Dette gis i forenklede forelegg og forelegg for å ha kjørt for fort. Gjeldende fra 1.1.2017.

Et forenklet forelegg gis for mindre straffbare handlinger og brukes blant annet i trafikken for en del overtredelser. Som oftest blir et forenklet forelegg skrevet ut på stedet og hvis man vedtar FF blir saken avgjort der og da. Et forenklet forelegg blir ikke registrert i bøte- og strafferegisteret.

Et forelegg gis ved en overtredelse av mer alvorlig karakter, eller hvis du ikke godtar det forenklede forelegget. Et forelegg blir registrert i bøte,- og strafferegisteret.

I oversikten under ser du hva du får i forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. På et visst nivå vil du ikke kunne få et forenklet forelegg, men får et forelegg.

30 km i timen Forenklet forelegg
Forelegg
31-35 km/t 750 750
36-40 km t 2 050 2 050
41-45 km/t 3 700 3 700
46-50 km/t 5 350 5 350
51-55 km/t 8 300 8 300
56-60 km/t * 10 000
61-65 km/t * 11 000
40 km i timen
41-45 km/t 750 750
46-50 km/t 2 050 2 050
51-55 km/t 3 700 3 700
56-60 km/t 5 350 5 350
61-65 km/t 8 300 8 300
66-70 km/t * 10 000
71-75 km/t * 11 000
50 km i timen
51-55 km/t 750 750
56-60 km/t 2 050 2 050
61-65 km/t 3 700 3 700
66-70 km/t 5 350 5 350
71-75 km/t 8 300 8 300
76-80 km/t * 10 000
81-85 km/t * 11 000
60 km i timen
61-65 km/t 750 750
66-70 km/t 2 050 2 050
71-75 km/t 3 700 3 700
76-80 km/t 5 350 5 350
81-85 km/t 8 300 8 300
86-90 km/t * 10 000
91-95 km/t * 11 000
96-100 km/t * 12 000
70 km i timen
71-75 km/t 750 750
76-80 km/t 2 050 2 050
81-85 km/t 3 300 3 300
86-90 km/t 4 600 4 600
91-95 km/t 6 250 6 250
96-100 km/t 8 300 8 300
101-105 km/t 9 950 9 950
106-110 km/t * 11 000
111-115 km/t * 12 000
80 km i timen
81-85 km/t 750 750
86-90 km/t 2 050 2 050
91-95 km/t 3 300 3 300
96-100 km/t 4 600 4 600
101-105 km/t 6 250 6 250
106-110 km/t 8 300 8 300
111-115 km/t 9 950 9 950
116-120 km/t * 11 000
121-125 km/t * 12 000
90 km i timen
91-95 km/t 750 750
96-100 km/t 2 050 2 050
101-105 km/t 3 300 3 300
106-110 km/t 4 600 4 600
111-115 km/t 6 250 6 250
116-120 km/t 8 300 8 300
121-125 km/t 9 950 9 950
126-130 km/t 10 400 10 400
131-135 km/t * 12 000
100 km i timen
101-105 km/t 750 750
106-110 km/t 2 050 2 050
111-115 km/t 3 300 3 300
116-120 km/t 4 600 4 600
121-125 km/t 6 250 6 250
126-130 km/t 8 300 8 300
131-135 km/t 9 950 9 950
136-140 km/t 10 400 10 400
151-145 km/t * 12 000
110 km i timen
111-115 km/t 750 750
116-120 km/t 2 050 2 050
121-125 km/t 3 300 3 300
126-130 km/t 4 600 4 600
131-135 km/t 6 250 6 250
136-140 km/t 8 300 8 300
151-145 km/t 9 950 9 950
146-150 km/t 10 400 10 400
151-155 km/t * 12 000

 

Se også:

Bøter for trafikkforseelser

Varigheten på førerkortbeslag  

Parkeringsbøter

Bøtene hvis du bir tatt i tollen

Eksterne sider:

Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker

Lov om veitrafikk

Kalkulator:

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.