Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Verdien av et eurobonuspoeng avhenger av hva du bruker den til.

Verdien av et eurobonuspoeng avhenger av hva du bruker disse til. Et bonuspoeng i SAS har ikke en verdi i form av en fast rabattsats eller lignende, men er flytende.

Ett bonuspoeng kan variere fra 2 til 30 øre. For å maksimere utnyttelsen av EuroBonuspoengene er det viktig å bruke de på produkter eller tjenester som gir høy verdi.

Bruker du poengene på noe som gir lav bonusverdi er det det samme som å kjøpe dette produktet mye dyrere enn nødvendig.  

Det kan være vanskelig å regne ut verdien av bonuspoengene. For å gjøre dette lettere har vi laget Eurobonuskalkulatoren. Med den kan du både regne ut hva bonuspoengene du får tilsvarer i rabatt, og hva verdien av bonuspoenget er når du benytter dem.

Hva bør du bruke bonuspoengene på?

Tabellen under viser verdien av ett bonuspoeng SAS gir deg for de ulike varegruppene når du bruker bonuspoengene som betaling. Kjøp av flybilletter kan gi deg høyest verdi for bonuspoengene, men det varierer stort. For de andre gruppene utenom fly varierer de ikke så mye i verdi. Bruker du bonuspoengene til smykker eller klokker om bord, gir poengene deg en verdi tilsvarende bare 3 øre.

Verdiene er beregnet ut fra noen eksempler som du kan se lenger ned i artikkelen. Disse ørene er på ingen måte noen fasit. Disse vil variere sterkt innenfor alle flyklassene.

Det er kun dersom kontoen din skvulper over av bonuspoeng, at du bør bruke dem på annet enn fly. I så fall er SAS Lounge eller hotell det mest nærliggende å bruke poengene på for å maksimere verdien.

Bruk på: Øre
Flybilletter Go Light – Best 9
Flybilletter Go Light – Tilgjengelig 4
Flybilletter Go – Best 12
Flybilletter Go – Tilgjengelig 4
Flybilletter Plus – Best 9
Flybilletter Plus – Tilgjengelig 4
Flybilletter Plus Saver – Best 13
Flybilletter Plus Saver– Tilgjengelig 6
SAS Lounge 7
Hotell 7
Leiebil 4
Godteri ombord 4
Mat ombord 4
Alkohol om bord 3
Smykker, klokker, etc 3

Verdien av et bonuspoeng vil altså variere med hva du bruker dem på.

For flyreiser vil SAS Go med best tilgjengelighet vil den verdien du får tilsvare en rabatt på 6 prosent. Verdien er høyere på innenlandsflyvninger enn utenlandsflyvninger. For annen bruk av bonuspoengene varerier det fra 3 til 7 øre. 

Svalbard skiller seg ut med ekstrem verdi. Flybilletter dit er dyre, men siden Svalbard er en del av Norge, koster det like fullt bare 10.000 bonuspoeng å reise dit. Avhengig av prisen vil verdien ligge langt over 50 øre per bonuspoeng, tilsvarende 50 prosent i rabatt. Men dette teller samlet sett nesten ingen ting fordi det i praksis er svært liten bruk av bonuspoeng til Svalbard.

De som har lang reisevei ut av Norge oppnår også høyere verdi av bonuspoengene. Reiser du til Europa, koster det 30.000 bonuspoeng, uansett om du reiser fra Oslo eller helt fra Kirkenes. Tilslutningsfly i Norge er nemlig inkludert i bonusreisen.

Som et gjennomsnitt vil det være naturlig å bruke 6 øre per poeng (6 prosent rabatt) som verdi som et rent gjennomsnitt. Men siden man kan tilpasse seg, vil gjennomsnittsverdien være noe høyere. Vi regner med 7,0 øre (7,0 prosent rabatt) per poeng.

Hvis du for eksempel får 7,0 poeng per 100 kroner du bruker, vil dette i praksis være ha en beregnet rabatt på 4,9 prosent. Hvis utgangspunktet hadde vært at verdien av et poeng av 10 øre (10 prosent rabatt) ville rabattverdien vært 7,5 prosent.

Begrensning i verdien på eurobonuspoengene

Hvis du for eksempel kan kjøpe den samme flyreisen mye billigere i et annet flyselskap, må verdien av bonuspoengene reflektere dette. Da skal du egentlig regne ut verdien av bonuspoenege ut fra den billigste prisen. I hvert fall så lenge alternativene er likeverdige.

Verdien av bonuspoengene på flyreise

Verdien varierer stort mellom hvordan du bruker dem, eller rettere sagt hvor flink du er til å utnytte prissonene i bonussystemet.

