Dette er Norges handelsbalanse med utlandet siden 1981.

Definisjoner:

Eksport av varer og tjenester
Verdien av varer og tjenester levert til utlandet.

Import av varer og tjenester
Verdien av varer og tjenester mottatt fra utlandet.

Vare- og tjenestebalansen
Eksport av varer og tjenester - Import av varer og tjenester

Rente- og stønadsbalansen
Lønn fra utlandet + Renteinntekter fra utlandet + Aksjeutbytte mv. fra utlandet + Reinvestert fortjeneste fra utlandet + Andre løpende overføringer fra utlandet - Lønn til utlandet - Renteutgifter til utlandet - Aksjeutbytte mv. til utlandet - Reinvestert fortjeneste til utlandet - Andre løpende overføringer til utlandet

Driftsbalansen overfor utlandet
Vare- og tjenestebalansen + Rente- og stønadsbalansen


Handelsbalansen er et av de aller viktigste tallene for et lands økonomi. Statistikken gis ut månedlig av Statistisk Sentralbyrå.

Denne statistikken viser handel med varer uten skip og boreplattformer. Det er denne statistikken det er normalt å fokusere på.

Utviklingen i Handelsbalansen

Norge har gått med overskudd på handelsbalansen hvert år siden 1987. Rekordåret var i 2008 med et overskudd på handelsbalansen på 458 milliarder kroner.

Dette overskuddet har også avleiret seg i Oljefondet, der det første innskuddet ble gjort i 1996.

Alle tall er i millioner kroner.

År Import Eksport Handelsbalanse
1981 84 812 99 493 14 681
1982 91 534 105 747 14 213
1983 91 721 123 438 31 716
1984 107 527 147 723 40 196
1985 127 966 159 399 31 432
1986 146 012 122 448 -23 565
1987 146 777 134 454 -12 324
1988 136 735 140 462 3 728
1989 137 627 180 723 43 096
1990 152 761 201 091 48 330
1991 153 347 206 267 52 921
1992 155 443 205 271 49 829
1993 158 762 216 533 57 771
1994 185 116 235 102 49 986
1995 202 301 255 914 53 614
1996 220 804 311 787 90 982
1997 236 863 332 881 96 018
1998 264 858 296 234 31 376
1999 255 302 343 503 88 201
2000 281 234 522 013 240 779
2001 285 220 520 004 234 784
2002 268 964 464 337 195 373
2003 277 360 470 110 192 749
2004 320 325 548 583 228 258
2005 350 914 660 002 309 088
2006 405 127 775 573 370 446
2007 460 656 786 322 325 667
2008 483 979 942 156 458 177
2009 422 170 720 976 298 806
2010 449 502 781 067 331 565
2011 491 163 892 480 401 317
2012 499 228 929 990 430 762
2013 519 129 893 336 374 237

 

Totale eksport- og importtall

Her ser du totaltallene for eksport og import. Forskjellen mellom dem er «Vare- og tjenestebalansen». Legger vi til «Rente- og stønadsbalansen» får vi driftsbalansen ovenfor utlandet.

År Eksport i alt Import i alt Vare- og tjenestebalansen Rente- og stønadsbalansen Driftbalanse ovenfor utlandet
1981 156 160 129 866 26 294 -13 838 12 456
1982 165 594 145 145 20 449 -17 045 3 404
1983 185 560 150 552 35 008 -17 168 17 840
1984 214 041 169 753 44 288 -17 531 26 757
1985 236 098 195 495 40 603 -14 503 26 100
1986 195 447 215 144 -19 697 -14 984 -34 681
1987 201 650 215 676 -14 026 -15 301 -29 327
1988 215 573 219 452 -3 879 -22 328 -26 207
1989 264 471 239 823 24 648 -25 296 -648
1990 295 592 248 729 46 863 -28 442 18 421
1991 309 838 248 664 61 174 -32 764 28 410
1992 301 955 248 246 53 709 -25 931 27 778
1993 317 851 264 240 53 611 -28 626 24 985
1994 335 006 281 655 53 351 -26 984 26 367
1995 358 120 299 949 58 171 -24 482 33 689
1996 421 260 328 827 92 433 -21 460 70 973
1997 462 896 370 997 91 899 -21 606 70 293
1998 429 307 408 446 20 861 -24 450 -3 589
1999 488 614 397 476 91 138 -21 601 69 537
2000 689 316 435 894 253 422 -31 043 222 379
2001 703 347 442 968 260 379 -12 852 247 527
2002 630 235 425 181 205 054 -12 726 192 328
2003 642 153 436 245 205 908 -10 689 195 219
2004 732 659 497 781 234 878 -14 269 220 609
2005 863 705 545 476 318 229 4 615 322 844
2006 989 465 614 170 375 295 -17 551 357 744
2007 1 017 589 702 367 315 222 -27 786 287 436
2008 1 197 090 755 343 441 747 -33 461 408 286
2009 953 870 660 408 293 462 -14 178 279 284
2010 1 029 969 726 317 303 652 -474 303 178
2011 1 153 619 778 520 375 099 -2 936 372 163
2012 1 189 652 802 075 387 577 29 628 417 205
2013 1 153 131 844 434 308 696 10 754 319 450

 

Se også:

Norges handelspartnere
Så mye eksporter og importerer vi fra de enkelte landene i verden.

SSB: Handesbalanse
Her legges handelsbalansen ut hver måned.

Utenriksøkonomi
SSB's temaside på dette området.

Oljefondet
Les mer om oljefondet, og størrelsen på det.