Dette er skattereglene som gjelder for utleie av egen bil.

Disse reglene gjelder når du leier ut din egen bil til en tredjepart. Det er andre skatteregler hvis du selv kjører andre i egen bil. Da er man over på persontranport (taxikjøring).

Inntekter fra bilutleie er skattepliktig inntekt, og beskattes som kapitalinntekt (23 prosent i 2018).

Hvis du bruker bilen privat, og har en leieinntekt på under 10.000 kroner er denne inntekten skattefri. Hvis du går over denne grensen, er hele inntekten skattepliktig (nettoresultatet).

Les mer om utleie av egen bil.

Kostnader som kan fradragsføres

Du kan trekke fra en sats på 3,30 kroner per kjørte kilometer i utleieforhold. Dette skal dekke de fleste kostnadene i forbindelse med utleie av bilen. Hvis utleier dekker drivstoffet er fradragssatsen 4,10 kroner.

I tillegg kan du trekke fra kostnader til bompenger, ferge, parkering og lignende forutsatt at dette har sammenheng med utleieforholdet. Kostnaden som bilformidlingsselskapet tar (18-25 prosent) er også fradragsberettiget.

Eksempel

Her har vi forutsatt at bilen blir kjørt 3000 kilometer i utleieforhold. Leietaker betaler drivstoff.

Bilen leies ut i 25 dager og 50 timer. I tillegg er det andre inntekter på 3.000 kroner, som er refundering av bompengeutgifter i forbindelse med utleieforholdet.

Inntekten er over fribeløp, slik at overskuddet skal beskattes med 23 prosent.

I dette tilfeller blir det skattemessige resultatet 2.100, som gir en skatt på 483 kroner.

Du kan også bruke bilutleiekalkulatoren for å gjøre beregninger på dette.

Utleieforutsetninger:
Antall kjørte km i utleie 3 000
Antall dager bilen leies ut 25
Antall timer bilen leies ut 50
Pris per dag 400
Pris per time 100
Andre inntekter 3 000
Inntekt 18 000
Fradrag
Generelt fradrag 9 900
Kostnad bilformidlingsselskap 3 000
Bompenger 3 000
Sum kostnader 15 900
Skattemessig resultat 2 100
Skatt 483

 

Kalkulator

Du kan selv beregne det skattemessige resultatet ved å bruke en kalkulator som er utviklet for dette formålet.

Gå til billeiekalkulatoren for egen bil.

Norske bilutleietjenester

Du kan lese mer om billeie og hvilke selskaper som driver med dette i artikkelen: Delingsøkonomi - Utleie av egen bil

 

Les mer om delingsøkonomi:

Delingsøkonomi

Delingsøkonomi - Utleie av egen bil

Utleie av egen bolig innen delingsøkonomien

Selskaper innen delingsøkonomien

Bilkollektiv / Bildeling

Kalkulatorer:

Bilutleie egen bil
Kalkulatoren beregner det skattemessige resultatet når du leier ut egen bil.

Boligutleiekalkulator for delingsøkonomien
Kalkulatoren beregner skatten du får ved å bruke nettbaserte markedsplasser som Airbnb når du leier ut boligen helt eller delvis.

Bildelingskalkulator
Viser besparelsen ved å gå inn i et bilkollektiv fremfor å eie bilen selv.