For eksempel koster det 10.000 poeng å reise tur/retur innenfor Norge, og da spiller det ingen rolle om du reiser Oslo-Kristiansand, som koster svært lite, eller Kirkenes-Stavanger, som koster mye. Du sparer naturligvis flere kroner om du benytter EuroBonus-poengene til reisen Kirkenes-Stavanger enn til Oslo-Kristiansand. Og da har jo også poengene større verdi.

Her er et eksempel på priser, og hvor mye ett poeng er verdt. Siden flyprisene ikke er faste, men kostnaden i bonuspoeng er fast, vil verdien av bonuspoengene variere fra dag til dag.

Dette er utgangspunktet for beregningen av verdien på bonuspoengene. Vi har tatt med de fire flyklassene:

  • Go Light
  • Go
  • Plus Saver
  • Plus

Go Light er bare tilgjengelig på reiser til Europa utenfor Norden. Plus Saver er tilgjengelig for reiser til land utenom Norden.

Prisene har tatt utgangspunkt i bestilling 2 måneder frem i tid.

Strekning Light Go Plus Saver Plus
Tromsø-Stavanger * 2 817 * 3 519
Oslo-Evenes * 2 069 * 2 668
Oslo-Bergen * 1 570 * 1 870
Alta-Paris 2 330 2 570 3 580 4 140
Oslo-San Francisco * 4 154 7 904 20 968
Trondheim-Warszawa 2 546 2 786 * 3 293
Oslo-New York * 5 139 10 733 18 378
Oslo-Roma 2 128 2 368 2 871 3 431
Oslo-Lisboa * 4 339 * 7 274
Oslo-København * 1 349 * 2 109
Oslo-Paris 1 087 1 327 2 107 2 667

Verdi med «Best pris»

Verdien er høyest når du kan bruke «Best pris». Da bruker du færrest poeng når du skal kjøpe flyreisen. Men disse er altså ikke så lett tilgjengelig.

Her kan du se hvor ett bonuspoeng er verdi i øre. Reiser du med klasse Go Oslo-København er verdien 7 øre per poeng når turen koster 1349 kroner.

I nederste linje ser du hva snittverdien for poengene er.

Når verdien av ett poeng er 7 øre, tilsvarer det en rabatt på 7 prosent.

Strekning Light Go Plus Saver Plus
Tromsø-Stavanger * 28 * 18
Oslo-Evenes * 21 * 13
Oslo-Bergen * 16 * 9
Alta-Paris 8 9 7 8
Oslo-San Francisco * 7 10 26
Trondheim-Warszawa 13 14 * 11
Oslo-New York * 9 13 23
Oslo-Roma 7 8 6 7
Oslo-Lisboa * 14 * 15
Oslo-København * 7 * 7
Oslo-Paris 4 4 4 5
Gjennomsnitt 9 12 9 13

Du får ikke bonuspoeng når du bruker Best pris.

Verdi med «Best tilgjengelighet»

Du må bruke mange flere bonuspoeng når du bruker «Best tilgjengelig» for å kjøpe flyreisen. Men det er Best tilgjengelighet du i mange tilfeller må bruke for å få tak i billetter med bonuspoengene dine.

Slik blir verdien per poeng:

Best tilgjengelighet        
Strekning Light Go Plus Saver Plus
Tromsø-Stavanger * 14 * 9
Oslo-Evenes * 10 * 7
Oslo-Bergen * 8 * 5
Alta-Paris 4 4 4 4
Oslo-San Francisco * 3 4 11
Trondheim-Warszawa 6 7 * 5
Oslo-New York * 4 6 10
Oslo-Roma 3 3 2 3
Oslo-Lisboa * 5 * 6
Oslo-København * 3 * 4
Oslo-Paris 2 2 2 3
Gjennomsnitt 4 6 4 6

Når du bruker «Best tilgjengelighet» opptjener du også bonuspoeng. Men dette har liten betydning for øreverdien når det opereres med hele tall. Opptjeningen er ikke på mer enn omtrent en tidendedel.

 

Les også:

Guide til SAS EuroBonus

Bruk av SAS EuroBonus på flyreiser

Opptjening av EuroBonus på flyreiser

Slik finner du best pris på flyreiser

Kalkulator:

EuroBonus-kalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig rabattverdi i prosent når du mottar EuroBonuspoeng. Og den hjelper deg til å beregne riktig verdi per eurobonuspoeng når du skal bruke EuroBonuspoeng.

Rabattkalkulator
Med rabattkalkulatoren kan du se hvor mye du kan spare ved å utnytte deg av alle rabattmuligheter som finnes.