Airbnb er blitt den største «romutleieren» i verden. Det er en plattform der du enkelt kan skaffe deg utleieinntekter.

Via Airbnp kan du både leie ut, og leie til andre privatpersoner. Dette er det største selskap i verden på dette feltet. Å opprette og ha en konto for utleie er gratis på Airbnb.

Det finnes andre lignende tjenester som FlipKey, Home Away, og Wimdu. Airbnb er klart størst i Norge, her vil utvalget og potensielle kunder være høyest.

Kostnader

Utleier /vert) blir belastet et tjenestegebyr som vanligvis er 3 prosent, men kan være alt fra 3-5 prosent avhengig av valgte kanselleringsvilkår av verten. Beregningsgrunnlaget er bestillingssummen (før gebyr og skatt), og trekkes automatisk fra utbetalingen til verten.

Airbnb tar en gjesteavgift på 5 til 15 prosent av leiesummen, og blir belastet gjesten.

Hvis verten tilbyr opplevelser tar Airbnb et tjenestegebyr på 20 prosent. Dette beregnes fra prisen som verten setter for sin opplevelse. Tjenestegebyret blir automatisk trukket fra utbetalingen.

Leiebeløpet

Leien blir betalt inn av kunden på forhånd. Utleier får den utbetalt dagen etter innflytting. Det gir leietaker tid til å klage på eventuelle feil.

Sikkerheten for at utleier får leieinntekten er dermed ivaretatt.

Finn utleienivået

Når du skal begynne å leie ut på Airbnb er det viktig å finne korrekt leienivå. Dette gjør du ved å følge med på hva som blir tatt i leie av andre i området ditt.

Airbnb har også en kalkulatorfunksjon der du kan beregne en gjennomsnittspris for området. Den tar hensyn til hvilke priser som er oppnådd i nabolaget, og tar hensyn tl lengden på oppholdet.

I starten kan det være smart å legge seg litt under normen. Etter hvert som du har hatt flere leieforhold (og har god karakter) vil du kunne øke prisen noe, siden du da har fått større tillit.

Praktisk hjelp med utleieforholdet

Du kan få andre til å bistå med det praktiske rundt et leieforhold. På Airbnb kan du søke opp folk som kan være medvert i nærområdet ditt. For eksempel når du selv ikke bor i nærheten av utleieboligen, eller du er på reise/ferie.

Vertsgebyr varierer vanligvis varierer mellom 10 til 20 prosent av bestillingsinntjeningen. 

Sikkerhet/Forsikring

Airbnb har en egen garantiordning (Vertsgaranti) som dekker inntil 7 millioner kroner. Det er en rekke unntak på dette. Du kan gå ut fra at du bare får dekket skader på selve leiligheten. Alt som er løst får du ikke dekket.

Hva som innboforsikringen dekker varierer mellom selskapene. Dette må du sjekke opp der du er forsikret. Du må eventuelt kjøpe en tilleggsforsikring for å være fullt ut dekket ved utleie.

Depositum

Som vert kan du kreve et depositum. Gjesten betaler ikke depositumet sammen med leien. Det er Airbnb som håndterer depositumet.

Du kan sende inn et krav på hele eller deler av depositumet gjennom Løsningssenteret på Airbnb. Her skal det lastes opp dokumentasjon på skaden som bilder og/eller kvitteringer. Du og gjesten kan ordne opp dere imellom, eller involvere Airbnb.

Krav på skader må sendes innen 14 dager, eller før neste gjest sjekker inn.

Rating

Både utleier og leietakere rates med 1 til 5 stjerner. Etterlater gjestene oppvasken, vil de neppe kunne leie rom gjennom Airbnb på nytt. Utleier vil nok rapportere dette på nettsiden. Åpenheten omkring leie-opplevelsen stiller også krav til utleier.

Kun gjester som faktisk har booket seg inn, kan legge igjen rating på nettsiden.

