøretøy på tørr vegbane i dagslys, på rett vegstrekning uten kryss eller fotgjengerfelt og uten at det foreligger omstendigheter som bør tillegges skjerpende vekt.

Her kan du se bøtene for å ha kjørt for fort.

Fartsgrense 30 km/t:
Fart: Tap av førerkort:
56–65 3–7 md.
65–70 7–9 md.
70–75 9–12 md.
75–80 12–18 md.
80–85 18–24 md.
85–90 24–30 md.
90–95 30–36 md.
Over 95 Over 36 md.
Fartsgrense 40 km/t:
66 - 75 3 - 6 md.
75 - 80 6 - 8 md.
80 - 83 8 - 10 md.
83 - 87 10 - 13 md.
87 - 90 13 - 15 md.
90 - 93 15 - 18 md.
93 - 97 18 - 21 md.
97 - 100 21 - 24 md.
100 - 105 24 - 28 md.
105 - 110 28 - 33 md.
Over 110 Over 33 md.
Fartsgrense 50 km/t:
76 - 82 3 - 6 md.
82 - 90 6 - 9 md.
90 - 95 9 - 12 md.
95 - 100 12 - 15 md.
100 - 105 15 - 18 md.
105 - 110 18 - 21 md.
110 - 114 21 - 24 md.
114 - 118 24 - 27 md.
118 - 122 27 - 30 md.
122 - 126 30 - 33 md.
126 - 130 33 - 36 md.
Over 130 Over 36 md.
Fartsgrense 60 km/t:
86 - 95 3 - 6 md.
95 - 100 6 - 8 md.
100 - 106 8 - 12 md.
106 - 112 12 - 16 md.
112 - 118 16 - 20 md.
118 - 124 20 - 24 md.
124 - 130 24 - 28 md.
130 - 136 28 - 32 md.
136 - 142 32 - 36 md.
Over 142 Over 36 md.
Fartsgrense 70 km/t:
106 - 110 3 - 6 md.
110 - 114 6 - 8 md.
114 - 118 8 - 10 md.
118 - 120 10 - 11 md.
120 - 123 11 - 13 md.
123 - 126 13 - 15 md.
126 - 129 15 - 17 md.
129 - 134 17 - 20 md.
134 - 140 20 - 24 md.
140 - 146 24 - 28 md.
146 - 152 28 - 32 md.
152 - 160 32 - 36 md.
Over 160 Over 36 md.
Fartsgrense 80 km/t:
116 - 120 3 - 5 md.
120 - 130 5 - 8 md.
130 - 140 8 - 13 md.
140 - 150 13 - 19 md.
150 - 160 19 - 25 md.
160 - 170 25 - 30 md.
170 - 180 30 - 36 md.
Over 180 Over 36 md.
Fartsgrense 90 km/t motortrafikkvei
126 - 135 3 - 6 md.
135 - 145 6 - 9 md.
145 - 151 9 - 12 md.
151 - 157 12 - 15 md.
157 - 163 15 - 18 md.
163 - 169 18 - 21 md.
169 - 175 21 - 24 md.
175 - 181 24 - 27 md.
181 - 187 27 - 30 md.
187 - 194 30 - 33 md.
194 - 200 33 - 36 md.
Over 200 Over 36 md.
Fartsgrense 90 km/t motorvei
131 - 135 3 - 5 md.
135 - 137 5 - 6 md.
137 - 139 6 - 7 md.
139 - 141 7 - 8 md.
141 - 145 8 - 9 md.
145 - 151 9 - 12 md.
151 - 157 12 - 15 md.
157 - 163 15 - 18 md.
163 - 169 18 - 21 md.
169 - 175 21 - 24 md.
175 - 181 24 - 27 md.
181 - 187 27 - 30 md.
187 - 194 30 - 33 md.
194 - 200 33 - 36 md.
Over 200 Over 36 md.
Fartsgrense 100 km/t motorvei
141 - 145 3 - 5 md.
145 - 147 5 - 6 md.
147 - 149 6 - 7 md.
149 - 151 7 - 8 md.
151 - 155 8 - 9 md.
155 - 161 9 - 12 md.
161 - 167 12 - 15 md.
167 - 173 15 - 18 md.
173 - 179 18 - 21 md.
179 - 185 21 - 24 md.
185 - 191 24 - 27 md.
191 - 197 27 - 30 md.
197 - 204 30 - 33 md.
204 - 210 33 - 36 md.
Over 210 Over 36 md.
Fartsgrense 110 km/t:
151–155 3–5 md.
155–157 5–6 md.
157–159 6–7 md.
159–161 7–8 md.
161–165 8–9 md.
165–171 9–12 md.
171–177 12–15 md.
177–183 15–18 md.
183–189 18–21 md.
189–195 21–24 md.
195–201 24–27 md.
201–207 27–30 md.
207–214 30–33 md.
214–220 33–36 md.
Over 220 Over 36 md.

 

Se også:

Dette koster det å kjøre for fort

Bøter for trafikkforseelser

Promillekalkulator, med bøtenivå

Parkeringsbøter

Bøtene hvis du blir tatt i tollen

Eksterne sider:

Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv

Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker

Lov om veitrafikk

Kalkulator:

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.

Promillekalkulator, med bøtenivå
Denne kalkulatoren gir deg en god indikasjon hva du får i promille, og hvor lang tid det tar før den er i null.