Airbnb er blitt den største «romutleieren» i verden.

Via Airbnp kan du både leie ut og leie til andre provatpersoner. Dette er det største selskap i verden på dette feltet. 

Siden Airbnb er størst vil også utvalget og potensielle kunder være høyest.

Det finnes andre lignende tjenesrter som

Les utleie

Når du skal leie ut gjennom Airbnb

Kostnader: Airbnb tar en gjesteavgift på 6 til 12 prosentav leiesummen. En annen avgift er en vertsavgift på 3 prosent.

Praktiske råd:

Pass på at nødvendighetsting er på plass, som for eksempel toalettpapir, håndklær

Ikke gi fra deg alle nøklene du ahr

Ikke kom uanmeldt hvis du i utgangspunktet ikke askal bo der når du leier ut.

Du kan også lese flere tips på nettsiden Learnairbnb.

Når du skal leie gjennom Airbnb

Prisberegner på Airbnb

Airbnb har en kalkulatorfunksjon der du kan beregne en gjennomsnittspris for området. Den tar hensyn til hvilke priser som er oppnådd i nabolaget, og tar hensyn tl lengden på oppholdet.

Skattemessige forhold ved utleie

Om du skal betale skatt for utleie av egen bolig avhenger av dette:

om du bor der selv når du leier ut (leier ut rom)

hvor stor del av boligen du leier ut regnet etter markedsverdien av utleieenhente i forhold til den du selv bebor

hvor stor leieinntekten er hvis du selv ikke bor i boligen når du leier ut

Skattereglene kan du lese mer om i denne artikkelen:

Hvis u leie ut mer enn

Les mer om delingsøkonomi:

Delingsøkonomi

Utleie av egen bolig innen delingsøkonomien

Airbnb

Utleie av egen bil

Skattefrie småjobber

Bilkollektiv / Bildeling

Kalkulatorer:

Boligutleiekalkulator for delingsøkonomien
Kalkulatoren beregner skatten du får ved å bruke nettbaserte markedsplasser som Airbnb når du leier ut boligne helt eller delvis.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.