For å bli en såkalt Superhost må minst 80 prosent av anmeldelsene være på 5 stjerner. Responstiden på meldinger må være under 24 timer. I tillegg må man ikke ha hatt noen kanselleringer.

Praktiske råd:

Gi en korrekt beskrivelse av boligen. Er et rom låst av, oppgi dette.

Pass på at nødvendige ting er på plass, som for eksempel toalettpapir, håndklær, kaffe.

TV og internett må være på plass.

Fjern verdifulle enkeltgjenstander.

Ikke gi fra deg alle nøklene du har.

Ikke kom uanmeldt hvis du i utgangspunktet ikke skal bo der når du leier ut.

Ta godt vare på gjesten, det er viktig å få god rating.

Å kansellere et leieforhold er ikke bra (verten har rett til å kansellere). Du mister tillit slik at leietakere ikke vil ta sjansen på å leie fordi de ser at leieforholdet kan bli kansellert.

Du kan lese flere tips på nettsiden Learnairbnb.

Inntektspotensial

Ved å bruke kalkulatorfunksjonen for utleienivået har vi sett på hvilket inntektspotensial du har per måned.

Øverste del av tabellen viser inntektspotensialet hvis du leier ut hele boligen til 2 eller 4 personer. Nederste del hvis du leier ut et rom.

Hele stedet 2 4
Oslo 18 446 24 043
Bergen 16 702 20 364
Trondheim 15 791 20 664
Stavanger 13 632 18 229
Kristiansand 13 195 17 018
Privat rom 2
Oslo 12 521
Bergen 11 228
Trondheim 8 526
Stavanger 11 479
Kristiansand 11 032

Dette sier Airbnb om beregningen:

Estimatet er basert på belegg på 50%, bestillingspriser for utleiested med lignende beliggenhet, sesong, type utleiested og gjestekapasitet. Hvor mye du faktisk tjener kan variere med prisen du setter, type utleiested og beliggenhet, faktisk beløp, sesong, etterspørsel og andre faktorer. Dine lokale lover kan også påvirke din faktiske inntekt.

Utleie i borettslag

Du kan fritt leie ut rom i leiligheten når du bor deg selv.

Du kan ikke drive fulltidsutleie av hele leiligheten. Men du kn leie ut hele boligen i kortere perioder.

Skattemessige forhold ved utleie

Om du skal betale skatt for utleie av egen bolig avhenger av dette:

  • Om du bor der selv når du leier ut (leier ut rom)
  • Hvor stor del av boligen du leier ut regnet etter markedsverdien av utleieenhetene i forhold til den du selv bebor
  • Hvor stor leieinntekten er hvis du selv ikke bor i boligen når du leier ut

Skattereglene kan du lese mer om i denne artikkelen: Utleie av egen bolig innen delingsøkonomien

Virksomhet eller vanlig utleie

Det er et skille mellom vanlig utleie, og der utleie defineres som virksomhet når du har egne utleieboliger. I vanlig utleievirksomhet skattlegges overskudd med 24 prosent (23 prosent i 2018). For at utleieforholdene skulle defineres som virksomhet måtte du ha minst 5 boliger som du leier ut.

Men hvis du leier ut boligen hele året via Airbnb (eller tilsvarende) kan dette blir sett på som en virksomhet med bare en utleiebolig. Da blir skatten høyere ved at du også får en personinntekt (trygdeavgift og trinnskatt kommer i tillegg). Du risikerer også å måtte betale mva på utleieprisen. Lønnsomheten blir da vesentlig dårligere.

 

Se også:

Leie bolig gjennom Airbnb

Delingsøkonomi

Utleie av egen bil

Skatteregler for utleie av egen bil

Kalkulatorer:

Boligutleiekalkulator for delingsøkonomien
Kalkulatoren beregner skatten du får ved å bruke nettbaserte markedsplasser som Airbnb når du leier ut boligen helt eller delvis.

Bilutleiekalkulator egen bil
Kalkulatoren beregner det skattemessige resultatet når du leier ut egen bil.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.